דיווח הוצאות ישירות 2014

דיווח הוצאות ישירות לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2014

1079  -  אינפיניטי גמל סל מניות
1536  -  אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל 
1078  -  אינפיניטי גמל סל אג"ח
275    -  אינפיניטי גמל דינמי
1209   אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה
1490  -  אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות
1085  -  אינפיניטי השתלמות סל מניות
1537  -  אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל 
1084  -  אינפיניטי השתלמות סל אג"ח 
1083  -  אינפיניטי השתלמות דינמי
1210  -  אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה
1491  -  אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות
1095  -  אינפיניטי פיצויים סל אג"ח
1211  -  אינפיניטי פיצויים סל מניות 
1539  -  אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 
8392  -  אינפיניטי גמל לפחות 40% מניות 
8391  -  אינפיניטי גמל עד 15% מניות 
2252  -  אינפיניטי השתלמות עד 15% מניות 
2254  -  אינפיניטי השתלמות לפחות 40% מניות 


דיווח הוצאות ישירות לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2014

1079  -  אינפיניטי גמל סל מניות
1536  -  אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל 
1078  -  אינפיניטי גמל סל אג"ח
275    -  אינפיניטי גמל דינמי
1209   אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה
1490  -  אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות
1085  -  אינפיניטי השתלמות סל מניות
1537  -  אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל 
1084  -  אינפיניטי השתלמות סל אג"ח 
1083  -  אינפיניטי השתלמות דינמי
1210  -  אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה
1491  -  אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות
1095  -  אינפיניטי פיצויים סל אג"ח
1211  -  אינפיניטי פיצויים סל מניות 
1539  -  אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 
8392  -  אינפיניטי גמל לפחות 40% מניות 
8391  -  אינפיניטי גמל עד 15% מניות 
2252  -  אינפיניטי השתלמות עד 15% מניות 
2254  -  אינפיניטי השתלמות לפחות 40% מניות 
דיווח הוצאות ישירות 2014
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום