אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

רפי כהן, מנהל השקעות

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש ספטמבר ב- 0.1%, גבוה מהציפיות בשוק, אשר עמדו על ממוצע של 0.3%-.

מתחילת השנה עלה המדד ב- 0.3% והמדד ללא דיור ירד ב- 0.5%.

ב- 12 החודשים האחרונים עבר המדד לטריטוריה חיובית ועלה ב- 0.1%, לעומת זאת המדד ללא סעיף הדיור ירד ב- 0.5%, גם במדידה שנתית סעיף הדיור היה הסעיף העיקרי שתרם למדד החיובי.

מדד ספטמבר היה גבוה במידה ניכרת מהעונתיות המאפיינת חודש זה. עיקר התרומה הגיעה מסעיף הדיור שעלה ב- 0.4%, בניגוד לתחזיות שהיו ללא שינוי. מחירי הירקות הטריים זינקו ב-8% ומחירי החופשות בחו"ל הפתיעו, כאשר ירדו ברמה מתונה מאוד בגובה 1.8%, ובמונחים דולריים נותרו ללא שינוי. בניגוד לעונתיות המאפיינת מחירי חופשות אחרי החגים.

סעיף הדיור שעד לפני 3 חודשים הציג עלייה קלה של 0.4% מתחילת השנה זינק כעת לעלייה מצטברת של 2.3%

בחודשים האחרונים ציינו את העובדה שהירידה בקצב מכירות דירות עקב המתנה של הזוגות הצעירים לתוצאות הגרלות מחיר למשתכן ויציאה הדרגתית של המשקיעים משוק הדיור מורידה את כמות היצע הדירות להשכרה, אך מעלה את הביקוש לדירות שכורות (עקב המתנת הזוגות הצעירים), ועל כן אנו צופים המשך עליות מדוד ויציב בשנים הקרובות במחירי השכירות, מעט מעל היעד החזוי העומד על 2% שנתי.

בזמן שסעיף הדיור ממשיך לשמור על קצב עליות שנתי של מעל 2% ישנם לא מעט סעיפים שליליים, עיקרם מוצרים סחירים. הבולט ביניהם הוא סעיף הלבשה והנעלה, אשר מושפע בעיקר מהתחרות הגוברת במרכזי המסחר הרבים והזמנות באינטרנט שממשיכות לצבור תאוצה ולתפוס נתח שוק אמנם עדיין קטן אך הולך וגדל. תופעה שהתחזקה בארה"ב בשנים האחרונות והובילה לירידה בפדיונות בקניונים.

לסיכום, למרות ההפתעה החיובית של חודש ספטמבר הגבוה מהעונתיות המאפיינת אותו בד"כ, ליבת האינפלציה נותרת נמוכה ועמה הגורמים העיקריים לכך, ביניהם התגברות התחרותיות במשק, רפורמות ממשלתיות להפחתת יוקר המחייה והתחזקות השקל מול סל המטבעות.

על כן אין שינוי נראה בסביבת האינפלציה והתחזיות 12 חודשים קדימה נעות בין 0.3%-0.5%, ולכן העלאת ריבית עדיין לא נראית באופק עד התבססות האינפלציה בתוך טווח היעד של בנק ישראל.

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2017. רפי כהן, מנהל השקעות 

מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.3%

מתחילת השנה עלה המדד ב- 0.2% והמדד ללא דיור ירד ב- 0.4% , נתון שמציין את השפעת מדד הדיור על רמות המחירים בארץ.

ב- 12 החודשים האחרונים ירד המדד ב- 0.1% וללא דיור ירד ב- 0.6%

חודשי הקיץ הינם חודשים בעלי תרומה מרכזית למדד המחירים השנתי בהובלת סעיף הדיור וגורמים עונתיים המושפעים מחופשת הקיץ כגון מחירי חופשות, טיסות והצגות ומופעים.

סעיף הדיור הינו העוגן המשמעותי ביותר במדד כאשר עד לפני חודשיים הציג עלייה של 0.4% בלבד מתחילת השנה וכעת עומד על 1.9%. סעיף הדיור נוטה לעלות בקצב שנתי של 2%-2.5% בשנים האחרונות כאשר בתקופה הקרובה הוא צפוי להיות מושפע מירידה בכמות הדירות המכורות ועלייה מצטברת של 4.4% בשנה האחרונה במחירי הדיור.

הקיפאון בשוק הדיור נובע משני גורמים מרכזיים- העיקרי ביניהם הוא פרויקט מחיר למשתכן, הכמות המאסיבית של הזוגות הצעירים הממתינים לתוצאות ההגרלות עוצרת את כמות הרכישות.

בנוסף לכך הזוכים גוזרים על עצמם 5 שנים נוספות ודאיות של מגורים בשכירות, מה שעלול להאריך את משך הזמן של זוג צעיר הגר בשכירות.

גורם משני – חוסר בהירות בנוגע למס דירה שלישית. המשקיעים כרגע במצב של עודף מכירות על רכישות, נתון אשר מקטין את כמות היצע הדירות לשכירות בשוק.

אם כך צפוי לנו בשנים הקרובות קיטון בהיצע נכסים להשכרה וגידול של ביקוש לדירות שכורות ע"י זוכים בפרויקט מחיר למשתכן. נוסיף לכך את העלייה בשכר בשנה האחרונה והירידה באבטלה ונקבל לחץ לעלייה נוספת במחירי השכירות. על כן ייתכן וקצב העלייה במחירי השכירות יגיע אל הרף הגבוה של קצב העלייה השנתי.

לסעיף הדיור אמנם משקל גבוה במדד (מעל 25%) אך הוא הסעיף היחיד לאורך זמן שנוטה לעלות. ישנם גורמים חזקים לא פחות אשר תורמים לאינפלציה להמשיך להישאר בסביבתה הנמוכה. כך למשל המשך רפורמות הממשלה להורדת יוקר המחיה צפויות להמשיך ולהשפיע, כשבחודש ספטמבר צפויה הוזלת מחירי הצהרונים.

בחודשים הקרובים צפויים להיות מדדים שליליים עד סוף השנה. מסתמן ששנת 2017 תהיה השנה הרביעית ברצף בה סביבת האינפלציה תהיה שלילית.

כל עוד אין צפי להגעת האינפלציה אל יעד בנק ישראל העומד על 1%-3% העלאת הריבית לא נראית באופק וכעת הערכות מצביעות על העלאת ריבית בחציון הראשון של 2019.

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2017

חן יצחק, אנליסטית. 30.08.17

ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, על מנת לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק. מאז החלטת הריבית הקודמת חלה ירידה חדה באינפלציה. בהסתכלות ל-12 החודשים האחרונים האינפלציה ירדה לרמה של 0.7%-  (לעומת תחום יעד של 1%-3%). הירידה באינפלציה לוותה גם בירידה בציפיות לאינפלציה לשנה משוק ההון.

להערכת הבנק הירידה באינפלציה איננה משקפת ירידה בביקושים, אלא מדובר בשינויים טכניים זמניים כמו שינוי באופן המדידה של סעיף ההלבשה וההנעלה. כמו כן, הייסוף שהצטבר עד תחילת יולי בשער החליפין השפיע בחדות על מחירי המוצרים הסחירים.

להערכתנו, בנק ישראל לא יעלה את הריבית בשנה הקרובה, למרות ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, האינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי בשיקולי ההחלטה.

רפי כהן, מנהל השקעות 

מדד המחירים לצרכן ירד ב- 0.1% המדד ללא הדיור ירד ב- 0.4%

מתחילת השנה ירד המדד ב- 0.1% ומחק את עליות המחירים שנרשמו עד חודש מאי ואיתם את הציפיות בשוק להגעה ליעד האינפלציה השנתי.

ב- 12 החודשים האחרונים ירד המדד ב- 0.7% ומסתמן כי שנת 2017 תהיה השנה הרביעית ברצף בה האינפלציה שלילית ורחוקה מאוד מיעד האינפלציה של בנק ישראל הנע בין 1%-3%

כיאה לחודש יולי סעיף הדיור היה בעל התרומה המרכזית במדד עם עלייה של 0.9% שעיקרה נבעה מהתייקרות חתימות חוזה שכירות בחודשים יוני – יולי 17 לעומת חוזים שנחתמו במאי - יוני 17

הסעיפים המרכזיים שירדו החודש היו מחירי הלבשה והנעלה עם ירידה של 8.1% וריהוט וציוד לבית ירידה של 0.9%.

האינפלציה הנמוכה ב- 3 השנים האחרונות תואמת את מדיניות הממשלה להורדת יוקר המחיה ומושפעת רבות מפעולותיה במטרה להשוות את רמת המחירים ביחס למדינות המפותחות.

השבוע פרסם משרד האוצר סקירה במסגרתה בחן את רמות המחירים בישראל ביחס למדינות ה-OECD בסקירה נמצא שישראל נמצאת במקום ה- 23 ברמת כוח הקניה של האזרחים. בנוסף צוין בסקירה כי הניסיונות להגברת התחרות יוכלו לסייע בהוזלת יוקר המחייה ולתרום לשיפור ברמת החיים של האזרחים. ובכך נתקלים שוב האינטרסים המנוגדים של הממשלה להוזלות מחירים והפחתת יוקר המחיה לבין האינטרס של בנק ישראל לצמצם פעילות מוניטרית מרחיבה ולהתחיל להעלות ריבית.

בהשוואה לעולם המערבי ישראל היא המדינה היחידה בארגון ה- OECD בה האינפלציה שלילית ב- 3 השנים האחרונות בעוד שממוצע האינפלציה ב- OECD נע סביב ה- 1% שנתי. (רק אירלנד הייתה שלילית ב-12 החודשים האחרונים עד יוני בגובה 0.6%-).

בארה"ב האינפלציה ממשיכה לנוע מתחת ליעד ובחודש יולי עלתה ב-0.1% נמוך מהציפיות שעמדו על 0.2% ואיתם הסיכויים לעליית ריבית נוספת עד סוף השנה הצטמצמו באופן משמעותי. דחיית עליית הריבית בארה"ב מוסיפה מרווח נשימה נוסף לבנק המרכזי בישראל בכך שפער הריביות נשמר ברמה הנוכחית, למרות שהנגידה קרנית פלוג הכריזה לאחרונה שעליות ריבית בארה"ב לא ילחצו על מהלך של העלאת ריבית בישראל עד להתייצבות האינפלציה בגבול היעד של הבנק המרכזי.

לסיכום- סביבת האינפלציה הנמוכה בישראל דוחה פעם אחר פעם את הציפיות להעלאת ריבית ותחילת מהלך כזה לא צפוי בשנה הקרובה.

 רפי כהן, מנהל השקעות 

מדד המחירים לצרכן ירד בשיעור חד של 0.7% לאחר הוזלה משמעותית במחירי המים (14%-) ירידות מחירים בירקות ופירות (6.9%-) והלבשה והנעלה (5.4%-).

מתחילת השנה נותר המדד ללא שינוי ומחק את עליות המחירים שנרשמו עד חודש מאי ואיתם את הציפיות בשוק להגעה ליעד האינפלציה השנתי.

ב- 12 החודשים האחרונים ירד המדד ב- 0.2% ומסתמן כי שנת 2017 תהיה השנה הרביעית ברצף בה האינפלציה שלילית ורחוקה מאוד מיעד האינפלציה של בנק ישראל הנע בין 1%-3%

בתקופה בה הריבית בארצות הברית מתחילה להרים ראש ובאירופה מתחילים לדבר על עליית ריבית באופק ויציאה מסביבה של הרחבה כמותית. בנק ישראל נמצא במלכוד של כלכלה צומחת אבטלה נמוכה גידול בצריכה הפרטית, עלייה בשכר אך סביבת האינפלציה נמוכה מאוד ולא מאפשרת העלאת ריבית.

עד לא מזמן היעד לאינפלציה לשנת 2017 הגיע ל- 1% וכעת נטרפו הקלפים לאחר ירידות המחירים שנרשמו החודש והמשך הוזלות שצפויות בחודשים הקרובים עד לסוף השנה. שנת 2017 צפויה להסתכם באינפלציה אפסית והציפיות ל- 12 חודשים קדימה עומדות על 0.5%. עדיין רחוק מהיעד. העלאת הריבית תידחה ככל הנראה לכל הפחות עד הרבעון השלישי של 2018.

להלן הגורמים אשר צפויים לתמוך בסביבת האינפלציה הנמוכה

-          התחזקות השקל מתחילת השנה בגובה 8.5% והלחץ לייסוף מתון נוסף, לוחץ מטה את מחירי המוצרים והשירותים.

-          התמתנות מחירי הנפט בעולם- הערכות קודמות התבססו על מחיר נפט הנע בין 55$-60$ לחבית. כרגע מחיר הנפט נע סביב 45$

-          הגברת התחרות, בעיקר בהשפעת מוצרים מיובאים, מחירי חופשות וחבילות תקשורת.

-          פעולות הממשלה להוזלת יוקר המחייה, נטו למשפחה של כחלון

-          מחירי סחורות תקועים- בניגוד לעליות מסתמנות במחירי שירותים, מחירי הסחורות צפויים לעלות באופן מתון מאוד בעולם.

-          סעיף הדיור (שכ"ד) צפוי לעלות בקצב נמוך מהצפוי כ- 2% לעומת 2.5%

לעומת זאת נציין כי השבוע פורסם מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס אשר עלה ביוני לשיאו מאז השקת הסקר

Page 1 of 44  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום