גמול נושאי משרה

שנת 2020

שנת 2019

שנת 2018

שנת 2017

שנת 2016

שנת 2015

שנת 2014: נושאי המשרה בחברה וכן מנהלי ההשקעות של החברה מקבלים גמול בשיעור קבוע
ואינם מקבלים בונוס

שנת 2013: נושאי המשרה בחברה וכן מנהלי ההשקעות של החברה מקבלים גמול בשיעור קבוע
ואינם מקבלים בונוס. 

שנת 2012: נושאי המשרה בחברה וכן מנהלי ההשקעות של החברה מקבלים גמול בשיעור קבוע 
ואינם מקבלים בונוס.

שנת 2011: נושאי המשרה בחברה וכן מנהלי ההשקעות של החברה מקבלים גמול בשיעור קבוע 
ואינם מקבלים בונוס.

גמול נושאי משרה
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום