דוחות חודשיים לאוצר 2017 - אינפיניטי

דוחות חודשיים לאוצר 2017

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

ינואר   פברואר   מרץ   אפריל

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

ינואר   פברואר  מרץ   אפריל

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

ינואר     פברואר  מרץ   אפריל

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

ינואר   פברואר  מרץ   אפריל

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

ינואר     פברואר  מרץ   אפריל

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

2113 - אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר   פברואר  מרץ   אפריל

2114 - אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר    פברואר  מרץ    אפריל

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

ינואר    פברואר  מרץ  אפריל

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

ינואר   פברואר  מרץ   אפריל

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  פברואר   מרץ  אפריל

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

ינואר   פברואר   מרץ  אפריל

11374  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

ינואר  פברואר  מרץ   אפריל

11372  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני 

ינואר  פברואר   מרץ  אפריל

11373  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

ינואר  פברואר   מרץ   אפריל

דוחות חודשיים לאוצר 2017
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום