מסלול גמל להשקעה - הלכה

חוסכים? מחפשים תכנית חיסכון עם אפיק השקעה נוח ופשוט, שיכול להניב תשואה גבוהה יותר מהריבית בבנק ולשמור על כספכם זמין בכל עת? הכירו את "קופת גמל להשקעה" תכנית שעשויה להתאים לכם!

 

מהי קופת גמל להשקעה?

"קופת גמל להשקעה" הינה אפיק חיסכון הוני הניתן למשיכה בכל עת, ללא קנסות משיכה (בכפוף לתשלום מס רווח הון בגובה 25% בלבד על הרווח הריאלי שנצבר בחשבון העמית). הקופה מהווה מוצר חיסכון פנסיוני, שמשאיר את זכות הבחירה בידי החוסך, ומאפשר לו לדחות לרגע האחרון את ההחלטה, אם לקבל סכום הוני או להפוך את הכספים לכספי קצבה מוכרת, הפטורה ממס.

 

 מי רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה? 

כל אחד רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה, בכל גיל וללא סכום מינימאלי נדרש להפקדה. עם זאת, ובשונה ממוצרי השקעה אחרים, יש תקרת הפקדה שנתית בגובה של עד 70 אלף שקל. 


האם ניתן למשוך את הכסף בכל עת? 

כן, החשבון נזיל ולכן ניתן למשוך את כספי החיסכון בכל עת בצורה הונית (כסכום חד־פעמי) ובתשלום מס רווחי הון, שעומד היום על 25% מהרווח הריאלי. חשוב לציין, כי מי שימשוך את הכספים לאחר גיל הפרישה כקצבה, יוכל ליהנות מקצבה חודשית פטורה ממס לחלוטין.

 

אילו יתרונות מיסוי לפורשים קיימים בקופת גמל להשקעה? 

החוסכים באמצעות קופת הגמל להשקעה עד לגיל פרישה ונהנים משתי הטבות מס עיקריות:

  1. פטור ממס רווח הון.
  2. פטור ממס על הקצבה (לאחר גיל הפרישה)

שמירה על החיסכון עד לגיל הפרישה, תגדיל בצורה משמעותית את החיסכון הפנסיוני ואת הקצבה שתשולם בכל חודש בעת הפרישה, תוך ניצול הטבת המס. יתרון נוסף בא לידי ביטוי באמצעות דחיית מס: כל עוד לא נמשכים כספים מחשבון העמית, אין תשלום מס על הרווחים שנצברו בה לאורך השנים.  

 

האם ישנן הטבות מס בגין ההפקדה לקופת גמל להשקעה? 

לא, בגין ההפקדות עצמן לא ניתן לקבל הטבות מס, וזאת בשונה מקופות גמל לקצבה, שבהן מפקידים כספים לחיסכון הפנסיוני.

 

מדיניות ההשקעה של מסלול ההלכה

במסלול ההלכה יהיו חשופים נכסי ההשקעה השונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות, והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

 

 האם ניתן לשעבד את הכספים המופקדים לקופת גמל להשקעה?

במסגרת תיקון 15 בחוק קופות הגמל, נקבע כי כספים שהופקדו לקופת גמל להשקעה ניתנים לשעבוד. כך יוכל העמית להשתמש בכספים אלו כבטוחות עבור אשראי שלו הוא נזקק.

 

 היתר עיסקא

חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ מחזיק בהיתר עיסקא מטעם בית הוראה ובוררות בדיני ממונות – רחובות בראשות הרב מאיר אהרון שליט"א.

 

מסלול גמל להשקעה - הלכה
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום