אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה, אינפיניטי

16.5.2018

מדד חודש אפריל עלה ב-0.4%, בהתאם לציפיות בשוק ומעט מתחת להערכה שלנו (0.5%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב-2.2% וסעיף ירקות ופירות טריים אשר עלה ב-4.1%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף ריהוט וציוד לבית אשר ירד ב-0.4% וסעיף תרבות, חינוך ובידור אשר ירד ב-0.3%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%. המדד ללא דיור עלה ב-0.4%.

מדד מחירי הדירות ירד ב-0.2% בחודשים פברואר-מרץ 18, זאת בהמשך לירידה של 0.5% בחודשים ינואר-פברואר 18 ובקצב שנתי רשם המדד ירידה של 0.1%.

בהסתכלות על האינפלציה בחודשים האחרונים, המדדים עומדים בציפיות אף עם נטייה קלה לטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות. עם זאת סביבת האינפלציה במשק עדיין מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-0.4%. התרומה העיקרית לעליית המדד עדיין שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-12 החודשים האחרונים ב-0.2%.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה נמנים עליית מחירי הנפט והדלק בעולם, עליית מחירי הסחורות והיחלשות השקל מול סל המט"ח. בנוסף לאלו נציין את נתוני האבטלה הנמוכים בשילוב עם עליית השכר הממוצע במשק התומכים בגידול בהצריכה הפרטית. כמו כן, בחודשים האחרונים חל גידול חד יחסית בתיירות אשר מביא עמו עלייה במחירי הטיסות, המלונות והחופשות.

בין גורמי המאקרו הממתנים את האינפלציה ניתן לציין את צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, במקביל להגברת התחרות במשק וגידול בסחר המקוון.

במבט קדימה, איננו מזהים כעת האצה כלשהי באינפלציה לפיכך עד סוף השנה להערכתנו היא תתקרב לטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. באשר לריבית של בנק ישראל, אנו מעריכים כי לא תהיה העלאת ריבית במשק לפני התבססות האינפלציה בטווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש מאי 2018

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה  >>

להורדת המסמך בקובץ PDF לחץ על הלינק שלהלן:

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש מאי 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.4.2018

מדד חודש מרץ עלה  ב-0.3% בטווח העליון של הציפיות בשוק ומעט מעל ההערכה שלנו (0.2%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הדיור אשר עלה ב-0.9%,  סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב-4.9% וסעיף תרבות ובידור אשר עלה ב-1.0%. מחירי השכירות עלו ב- 1.2% על רקע העונתיות המאפיינת את חודש מרץ. בסיכום השנה האחרונה מחירי השכירות עלו ב-2.0%. 

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הירקות והפירות אשר ירד ב-2.9% וסעיף המזון אשר ירד ב-0.3%.

מדד מחירי הדירות (שאינו נכלל במדד), ירד ב-0.2% זאת בהמשך לרצף ירידות בחודשים האחרונים. בסיכום 12 החודשים האחרונים מחירי הדיור עלו ב-0.2%.

בהסתכלות על האינפלציה בחודשים האחרונים, ניתן לראות כי המדדים מצויים בטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות. עם זאת, סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-0.2%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3%.

בין גורמי המאקרו המשפיעים על האינפלציה, ניתן לראות כי הגורמים האנטי דפלציוניים עדיין דומיננטיים, וכוללים בין היתר את צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה במקביל ליציבות במחירי הסחורות בעולם עקב הגברת התחרות במשק והסחר המקוון אשר ממתנים את האינפלציה.  

מנגד, מספר גורמים התומכים באינפלציה בינהם עליית השכר הממוצע במשק התומך בשימור ואף בהגדלת הצריכה הפרטית, גידול חד יחסית בתיירות אשר יביא לעליית מחירי החופשות, המלונות והטיסות, עלייה במחירי הדלקים בעולם אשר תשפיע על כלל סעיפי המדד ובראשם התחבורה, ותהליך הפיחות בשקל אשר החל בסוף מרץ ובשבועות הקרובים נדע אם מדובר בשינוי מגמה.

במבט קדימה, אנו צופים המשך מדדים חיוביים אף בטווח העליון של הציפיות, כך שהאינפלציה עד סוף השנה תתקרב לטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי לא תהיה העלאת ריבית במשק לפני הרבעון הראשון של 2019.

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

20.03.18

אחרי רצף של שנים בהם המדד בחודש פברואר התאפיין במדדים ללא שינוי ואף שליליים, מדד חודש פברואר עלה  ב-0.1% בטווח העליון של הציפיות בשוק.

הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב 4.6% בהמשך לירידה של 8.8% בחודש הקודם, ירידות שנגרמו עקב סיבות עונתיות של חורף קל יחסית בשילוב אותות ראשונים של המצב הקשה בסקטור האופנה. סעיף הירקות הטריים אשר ירד ב-2.2% וסעיף התקשורת אשר ירד ב-1.3%.

מנגד, נרשמו עליות מחירים בסעיף הפירות טריים אשר זינק ב 9.4% והוסיף למדד כ 0.08% וסעיף  התחבורה אשר עלה ב 0.8%

מדד מחירי הדירות (שאינו נכלל במדד), ירד ב-1% בהמשך לירידה של 0.7% בחודש הקודם. בהשוואה לעסקאות שבוצעו באותה תקופה אשתקד נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.2%, מה שמשקף קצב עלייה הנמוך ביותר בשש השנים האחרונות. זהו החודש הרביעי ברציפות בו יורדים מחירי כלל הדירות בבעלות ובחודשים הקרובים נדע עם מדובר במגמה.

בהסתכלות על שנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2017 - פברואר 2018) סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו ב-0.2%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3%.  ניתן לראות כי גורמי המאקרו האנטי אינפלציוניים בראשם צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, ירידת מחירי הסחורות בעולם עקב הגברת התחרות במשק והסחר המקוון מביאים לכדי אינפלציה מתונה יחסית ועדיין נראה כי יעד האינפלציה של בנק ישראל העומד על 1%-3% עוד רחוק ובהתאם גם מהלך של העלאת רבית במשק, אשר להערכתינו לא צפויה לפני רבעון ראשון של שנת 2019.  

במבט קדימה, לפנינו חודשים בהם מדדי המחירים צפויים להיות חיוביים. בצד הגורמים התומכים באינפלציה יש לציין את עליית שכר המינימום ולחצי השכר במשק, בשילוב התרחבות הצריכה הפרטית ועליות עונתיות בסעיפים השונים ובשכר הדירה. מנגד, יתרמו למתן את עלית האינפלציה העודף בחשבון השוטף אשר יביא להמשך תהליך הייסוף בשקל מול הדולר , צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה ויציבות במחירי הסחורות בעולם. 

Page 1 of 48  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום
string(216) "Smarty error: [in bottom.html line 146]: syntax error: unrecognized tag: if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments) (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(112) "Smarty error: [in bottom.html line 146]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"