איסוף מידע סטטיסטי

איסוף מידע סטטיסטי לגבי אופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים לפי שנת דיווח: 

2013 

2014

2015

2016

2017

איסוף מידע סטטיסטי
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום