בעלי תפקידים

בעלי תפקידים בחברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

 

מנהל כללי:  מר ערן כהן

סמנכ"ל: גב' שני שמוניק

מנהל מערכות מידע:  מר ערן כהן

מבקר פנימי: 
רו"ח רחל בן גל

יועץ משפטי: 
עו"ד דוד שמש

מנהל כספים: 
רו"ח אסף גזית

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ הינה בבעלותה של חברת 

 אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ, בעל השליטה מר אמיר איל.

דירקטוריון: (תכיפות התכנסות הוועדה, לפחות אחת לרבעון)

יו"ר -       אמיר איל

חברים -   דורון עמיר, רו"ח בני איל, ניר סעאת

דח"צ -     ליאת אהרנסון

דירקטור - רו"ח רוני דומיניץ

ועדת השקעות:  (תכיפות התכנסות הוועדה, לפחות אחת לשבועיים)

חברים-   ניר סעאת

יו"ר - ליאת אהרנסון

ועדת ביקורת:   (תכיפות התכנסות הוועדה, לפחות אחת לרבעון)

 

חברים - רו"ח רוני דומיניץ, ליאת אהרנסון


ממונה על פניות הציבור:

גב' שני שמוניק

אמצעי פנייה לממונה על פניות הציבור:

  •  כתובתרח' המנופים 8, הרצליה פיתוח, ת.ד 2031, 46120. 
  •  טל':      09-9579000   / 3488*
  •  פקס:     09-9542020    
  •  באמצעות טופס מקוון אנא ציין בגוף הפנייה את מספר תעודת הזהות שלך, כתובת למשלוח מענה ומספר טלפון לבירורים: 

 

בעלי תפקידים
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום