אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

04.12.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

הסנאט האמריקאי אישר את רפורמת המס של דונלד טראמפ. לפי התוואי המוצע, מס החברות ירד מ-35% ל-20% ויונהג פחת מואץ ל-5 השנים הקרובות. תהליך הורדת מס החברות צפוי להתחיל רק ב-2019. למרות ההצלחה בהצבעה בסנאט, החוק עדיין לא אושר סופית, מאחר שהוא שונה מזה שאושר בבית הנבחרים. עד חג המולד מקווים המחוקקים הרפובליקנים ליישב את ההבדלים בין שתי הגרסאות ולאשר את החוק. הורדת מס החברות תיטיב עם שוק המניות מכיוון שהחברות ישתמשו בכסף שיתפנה לביצוע קניה חוזרת של מניות ולהגדלת תשלום הדיבידנדים. עלות התכנית צפויה לעמוד על 1.4-1.5 טריליון דולר על פני עשור.

ישראל:

האומדן הראשון לתוצר ברבעון השלישי הצביע על צמיחה של 4.1%, זאת לאחר צמיחה של 2.5% ברבעון הקודם וצמיחה של 0.9% ברבעון הראשון. הצמיחה נרשמה הודות לעלייה של 7.8% בצריכה הפרטית ולעלייה של 8.1% בסעיף השקעה בנכסים קבועים. האינפלציה באוקטובר הפתיעה כלפי מעלה ועלתה ב-0.3%, בעיקר עקב האצה במחירי השכירות.  בנק ישראל, כצפוי,  הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בבנק ציינו כי אומנם לאחרונה חלה התאוששות קלה בקצב האינפלציה, אך כוונתו להמשיך לשמור על המדיניות המרחיבה "כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד". הבנק צופה העלאת הריבית הראשונה ב-0.25% ברבעון האחרון של 2018.

כלכלני ה-OECD פרסמו את תחזית המאקרו של ישראל, לפיה הצמיחה בשנת 2018 תגיע ל-3.5% על רקע גידול מהיר בצריכה הפרטית של 4.2%. סוכנות הדירוג Fitch הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה. כלכלני Fitch ציינו לטובה את העודף בחשבון השוטף של ישראל, הנובע, בין היתר, מהעליייה החדה ביצוא שירותי ההיי-טק ומהפקת הגז הטבעי.

ארה"ב:

האומדן השני לתוצר ברבעון השלישי עודכן כלפי מעלה לצמיחה של 3.3%, בדומה לצפי ולאחר נתון הצמיחה של 3.1% באומדן הראשון וברבעון השני. מדד הליבה של מדד המחירים לצרכן, המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE), אשר הינו המדד המועדף על הפד, עלה באוקטובר ב-0.2%, ללא שינוי לעומת החודש הקודם. מדד הייצור  (ISM( ירד אומנם ב-0.5 נק', אך נותר ברמה גבוהה של 58.2 נק'.

בתחום המוניטרי, דברי יו"ר הפד הנבחר, ג'רום פאוול בפני הסנאט העבירו מסר של המשכיות המדיניות בה נקט הפד בשנה האחרונה.

אירופה:

הכלכלה האירופאית ממשיכה לספק את הסחורה לאחר שצמיחת התמ"ג לרבעון השלישי עמדה על 0.6% בהתאם לתחזית ובראיה שנתית הצמיחה עמדה על 2.5%. קרן המטבע העלתה את תחזית הצמיחה של גוש האירו ב-2017 מ-1.6% ל-2.1% וציינה לחיוב כי הצמיחה מקיפה את מרבית המדינות. סקרי הציפיות ממשיכים לשבור שיאים ולהצביע על האצה נוספת בצמיחת הכלכלה. יחד עם זאת, ליבת האינפלציה ממשיכה לדשדש מתחת ליעד. מדד הליבה עלה בקצב שנתי של 0.9%, בדומה לקצב עלייתו באוקטובר. שיעור האבטלה בגוש האירו ירד לרמה של 8.8% באוקטובר לעומת הצפי שיישאר ללא שינוי ברמה של 8.9%.

בבריטניה, האומדן השני לתוצר הצביע על צמיחה של 0.4% ברבעון השלישי, בדומה לצפי ובדומה לאומדן הראשון ולאחר צמיחה של 0.3% ברבעון השני. מדד המחירים לצרכן עלה עלה ב-3% בחודש אוקטובר, לעומת הצפי לעליה של 3.1%. נציגי הבריטניה וה-EU הגיעו להסכמה על היקף "קנס יציאה" של בריטניה מהאיחוד.

אסיה:

ביפן, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% באוקטובר, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.7% בספטמבר. הכלכלה צמחה ברבעון השלישי בקצב שנתי של 1.4% והמשיכה את רף הצמיחה הארוך ביותר ב-16 שנה, הודות לביקוש העולמי למוצרים יפניים.

בסין, מסתמנת האטה בקצב הצמיחה. מדד מנהלי הרכש של Caixin ירד לרמת של 51.2 נק', זאת לאחר שהיה ברמה של 51 נק' בחודש אוקטובר. המכירות הקמעונאיות באוקטובר רשמו עליה של 10% בעוד כלכלנים ציפו לעליה של 10.5%, הייצור התעשייתי צמח השיעור של 6.2% לעומת הצפי לצמיחה של 6.3%.  

הערכות להמשך שנת 2017:

המשך השיפור בצמיחה הגלובלית, לצד שיפור בתוצאות החברות מהווים רוח גבית לשווקים. בארה"ב, הרפורמה המוצעת של טראמפ עשויה לעודד השקעות של הסקטור העסקי, אך ההשפעה על הצריכה הפרטית צפויה להיות זניחה, כיוון שהטבות המס יתקבלו בעיקר בקרב המעמד הגבוה עם נטייה שולית לצרוך נמוכה. נציין כי עדיין קיימת אי וודאות לגבי המסגרת הסופית של הרפורמה במסים. מנגד, צעדי הרחבה פיסקאלית בארה"ב, אי וודאות בנושא הסכמי סחר בין בריטניה לאיחוד האירופי,

לצד המתחים בזירה הגיאו פוליטית מהווים איום לא מבוטל על השווקים. נתוני החשבונאות הלאומית מעידים על כך שהכלכלה הישראלית ממשיכה לצמוח בקצב גבוה. סביבת האינפלציה הנמוכה ממשיכה להוות הגורם העיקרי בשיקולי החלטת הריבית של בנק ישראל. אומנם, הקרבה לתעסוקה מלאה צפויה לתמוך בעליית השכר ובכך, להשפיע לחיוב על האינפלציה, אך מנגד, הגברת התחרות בחלק מענפי המשק, צעדי ממשלה להפחתת יוקר המחייה והשקל החזק ממתנים את קצב עליית האינפלציה. להערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית לפני 2019. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשווקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות.

28.11.2017  |  יוליה מסלוב – אנליסטית בכירה

ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק (ללא שינוי בנוסח ביחס להודעה הקודמת). בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד. בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים האינפלציה הגיעה ל-0.2%  (לעומת תחום יעד של 1%-3%). לאחר פרסום מדד אוקטובר חלה עלייה מסוימת בציפיות לאינפלציה למרבית הטווחים, אך הציפיות לטווח של עד שנתיים עדיין נמוכה מהיעד.

הפחתות המחירים שיזמה הממשלה חזרו להשפיע, אך במידה פחותה מבעבר. האינפלציה במחירי המוצרים הסחירים עולה אך ממשיכה להיות שלילית, על רקע התפתחות שער החליפין והשינויים בהתנהגות הצרכנים, זאת על אף שמחירי האנרגיה תורמים תרומה חיובית מתונה. האינפלציה במחירי המוצרים הבלתי סחירים עולה בעיקר בשל המשך העלייה בסעיף הדיור, ומושפעת גם מהגידול בכח הקניה כתוצאה מהעלייה בשכר הריאלי במשק.

המשק ממשיך לצמוח בקצב התואם את הצמיחה הפוטנציאלית, אם כי על פי האומדן הראשון לרבעון השלישי מסתמנת בלימה בהתאוששות היצוא והצריכה הפרטית שבה להיות המרכיב העיקרי בצמיחה. כל האינדיקטורים משוק העבודה מוסיפים להצביע על מצבו האיתן ועל הימצאות בקרבת תעסוקה מלאה.

להערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית בשנה הקרובה, למרות ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, היות והאינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי בשיקולי ההחלטה.

 

רפי כהן, מנהל השקעות 

16.11.17

מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.3% ועמד בציפיות שלנו שהיו מעבר לציפיות הממוצעות בשוק. מתחילת השנה עלה המדד ב- 0.6% וב- 12 החודשים האחרונים עלה ב- 0.2%. מסתמן כי למרות החששות מפני שנה נוספת של אינפלציה שלילית שנת 2017 תסגור כשנה אינפלציונית חיובית, אך עדיין מתחת לטווח היעד של בנק ישראל הנע בין 1%-3%.

סעיף הדיור (ללא שינוי החודש) הוא הקטר המוביל את עליות המחירים בישראל כשהמדד ללא דיור ירד ב- 0.1% מתחילת השנה. אך עם זה ניתן להבחין החודש בעליית מחירים רוחבית ברוב הסעיפים.

בחודשיים האחרונים האינפלציה בפועל הכתה את התחזיות בשוק ובהחלט יש מספר פרמטרים שתרמו לכך: העלייה הממוצעת בשכר במשק ב-4% , ירידה לשפל של כל הזמנים באבטלה בגילאים עובדים (25-64) ועלייה בהוצאות משרדי הממשלה בכ- 10%. נתונים אלו ואחרים הגדילו בפועל את כוח הקניה של הצרכנים.

עם זאת, לא היינו ממהרים להכריז שאנו בפני שינוי מגמה והאינפלציה בפתח. אמנם, הכיוון חיובי, אך מחירים של מוצרים רבים נקבעים ברמה עולמית ומספיק לראות את רמות המחירים הנמוכות בעולם ובשווקים המפותחים בפרט כדי להבין שסביבת מחירים נמוכה היא כעת תופעה גלובאלית והיציאה ממנה תתחיל ככל הנראה במדינות עם שיעור ייצוא גבוה יותר ולהן השפעה על רמות מחירים בעולם לדוגמא מדינות המייצאות נפט שמתמודדות עם היצעים גבוהים מצד מדינות מפיקות אחרות או מדינות המייצאות סחורות חקלאיות כאשר מחירן של מרבית הסחורות בעולם ירדו בשיעורים דו ספרתיים גם כן.

אנו צופים כי בשנה הקרובה האינפלציה תישאר בטריטוריה חיובית אך נמוכה מהיעד של בנק ישראל, מחירי המוצרים ימשיכו לדשדש בעוד עיקר ההתייקרויות ינבעו ממחירי השירותים וסעיף הדיור ימשיך להוביל באופן משמעותי כאשר על פי הערכות שפרסמנו בעבר מחיר למשתכן והדרת המשקיעים מהשוק צפויה להמשיך וללחוץ מעלה את מחירי השכירות בו בזמן שכוח הקנייה של הצרכנים צפוי להמשיך ולהתחזק. יחד עם זאת, העלאת הריבית בישראל לא נראית באופק בשנה הקרובה ורמות התשואות באפיקים הסולידיים צפויים להישאר נמוכים.

 

סקירה פיננסית לסיכום חודש אוקטובר 2017 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

01.11.17  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה


קרן המטבע הבינלאומית (IMF) פרסמה תחזית מעודכנת לצמיחה העולמית, לפיה הצמיחה לשנה הנוכחית תסתכם ב-3.6% ובשנת 2018 ב-3.7%, המהווים עלייה של 0.1% מהתחזיות שניתנו ביולי. בקרן הביעו אופטימיות מנתוני הצמיחה בעולם והדגישו כי הם מאפיינים מדינות רבות.


מבט עולמי:

הסנאט האמריקאי אישר את מסגרת התקציב לשנת 2018 וסלל בכך את הדרך לאישור רפורמת המס של הנשיא טראמפ.  יחד עם זאת, לאחרונה פורסם כי בית הנבחרים יוריד באופן הדרגתי את מס החברות בארה"ב, ועד שנת 2022 יעמוד על שיעור של 20%. הגרסה הסופית של רפורמת המס צפויה לעלות להצעה בקונגרס בלקראת סוף החודש. 

מחר צפוי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ  להכריז על זהותו של יו"ר הפדרל הריזרב החדש. ע"פ רוב התחזיות, המעמד המועדף הינו ג'רום פאוול, חבר הפד המכהן, אשר ידוע כבעל דעות דומות לאלה של יו"ר הפד יילן (תומך בהעלאת ריבית הדרגתית).   

ישראל:

מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר עלה ב-0.1%, שיעור גבוה בהרבה מהערכות מוקדמות. הסעיפים העיקריים שתרמו לעלייה הינם מחירי שכירות דירה ומחירי הירקות. כצפוי, ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. בכוונת הבנק להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, על מנת לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק. להודעת הריבית צורפה תחזית מאקרו עדכנית. כעת, צופה בנק ישראל כי המשק יצמח בשנת 2017 ב-3.1% לעומת הצפי לצמיחה של 3.4% בתחזית שפורסמה בחודש יולי, וזאת על רקע התמתנות בקצב הגידול ביצוא ובהשקעות. תחזית הצמיחה לשנת 2018 נותרה ללא שינוי. תחזית האינפלציה ירדה ב-0.5% בכל אחת מהשנים 2017-2018. כעת צופה הבנק אינפלציה בשיעור אפס השנה, ובשיעור של 1.0% בשנת 2018. בנק ישראל צופה העלאת ריבית אחת ברבעון הרביעי של שנת 2018  ל-0.25%, לעומת הצפי ל-2 העלאות ריבית בשנת 2018 בתחזית הקודמת. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי בספטמבר ברמה של 4.1%. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה לרמה של 63.9% לעומת 63.8% באוגוסט. המדד המשולב למצב המשק לחודש ספטמבר עלה ב-0.3%, בדומה לחודש אוגוסט.

ארה"ב:

לצד הדוחות החזקים שמפרסמות חברות בארה"ב, בהובלת מגזר הטכנולוגיה, בגזרת המאקרו התפרסמו נתונים חזקים מאוד. התמ"ג צמח ברבעון השלישי בשיעור של 3%, גבוה מהקונצנזוס שעמד על 2.5%.  הצריכה הפרטית זינקה ב-1% בספטמבר, הקפיצה החדה ביותר מאז אמצע שנת 2009. מדד ביטחון הצרכנים טיפס באוקטובר לרמה של 125.9 נק', רמתו הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2000. מדד מנהלי הרכש של שיקגו, אשר נחשב לברומטר למצב כלכלת ארה"ב כולה, טיפס באוקטובר לרמה של 66.2 נק', רמתו הגבוהה ביותר מאז מרץ 2011. עם זאת, סביבת האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה - ה-Core PCE עלה בספטמבר ב-1.3%, בדומה לחודש קודם. אמש התחילו דיוני ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי שבסופה תפורסם  מדיניות הבנק המרכזי המעודכנת.

אירופה:

באירופה מתפרסמים נתונים המעידים מחד על המשך התאוששות ביבשת ומאידך על זהירות הצרכנים. האומדן הראשון לתוצר ברבעון השלישי הצביע על צמיחה של 0.6% לעומת הצפי לצמיחה של 0.5%, זאת בהמשך לצמיחה של 0.7% ברבעון הקודם (לאחר תיקון כלפי מעלה).  האבטלה המשיכה לרדת והגיעה בספטמבר ל-8.9% לעומת 9% באוגוסט. אולם, האינפלציה היתה נמוכה מהצפי – מדד המחירים לצרכן באוקטובר עלה ב-1.4% לעומת העלייה של 1.5% שנרשמה בספטמבר.

כצפוי, ה-ECB הותיר את הריבית ביבשת ללא שינוי. הבנק פרסם תוכנית מוניטרית חדשה, לפיה היקף רכישות האג"ח החודשי ירד, החל מ-01/18, מ-60 מיליארד אירו ל-30 מיליארד אירו, אך מנגד, התכנית הוארכה לפחות עד ספטמבר 2018.

כצפוי, הפרלמנט הקטלוני הכריז על עצמאות הרפובליקה הקטלונית ובכך הביא לשיא את התהליך שהחל בהכרזה על משאל העם. הספרדים הפעילו את סעיף 155 לחוקה אשר מאפשר לבטל את האוטונומיה של המחוז, לפזר את הפרלמנט, להשתלט על העמדות הבכירות בממשל, ולקבוע בחירות חדשות ל-21 בדצמבר.

אסיה:

ביפן , מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7% בחודש ספטמבר, בדומה לצפי ובדומה לקצב עלייתו בחודש אוגוסט. הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של מינוס 0.1% בניסיון להעלות את האינפלציה לרמה של 2%. רה"מ שינזו אבה זכה עם הקואליציה בראשותו לרוב של מעל 2/3 מהמושבים – תוצאה המקנה לו כח פוליטי להמשך יישום האג'נדה הכלכלית ששמה למטרה את הגדלת שיעור הצמיחה, העלאת השכר והעלאת האינפלציה. תוצאות הבחירות מבשרות על כך שהמדיניות המוניטארית המרחיבה תימשך בשנים הקרובות.

בסין, השיפור בפעילות הכלכלית בספטמבר הוביל לכך שהכלכלה צמחה ברבעון השלישי בקצב נאה של 6.8%. פעילות הייצור נותרה יציבה באוקטובר, כך לפי מדד מנהלי הרכש אשר נותר ללא שינוי ברמה של 51 נק' באוקטובר.

 

הערכות להמשך שנת 2017:

רמות הסיכון בשווקים נותרו גבוהות. נתוני המאקרו החיוביים ושיפור בצמיחה הגלובלית, לצד צמצום מוניטרי הדרגתי, ביחד עם שיפור בתוצאות החברות מהווים רוח גבית לשווקים. אולם אי וודאות סביב יישום רפורפמות וצעדי הרחבה פיסקאלית בארה"ב , לצד המתחים בזירה הגיאו פוליטית מהווים איום לא מבוטל. מצב המשק בישראל עודנו איתן. סביבת האינפלציה הנמוכה ממשיכה להוות הגורם העיקרי בשיקולי החלטת הריבית של בנק ישראל. אומנם, הקרבה לתעסוקה מלאה צפויה לתמוך בעליית השכר ובכך, להשפיע לחיוב על האינפלציה, אך מנגד, הגברת התחרות בחלק מענפי המשק, צעדי ממשלה להפחתת יוקר המחייה וייסוף השקל ממתנים את קצב עליית האינפלציה. לערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית לפני 2019.  אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם, לכן כדאי לנצל הזדמנויות שייווצרו בשווקים כתוצאה מתנודתיות. יחד עם זאת אנו ממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובבחירה סלקטיבית של ההשקעות. 

ריבית בנק ישראל לחודשים אוקטובר-נובמבר נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, על מנת לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק. סביבת האינפלציה עדיין מאוד נמוכה; האינפלציה השנתית חזרה לעלות אך היא מוסיפה להיות נמוכה מהיעד ולא חל שינוי משמעותי בציפיות: הציפיות לטווחים קצרים נמוכות מהיעד, בעוד הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בתוכו. בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה אפסית של 0.1%  (לעומת תחום יעד של 1%-3%). לסביבת האינפלציה הנמוכה תורם גם ייסוף השקל, אשר התחדש בחודשים האחרונים: מאז החלטת הריבית האחרונה התחזק השקל בכ-3% וב-12 החודשים האחרונים הסתכם הייסוף ב-6.1%. שוק העבודה מצוי בתעסוקה מלאה וכתוצאה מכך חלה עליית השכר במשק, אם כי התמתנה במעט בחודשים האחרונים. בנק ישראל צופי כי עליית השכר צפויה לתרום לחזרת האינפלציה אל תוך היעד.

 האינדיקטורים לפעילות הכלכלית מוסיפים להיות חיוביים מצביעים על צמיחה בקצב נאה ב-Q3/17, זאת על אף התמתנות מסוימת בצריכה הפרטית בהשוואה לקצב הגידול המהיר שאפיין אותה ב-2016.

להודעת הריבית צורפה תחזית מאקרו עדכנית. כעת, צופה בנק ישראל כי המשק יצמח בשנת 2017 ב-3.1% לעומת הצפי לצמיחה של 3.4% בתחזית שפורסמה בחודש יולי, וזאת על רקע התמתנות בקצב הגידול ביצוא ובהשקעות. תחזית הצמיחה לשנת 2018 נותרה ללא שינוי. תחזית האינפלציה ירד ב-0.5% בכל אחת מהשנים 2017-2018. כעת צופה הבנק אינפלציה של אפס השנה ושל 1.0% בשנת 2018. בנק ישראל צופה העלאת ריבית אחת ב-Q4/18 ל-0.25% לעומת הצפי ל-2 העלאות ריבית בשנת 2018 בתחזית הקודמת.

סביבת האינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי בשיקולי ההחלטה. אומנם, הקרבה לתעסוקה מלאה צפויה לתמוך בעליית השכר ובכך, להשפיע לחיוב על האינפלציה, אך מנגד, הגברת התחרות בחלק מענפי המשק, צעדי ממשלה להפחתת יוקר המחייה וייסוף השקל ממתנים את קצב עליית האינפלציה. לערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית לפני 2019. 

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה 19.10.17

Page 1 of 45  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום