מהי קופת גמל?

 

 

קופת גמל לתגמולים היא שם כולל לתוכניות חיסכון פנסיוניות לשכירים ולעצמאיים כאחד. מטרת החיסכון באמצעות קופת גמל הינה יצירת הכנסה לחוסך בעת הפרישה ממעגל העבודה.

להבדיל מסוגי החיסכון הפנסיוני האחרים (קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים) קופת גמל מהווה אך ורק חיסכון ללא מרכיב ביטוחי למקרים של אובדן כושר עבודה או מוות. יחד עם זאת, את הרכיב הביטוחי ניתן לרכוש בנפרד.

קופת גמל ניתנת למשיכה כקצבה חודשית, ולכן בגיל הפרישה יידרש החוסך להעביר את ההון שנצבר לקופת גמל "משלמת לקצבה", שתוכל לשלם לו קצבת פנסיה חודשית.

על פי נתוני משרד האוצר, היקף תעשיית קופות הגמל עומד על כ-347.3 מיליארד ₪ נכון לסוף שנת 2013. לשם השוואה, תעשיית קרנות הפנסיה מסתכמת בכ-485.6 מיליארד ₪ ואילו תעשיית ביטוחי החיים מנהלת כ-204.6 מיליארד ₪. 

מנהלי קופות הגמל משקיעים את כספי העמיתים בשוק המניות ובאגרות חוב קונצרניות וממשלתיות.

דמי הניהול המרביים המותרים לגבייה מהחוסכים הם 1.05% מסכום החיסכון שנצבר.

המדינה מעודדת את הציבור בישראל לחסוך לגיל הפנסיה, זאת על ידי הענקת הטבות מס. במילים אחרות, כל מי שמפקיד חלק ממשכורתו לקופת גמל, יזכה לקבל זיכוי מס.

כיצד ניתן לקבל מידע על ביצועי קופות הגמל לצורך השוואה?

משרד האוצר הקים מערכת אינטרנטית בשם גמלנט. המערכת כוללת נתונים על כלל הקופות הקיימות בישראל ומאפשרת לבצע פילוחים והשוואות בין הקופות השונות. כמו כן מערכת גמלנט מספקת מידע נרחב בנוגע לתשואה, גודל קופה, גוף מנהל, דמי ניהול, תשואות עבר ועוד... 

 


סוגי קופות גמל
:

קופת גמל לעמיתים שכירים 

העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (במגבלת תקרת השכר) ועוד 7.5% משכר העובד-כתגמולים.

קופת גמל לעמיתים עצמאיים

 לחוסכים עצמאיים אשר להם הכנסה ממשלח יד או מעסק, יש אפשרות להפקיד בחיסכון הפנסיוני עד 16% מהכנסתם החודשית (במגבלת תקרת השכר). 

קופת גמל אישית לפיצויים

זוהי קופת גמל אשר בה מפקיד המעביד כספים לשם הבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה נרשמים על שם העובד ולא על שם המעסיק.

קרן השתלמות

 זוהי קופת גמל המשמשת כמכשיר לחסכון לטווח הקצר-בינוני, בה העובד והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש וזאת בהתאם לגובה שכרו של העובד. קרן ההשתלמות הנה אפיק חיסכון אטקרטיבי ביותר שכן החוסך נהנה מהטבות מס, גם על ההפקדות וגם על הרווחים.  


סוגי קרנות ההשתלמות הקיימים
:

1. קרן השתלמות לשכירים
2. קרן השתלמות לעצמאיים
3. קרן השתלמות סקטוריאלית

 

באיניפיניטי: מסלולי השתלמות וגמל עוקבי מדד וסקטורים ומסלולים כלליים דינמיים.  

על פי שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל ניתן לנהל את קרן ההשתלמות וקופת הגמל כתיק השקעות

המשלב מסלולי השקעה עוקבי מדדי מניות ואג"חים מובילים, במינון המותאם על ידי ועבור כל חוסך. 

 

מעוניין לקבל מידע נוסף על מסלולי ההשתלמות והגמל באינפיניטי? 


אנו מזמינים אותך להשאיר פרטיך:

שלחו לנו הודעה

 
 
 
 

מהי קופת גמל?
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום