דוחות חודשיים לאוצר 2017

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

ינואר   פברואר   מרץ   אפריל  מאי  יוני יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר דצמבר

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני   יולי  אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי יוני  יולי אוגסט  ספטמבר  אוקטובר נובמבר דצמבר

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

ינואר   פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  פברואר  מרץ   אפריל  מאי   יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

ינואר   פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר נובמבר דצמבר

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

ינואר  פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

ינואר  פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט   ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר  נובמבר  דצמבר

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט ספטמבר  אוקטובר נובמבר  דצמבר

2113 - אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר   פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט ספטמבר  אוקטובר נובמבר  דצמבר

2114 - אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר    פברואר  מרץ    אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

11957 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

יולי  אוגוסט  ספטמבר  דצמבר

 2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

ינואר    פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

ינואר   פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

ינואר    פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  פברואר   מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר  נובמבר  דצמבר

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

ינואר   פברואר   מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

11374  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

ינואר  פברואר  מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

11372  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני 

ינואר  פברואר   מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

11373  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

ינואר  פברואר   מרץ   אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

11914  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה 

יוני  יולי  אוגוסט   ספטמבר אוקטובר נובמבר  דצמבר

דוחות חודשיים לאוצר 2017
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום