דוחות אינפיניטי הע"ל

דוחות חודשיים לאוצר 2009

 ינואר, פברואר, מרס, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר

 

מרכיבי תשואה חודשית לאוצר 2009

 מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר

 

דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים 2008

 דו"ח כספי ודו"ח דירקטוריון 30/06/2008

אישור רו"ח לדו"ח כספי חציוני 30/06/2008– קופת הע"ל

דו"ח כספי ודו"ח דירקטוריון 30/09/2008

אישור רו"ח לדו"ח כספי חציוני 30/09/2008 – קופת הע"ל

דו"ח כספי ודו"ח דירקטוריון 31/12/2008

אישור רו"ח לדו"ח כספי שנתי 31/12/2008

 

דוחות כספיים רבעוניים  ושנתיים 2009

דו"ח כספי 31/03/2009
דו"ח דירקטוריון 31/03/2009
אישור רו"ח לדו"ח כספי שנתי 31/03/2009

דו"ח כספי 30/06/2009
דו"ח דירקטוריון 30/06/2009
אישור רו"ח לדו"ח כספי שנתי 30/06/2009
אישור רו"ח לרשימת הנכסים 30.06.09

דו"ח כספי 30/09/2009
דו"ח דירקטוריון 30/09/2009
אישור רו"ח לרשימת הנכסים 30.09.09

רשימת נכסים רבעונית

תגמולים הע"ל 06/08

תגמולים הע"ל 09/08

תגמולים הע"ל 12/08

תגמולים הע"ל 03/09

תגמולים הע"ל 06/09

תגמולים הע"ל 09/09

הערכות החברה לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

תשואות

תשואות ספטמבר 2009

השתתפות באסיפות

הצבעות אסיפות כלליות החל מ- 01.02.09
קווים מנחים בניתוח אסיפות כלליות

דיווח הוצאות ישירות - 275 פועלים – קופת תגמולים הע"ל

נכון לתקופה שמסתיימת ב- 30/06/2008
נכון לתקופה שמסתיימת ב- 31/12/2008
נכון לתקופה שמסתיימת ב- 30/06/2009

דוחות אינפיניטי הע"ל
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום