דוחות חודשיים לאוצר 2019

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

ינואר פברואר מרץ  אפריל מאי  יוני  יולי

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

ינואר פברואר  מרץ  אפריל מאי  יוני  יולי

 1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל מאי  יוני  יולי

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

ינואר פברואר  מרץ  אפריל מאי  יוני  יולי

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל מאי  יוני  יולי

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

ינואר  פברואר  מרץ אפריל מאי  יוני  יולי

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

ינואר  פברואר  מרץ אפריל מאי יוני יולי

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

ינואר  פברואר  מרץ אפריל מאי יוני  יולי

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

ינואר   פברואר  מרץ  אפריל 

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

ינואר פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

ינואר  פברואר  מרץ אפריל מאי יוני  יולי

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר  פברואר  מרץ אפריל מאי יוני יולי

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר  פברואר  מרץ אפריל מאי יוני יולי

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

2113 - אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

2114 - אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

ינואר פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

11957 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

ינואר  פברואר מרץ  אפריל מאי יוני יולי

 2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

ינואר  פברואר  מרץ אפריל מאי יוני יולי

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

ינואר  פברואר  מרץ אפריל מאי יוני יולי

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

ינואר פברואר  מרץ אפריל מאי יוני יולי

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

ינואר פברואר מרץ  אפריל מאי יוני יולי

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

12540 - אינפיניטי גמל להשקעה  הלכה

אפריל מאי יוני יולי

11374  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

ינואר פברואר  מרץ אפריל מאי יוני יולי

11372  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני 

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

11373  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

ינואר  פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

11914  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה 

ינואר פברואר  מרץ  אפריל מאי יוני יולי

 


דוחות חודשיים לאוצר 2019
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום