דוחות חודשיים לאוצר 2014

1536 - אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל 


ינואר    פברואר    מרץ    אפריל   מאי  יוני   יולי       אוגוסט    ספטמבר    אוקטובר  נובמבר    דצמבר

1079 - אינפיניטי גמל סל מניות

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל    מאי   יוני  יולי       אוגוסט    ספטמבר   אוקטובר   נובמבר   דצמבר

1078 - אינפיניטי גמל סל אג"ח

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל    מאי   יוני    יולי       אוגוסט    ספטמבר  אוקטובר   נובמבר   דצמבר 

275    - אינפיניטי גמל כללי

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני   יולי       אוגוסט   ספטמבר  אוקטובר    נובמבר   דצמבר 

1209  - אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה

ינואר     פברואר  מרץ   אפריל   מאי   יוני    יולי       אוגוסט   ספטמבר  אוקטובר   נובמבר   דצמבר 

1490  - אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות 

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל   מאי   יוני    יולי       אוגוסט   ספטמבר  אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1085  - אינפיניטי השתלמות סל מניות

ינואר   פברואר   מרץ   אפריל    מאי  יוני   יולי      אוגוסט    ספטמבר  אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1084  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח 

ינואר   פברואר  מרץ    אפריל    מאי  יוני   יולי     אוגוסט     ספטמבר  אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי 

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל    מאי   יוני    יולי       אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1210  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל    מאי   יוני    יולי       אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1491  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל    מאי   יוני  יולי       אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר   דצמבר

1537 - אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל    מאי   יוני   יולי      אוגוסט   ספטמבר    אוקטובר   נובמבר   דצמבר

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל    מאי   יוני   יולי      אוגוסט   ספטמבר    אוקטובר   נובמבר   דצמבר

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל    מאי   יוני   יולי       אוגוסט   ספטמבר    אוקטובר   נובמבר   דצמבר

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל    מאי   יוני   יולי     אוגוסט   ספטמבר    אוקטובר   נובמבר   דצמבר

2113 - אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל    מאי   יוני   יולי     אוגוסט   ספטמבר    אוקטובר   נובמבר  דצמבר

2114 - אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי  יוני     
יולי       אוגוסט   ספטמבר    אוקטובר   נובמבר   דצמבר

2252 - אינפיניטי השתלמות עד 15% מניות 

ינואר   פברואר  מרץ   אפריל     מאי   יוני    יולי      אוגוסט  ספטמבר      אוקטובר   נובמבר   דצמבר

2254 -  אינפיניטי השתלמות לפחות 40% מניות 

ינואר   פברואר   מרץ   אפריל    מאי   יוני   יולי      אוגוסט   ספטמבר     אוקטובר   נובמבר   דצמבר

8391 -   אינפיניטי גמל עד 15% מניות 

                                 אפריל    מאי   יוני     יולי      אוגוסט   ספטמבר    אוקטובר   נובמבר   דצמבר

8392  - אינפיניטי גמל לפחות 40% מניות 

                                             מאי   יוני      יולי      אוגוסט   ספטמבר    אוקטובר   נובמבר   דצמבר

דוחות חודשיים לאוצר 2014
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום