דוחות חודשיים לאוצר 2016

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

ינואר    פברואר   מרץ   אפריל   מאי   יוני   יולי   אוגוסט 
ספטמבר    אוקטובר    נובמבר   דצמבר

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי    יוני  יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר   נובמבר   דמצבר

1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני   יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר   נובמבר   דצמבר

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני   יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר   נובמבר   דצמבר

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

ינואר     פברואר   מרץ   אפריל   מאי  יוני   יולי    אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי  יוני   יולי    אוגוסט
ספטמבר  אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני   יולי   אוגוסט
ספטמבר  אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני   יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני   יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני  יולי    אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני   יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני   יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני  יולי    אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני  יולי    אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני   יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

2113 - אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני  יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

2114 - אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני  יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר  נובמבר   דצמבר

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני  יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר   נובמבר   דצמבר

2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני  יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר   נובמבר   דצמבר

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי   יוני  יולי   אוגוסט
ספטמבר   אוקטובר   נובמבר  דצמבר

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

ינואר    פברואר   מרץ    אפריל   מאי    יוני  יולי  אוגוסט
ספטמבר  אוקטובר  נובמבר   דצמבר

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

דצמבר

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 

דצמבר

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

דצמבר

דוחות חודשיים לאוצר 2016
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום