מכתב בנוגע להפסקת תשלומים

 

 

 

עמית/ה יקר/ה,

 

הנדון: הודעה בגין הפסקת תשלומים לחשבונך

הננו להודיעך כי בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד-1964, חובה על המעביד להעביר לחשבון העובד בקופה, הפקדות עובד ומעביד בתשלומים חודשיים רצופים, בשיעורים ובמועדים כמפורט בתקנות.

על פי הנתונים הנמצאים בידינו, קיים חוסר ו/או איחור בתשלומים (הפקדות) המבוצעים לחשבונך בקופת גמל ע"י מעסיקך.

לידיעתך, הפסקת הפקדת תשלומים לחשבונך משפיעה על זכויותיך בקופת הגמל.

להלן פירוט הסיבות להפסקת תשלומים והאפשרויות לטיפול:

סיבה

השפעה/השלכה

האפשרויות

סיום עבודה

הפסקת צבירה

לפתוח חשבון חדש ולהפקיד להמשך צבירה

ניוד הפקדות

הפסקת צבירה בקופה

לדרוש לחזור להפקיד בקופה

חל"ת

הפסקת צבירה

לפתוח חשבון חדש עצמאי להמשך צבירה

הפסקת זכאות הסכמית

הפסקת צבירה

לפתוח חשבון חדש עצמאי ולהפקיד או  לדרוש מהמעסיק בהתאם להסכם.

 

פירוט לגבי ההפקדות לחשבונך, ניתן לראות בקישור הבא:אזור אישי

לבירור וקבלת פרטים נוספים, עליך לפנות למעסיקך.

 

  בכבוד רב,

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ.
"
מכתב בנוגע להפסקת תשלומים
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום