מרכיבי תשואה חודשית לאוצר 2012 - אינפיניטי

מרכיבי תשואה חודשית לאוצר 2012


1536 - אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל

ינואר   פברואר    מרץ   רבעון 1   אפריל   מאי  יוני   רבעון 2   יולי    אוגוסט    ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר   נובמבר  דצמבר   רבעון 4


275 - אינפיניטי גמל כללי

ינואר   פברואר    מרץ   רבעון 1  אפריל   מאי   יוני   רבעון 2   יולי    אוגוסט    ספטמבר    רבעון 3   

אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4 

 

1209  - אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה

ינואר   פברואר    מרץ   רבעון 1   אפריל   מאי   יוני    רבעון 2  יולי    אוגוסט    ספטמבר   רבעון 3  אוקטובר  נובמבר    דצמבר   רבעון 4


1084  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח

ינואר   פברואר    מרץ   רבעון 1  אפריל   מאי   יוני   רבעון 2  יולי    אוגוסט    ספטמבר  רבעון 3    

אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4 

 


1085  - אינפיניטי השתלמות סל מניות

ינואר   פברואר    מרץ   רבעון 1      אפריל    מאי   יוני    רבעון 2   יולי    אוגוסט    ספטמבר   רבעון 3    

אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4


1537 - אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל 

ינואר   פברואר    מרץ   רבעון 1    אפריל    מאי   יוני   רבעון 2    יולי    אוגוסט    ספטמבר   רבעון 3   

אוקטובר   נובמבר   דצמבר  רבעון 4

 


1210 - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה 


ינואר   פברואר    מרץ   רבעון 1    אפריל  מאי   יוני   רבעון 2   יולי    אוגוסט    ספטמבר   רבעון 3   

אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4

  

1078 - אינפיניטי גמל סל אג"ח  


ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1   

 

אפריל   מאי   יוני    רבעון 2    

 

יולי     אוגוסט    ספטמבר   רבעון 3

אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

 

 

 

1490  - אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות


ינואר   פברואר   מרץ   רבעון 1    אפריל   מאי     יוני   רבעון 2    יולי    אוגוסט    ספטמבר   רבעון 3
אוקטובר   נובמבר       

דצמבר  רבעון 4

 


1095 -  אינפיניטי פיצויים סל אג"ח 

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל   מאי    יוני   רבעון 2  יולי    אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   

אוקטובר   נובמבר  דצמבר רבעון 4


 

1211 -  אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל    מאי   יוני   רבעון 2  יולי    אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3

אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4


 


1539 - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 


ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל    מאי      

 

1083- אינפיניטי השתלמות כללי 


ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל   מאי   יוני   רבעון 2  יולי    אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3

אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

 

 

1079 - אינפיניטי גמל סל מניות  

 ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל   מאי   יוני    רבעון 2  יולי    אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3

אוקטובר   נובמבר   דצמבר  רבעון 4


1491 - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות

ינואר   פברואר   מרץ   רבעון 1    אפריל   מאי   יוני    רבעון 2  יולי   אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3

אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4

מרכיבי תשואה חודשית לאוצר 2012
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום