דוחות חודשיים לאוצר 2019

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

ינואר פברואר מרץ

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

ינואר פברואר  מרץ

 1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

ינואר  פברואר  מרץ

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

ינואר פברואר  מרץ

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  פברואר  מרץ

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

ינואר  פברואר  מרץ

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

ינואר  פברואר  מרץ

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

ינואר  פברואר  מרץ

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

ינואר   פברואר  מרץ

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

ינואר פברואר  מרץ

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

ינואר  פברואר  מרץ

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

ינואר  פברואר  מרץ

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר  פברואר  מרץ

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר  פברואר  מרץ

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר  פברואר  מרץ

2113 - אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר פברואר  מרץ

2114 - אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר  פברואר  מרץ

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

ינואר פברואר  מרץ

11957 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

ינואר  פברואר מרץ

 2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

ינואר  פברואר  מרץ

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

ינואר  פברואר  מרץ

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

ינואר פברואר  מרץ

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

ינואר פברואר מרץ

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  פברואר  מרץ

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

ינואר  פברואר  מרץ

11374  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

ינואר פברואר  מרץ

11372  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני 

ינואר  פברואר  מרץ

11373  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

ינואר  פברואר  מרץ

11914  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה 

ינואר פברואר  מרץ


דוחות חודשיים לאוצר 2019
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום