דוחות חודשיים לאוצר 2018 - אינפיניטי

דוחות חודשיים לאוצר 2018

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

ינואר  פברואר

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

ינואר  פברואר

 1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

ינואר פברואר

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

ינואר  פברואר

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  פברואר

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

ינואר  פברואר

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

ינואר  פברואר

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

ינואר  פברואר

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

ינואר  פברואר

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  פברואר

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

ינואר  פברואר

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

ינואר  פברואר

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר  פברואר

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר  פברואר

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר  פברואר

2113 - אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר  פברואר

2114 - אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר  פברואר

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  פברואר

11957 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

ינואר  פברואר

 2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

ינואר  פברואר

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

ינואר  פברואר

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

ינואר  פברואר

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

ינואר  פברואר

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  פברואר

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

ינואר  פברואר

11374  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

ינואר  פברואר

11372  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני 

ינואר  פברואר

11373  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

ינואר  פברואר

11914  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה 

ינואר  פברואר

 

 

דוחות חודשיים לאוצר 2018
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום