דיווח הוצאות ישירות 2016

דיווח הוצאות ישירות לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.16

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל 

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

1209-  אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

1490-  אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

1085-  אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

1084-  אינפיניטי השתלמות אג"ח

1083-  אינפיניטי השתלמות כללי

1210-  אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

1491-  אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

1537-  אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

1095-  אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

1211-  אינפיניטי פיצויים סל מניות 

2252-  אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

2254-  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

7233-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

7231-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

1539-  אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 

9638-  אינפיניטי גמל להשקעה מסלול כללי

9639-  אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 

11407 - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

 

 


דיווח הוצאות ישירות לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2016

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל 

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

1209-  אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

1490-  אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

1085-  אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

1084-  אינפיניטי השתלמות אג"ח

1083-  אינפיניטי השתלמות כללי

1210-  אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

1491-  אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

1537-  אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

1095-  אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

1211-  אינפיניטי פיצויים סל מניות 

2252-  אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

2254-  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

7233-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

7231-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

1539-  אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים דיווח הוצאות ישירות 2016
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום