דוחות חודשיים לאוצר 2019 - אינפיניטי

דוחות חודשיים לאוצר 2019

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

ינואר  

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

ינואר  

 1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

ינואר 

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

ינואר  

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

ינואר  

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

ינואר  

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

ינואר  

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

ינואר  

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

ינואר  

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

ינואר 

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר  

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר  

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

ינואר 

2113 - אינפיניטי תגמולים IRA בניהול אישי 

ינואר  

2114 - אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 

ינואר  

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

ינואר 

11957 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

ינואר  

 2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

ינואר  

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

ינואר  

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

ינואר  

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

ינואר  

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 

ינואר  

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

ינואר  

11374  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

ינואר 

11372  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני 

ינואר  

11373  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

ינואר  

11914  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה 

ינואר  


דוחות חודשיים לאוצר 2019
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום