דוחות חודשיים לאוצר 2015

1536 - אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל   

ינואר    פברואר    מרץ    אפריל   מאי  יוני  יולי   אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר 

1079 - אינפיניטי גמל סל מניות

ינואר    פברואר   מרץ     אפריל   מאי  יוני  יולי   אוגוסט   ספטמבר  אוקטובר   נובמבר   דצמבר 

1078 - אינפיניטי גמל סל אג"ח

ינואר    פברואר   מרץ     אפריל   מאי  יוני  יולי   אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

275    - אינפיניטי גמל דינמי 

ינואר    פברואר   מרץ     אפריל   מאי  יוני  יולי   אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1209  - אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה

ינואר     פברואר   מרץ    אפריל   מאי  יוני  יולי   אוגוסט    ספטמבר  אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1490  - אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות

ינואר    פברואר    מרץ   אפריל   מאי  יוני  יולי    אוגוסט    ספטמבר  אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1085  - אינפיניטי השתלמות סל מניות

ינואר     פברואר   מרץ   אפריל   מאי  יוני  יולי    אוגוסט    ספטמבר  אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1084  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל    מאי  יוני  יולי    אוגוסט    ספטמבר  אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1083  - אינפיניטי השתלמות דינמי

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל    מאי  יוני  יולי    אוגוסט    ספטמבר  אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1210  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל     מאי  יוני  יולי    אוגוסט    ספטמבר  אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1491  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל     מאי  יוני  יולי    אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1537 - אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל     מאי   יוני  יולי   אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר     פברואר   מרץ   אפריל    מאי  יוני  יולי    אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר    פברואר    מרץ    אפריל   מאי  יוני  יולי    אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל    מאי  יוני  יולי    אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

2113 - אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל    מאי  יוני  יולי    אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

2114 - אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל     מאי  יוני  יולי    אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

2252 - אינפיניטי השתלמות עד 15% מניות 

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל    מאי  יוני  יולי    אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

2254 -  אינפיניטי השתלמות לפחות 40% מניות 

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל    מאי  יוני  יולי    אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

8391 -   אינפיניטי גמל עד 15% מניות 

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל    מאי  יוני  יולי    אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

8392  - אינפיניטי גמל לפחות 40% מניות 

ינואר    פברואר  מרץ    אפריל    מאי   יוני   יולי   אוגוסט   ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

דוחות חודשיים לאוצר 2015
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום