דוחות חודשיים לאוצר 2018 - אינפיניטי

דוחות חודשיים לאוצר 2018

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

 1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי  אוגוסט

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני  יולי אוגוסט

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

ינואר  פברואר מרץ אפריל  מאי יוני יולי אוגוסט 

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

ינואר  פברואר מרץ אפריל  מאי יוני יולי  אוגוסט 

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי  יוני יולי אוגוסט

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי  יוני יולי אוגוסט 

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר  פברואר מרץ אפריל  מאי יוני יולי אוגוסט 

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

2113 - אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

2114 - אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

11957 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

 2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי  אוגוסט 

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

11374  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

11372  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט 

11373  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט

11914  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה 

ינואר  פברואר מרץ אפריל מאי יוני  יולי אוגוסט 


 

 

דוחות חודשיים לאוצר 2018
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום