טפסים שימושיים - אינפיניטי

טפסים שימושיים

שם טופס  

הסבר/הערות 

טופס ביטול העברה  

טופס הצטרפות לקופת IRA - בניהול אישי


 

טופס העברה לקופת IRA - בניהול אישי 


 

טופס הצטרפות/העברה-
קופת פיצויים מרכזית 

הסבר למילוי טופס הצטרפות/העברה - קופת פיצויים מרכזית

טופס העברת כספים בין מסלולים-
קופת פיצויים מרכזית 

הסבר למילוי טופס העברת כספים בין מסלולים-קופת פיצויים מרכזית 

בקשה להעברת כספי פיצויים
לפי תיקון 190בקשה להעברת כספי המוטבים או יורשים
לפי תיקון 190W8 - טופס הצהרה W9 - טופס הצהרה לאזרח או תושב בארה"ב 


יש לצרף לטופס ההצטרפות לקרן ההשתלמות במעמד עצמאי במידה והינך אזרח או תושב ארה"ב, לצורכי מס. 

טופס הזמנה לניהול תיק השקעות הוראת קבע- בנק לאומי בקשה להסרת מידע מהממשק האינטרנטי מסמך הנמקה להדפסה לשימוש סוכנים 


לשימוש בעל רישיון בלבד 

טופס כתב עדכון מינוי מוטבים 


העברת כספים בין מסלולים גמל להשקעה

וחיסכון לכל ילד

 
    בקשה להעברת כספים בתוכנית חיסכון לכל ילד    
           טופס עדכון פרטים לקוח קיים אינפיניטי   
           טופס עדכון פרטים לקוח קיים ק.ה.ר   


 

טפסים שימושיים
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום