העברת זכויות עמיתים שלא במזומן - אינפיניטי

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

עקרונות 

 • במהלך השנים 2011-2013 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. 

 • בשנת 2014, במהלך הרבעונים 1,2,3, לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

 • בשנת 2014, במהלך רבעון 4, בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן:
  כ - 1,194,739 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים סל אג"ח (1095).
  כ - 159,648 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים סל מניות (1211).

 • בשנת 2015, לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. 

 • בשנת 2016, במהלך רבעונים 1,2,3,4 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. 
 • בשנת 2017, במהלך רבעון 1, בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן:

          כ- 99,979,507 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים (1539- רשות שדות התעופה).

 • בשנת 2017, במהלך רבעון 2,3,4 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
 • בשנת 2018, במהלך רבעון  1,2,3 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

 

העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום