קרנות השתלמות 


קרן השתלמות הינה תכנית חיסכון לטווח הקצר-בינוני בה העובד (עמית) והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש בהתאם לגובה שכרו של העובד. אפיק זה הינו אפיק חיסכון אטרקטיבי ביותר מאחר והחוסך זכאי להטבות מס - הן על ההפקדות והן על רווחיו. במסגרת תכנית חסכון זו, זכאי החוסך למשוך את מלוא כספו, בסכום חד פעמי פטור ממס לאחר 6 שנים או לחלופין להמשיך ולחסוך תוך שמירה על הפטור ממס (ובתנאי שלא ביצע משיכה מאותו חשבון). 
במידה והעמית משך חלק מהסכום שנצבר בקרן, לא יוכל להפקיד הפקדות חדשות, ועליו יהיה לפתוח חשבון חדש (עם ותק חדש) לצורך ביצוע הפקדות שוטפות חדשות.

  • קרן השתלמות לשכירים - בקרן זו, העובד ומעסיקו מפקידים הפקדות חודשיות משכרו השוטף של המעסיק. הכסף   מצטבר וצובר תשואה ולאחר 6 שנים הקרן הופכת לנזילה וניתן למשוך את הכסף, ללא תשלום מס. למרות זאת, לאחר 6 שנים, ניתן להשאיר את הכסף קרן ולהמשיך וליהנות מהזכות למשוך אותו בכל רגע נתון בעת הצורך, תוך שמירה על הזכאות להטבות מס. הצבירה פטורה ממס רווחי   הון (עד התקרה המוטבת) בעת משיכה שנעשית לאחר שהקרן הפכה לנזילה. 
    לאחר 3 שנים ממועד ההפקדה הראשונה, ניתן למשוך את כספי הקרן לצורכי השתלמות בארץ ובחו"ל. עמית בקרן ההשתלמות שהגיע לגיל פרישה (67 לגברים או 64 לנשים), יכול למשוך את כספו מהקרן לאחר 3 שנים ממועד ההפקדה הראשונה. 

  • קרן השתלמות לעצמאיים - בקרן השתלמות מסוג זה, עצמאי יכול ליהנות מהטבות מס עד הפקדה של 7% מהכנסתו.
  • קרן השתלמות סקטוריאלית - זוהי קרן השתלמות המיועדת לאוכלוסיות ספציפיות (לרופאים, למורים, לאחיות וכו').

קרנות השתלמות וקופות גמל עוקבות מדדים מנוהלים באינפיניטיעל פי שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל©קרן ההשתלמות וקופת הגמל באינפיניטי מנוהלות כתיק השקעות המשלב מסלולי השקעה עוקבי מדדי מניות וסקטורים באג"ח, במינון המותאם על ידי ועבור כל חוסך.

 

מרבית הכספים אשר נחסכים כיום במדינת ישראל, נחסכים במסלולים כלליים. אלו הם מסלולים אשר אינם מתחייבים להשקיע שיעור מינימלי מהכספים באפיק השקעות ספציפי. משמעות הדבר היא שהמסלולים אינם מוגבלים בשיעור המניות אותו הם מחזיקים: כך קרנות ההשתלמות במסלולים הכללים יכולות להשקיע 50-100% באמצעות השקעה ישירה במניות, באופציות ובמכשירים כלליים.

אינפיניטי רואה את קרנות ההשתלמות כתיקי השקעות אישיים בעלי הטבת מס. שיטת הניהול משלבת מסלולי השקעה עוקבי מדדי מניות ואגרות חוב מובילים, במינון המותאם על ידי ועבור כל חוסך, על פי גילו, פרופיל חייו ומטרותיו. 

שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות© מבוססת הקצאה כספית וחלוקה בין מסלולי השקעה טהורים: "סולידי" ו"מנייתי"  (בשונה מן הניהול ה"מסורתי" בו החלוקה ל"סולידי" ו"מנייתי" הינה כאחוז מסכום ההשקעה, כך שיתכן "קניבליזם פנימי", כלומר מחיקת חלק או כל החיסכון הפנסיוני האישי שלך, ללא בקרה וללא חסמים). בהמשך מפעילה אינפיניטי מודל ייחודי, על פיו יוצרים סלי ניירות ערך, להשקעה אופטימלית בכל מסלול ובמטרה להשיג תשואה מצטיינת.

 

בהחלט, אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל מאפשרת לעמיתי החברה ליהנות מתנאי הלוואות מיוחדים, אשר מאפשרים המשך חיסכון שוטף בקרן ההשתלמות מבלי לפגוע בתנאי הוותק/הנזילות הקיימים.  קבלת הלוואה מאפשרת לעמית להמשיך וליהנות מהטבות מס על מוצרי החיסכון הפנסיוני אשר ברשותו. 

מידע נוסף, לרשותך כאן.  לפרטים נוספים מחלקת שירות הלקוחות עומדת לרשותך בטלפון: 09-9576000 / 3488* או לחץ למשלוח דוא"ל

חשוב לציין כי כל הזכויות שצברת עד היום, נשמרות. הליך ההצטרפות הינו פשוט ומהיר. להצטרפות ניתן להוריד טפסים מאתר זה . אנא מלא פרטיך, ושלח בדואר בצירוף צילום תעודת זהות, לכתובת: אינפיניטי השתלמות וגמל, המנופים 8, א.ת. הרצליה פיתוח, 46120. בנוסף, עומד לרשותך הצוות המקצועי, בטלפון: 09-9576000/ 3488*, או בדוא"ל: gemelishi@infinity.co.il

בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל, נותרה קרן ההשתלמות כמכשיר החיסכון היחיד המעניק הטבות מס ובנוסף מאפשר לחוסך משיכת סכום הוני בתום תקופת החיסכון (בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן) ולאחר 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן: לגבר שמלאו לו 67 שנים או לאישה לה מלאו 64 שנים. ניתן למשוך את הכספים הצבורים בתום 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן, וזאת למטרת השתלמות.

בהחלט, ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעות השונים ללא הגבלה וזאת באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות במערך
התפעול של החברה, ללא עלות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאינפיניטי ניהול השתלמות וגמל :
כתובת: רח' המנופים 8, הרצליה פיתוח, ת.ד 2167, 4612001. 
טל':      09-9579000  / 3488*
פקס:    09-9542020    
דואר אלקטרוני:  gemel@infinity.co.il
כתובת האתר:    www.infinity.co.il

לא, משמעות ניוד (העברת) קרנות השתלמות כיום היא שניתן להעביר את כספי החיסון שנצבר, לניהולה של אינפיניטי ללא עלות, תוך שמירה על הוותק ועל הזכות שאינם נפגעים כאמור.


קרנות ההשתלמות של אינפיניטי

שאלות נפוצות השתלמות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום