מרכיבי תשואה רבעונית 2019

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

רבעון 1  רבעון 2

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

רבעון 1  רבעון 2

1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

רבעון 1  רבעון 2

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

רבעון 1 רבעון 2

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1  רבעון 2

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

רבעון 1  רבעון 2

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

רבעון 1  רבעון 2

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

רבעון 1  רבעון 2

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

רבעון 1  

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1 רבעון 2

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

רבעון 1  רבעון 2

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

רבעון 1 רבעון 2

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

רבעון 1  רבעון 2

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

רבעון 1  רבעון 2

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

רבעון 1  רבעון 2

11957 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

רבעון 1   רבעון 2

2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

רבעון 1 רבעון 2

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

רבעון 1 רבעון 2

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

רבעון 1  רבעון 2

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

רבעון 1  רבעון 2

12540 - אינפיניטי גמל להשקעה הלכתי הלכה

רבעון 1 רבעון 2

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

רבעון 1  רבעון 2

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

רבעון 1  רבעון 2

11374  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

רבעון 1   רבעון 2

11372  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

רבעון 1  רבעון 2

11373  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

רבעון 1  רבעון 2

11914  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

רבעון 1  רבעון 2

מרכיבי תשואה רבעונית 2019
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום