דיווח הוצאות ישירות 2011

דיווח הוצאות ישירות לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.11

1079 - אינפיניטי גמל סל מניות

1536 - אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל 

1078 - אינפיניטי גמל סל אג"ח


275    - אינפיניטי גמל כללי

1209  - אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה

1490  - אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות


1085  - אינפיניטי השתלמות סל מניות

1537 - אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל 

1084  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח

1083 - אינפיניטי השתלמות כללי


1210  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה


1491  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות


1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח


1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 


1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 

                                                              

דיווח הוצאות ישירות לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2011

1079 - אינפיניטי גמל סל מניות


1536 - אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל 


1078 - אינפיניטי גמל סל אג"ח


275    - אינפיניטי גמל כללי


1209  - אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה


1490  - אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות


1085  - אינפיניטי השתלמות סל מניות


1537 - אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל 


1084  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח


1083  - אינפיניטי השתלמות כללי


1210  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה


1491  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות


1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח


1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 
                                                                  

דיווח הוצאות ישירות 2011
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום