מרכיבי תשואה חודשית לאוצר 2014

1536 - אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל 

ינואר     פברואר  מרץ   רבעון 1   אפריל    מאי   יוני   רבעון 2   יולי  אוגוסט    ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר   נובמבר    דצמבר   רבעון 4

275 - אינפיניטי גמל כללי

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל    מאי    יוני   רבעון 2  יולי  אוגוסט    ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1209  - אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל    מאי   יוני   רבעון 2  יולי  אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1084  - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל    מאי    יוני   רבעון 2  יולי   אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1085  - אינפיניטי השתלמות סל מניות

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל     מאי   יוני   רבעון 2  יולי   אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר    נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1537 - אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל 

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל    מאי   יוני   רבעון 2  יולי   אוגוסט  ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר    נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1210 - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה 

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל    מאי   יוני   רבעון 2  יולי   אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1078 - אינפיניטי גמל סל אג"ח

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל    מאי    יוני   רבעון 2  יולי  אוגוסט  ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר    נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1490  - אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל    מאי    יוני   רבעון 2  יולי  אוגוסט  ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1095 -  אינפיניטי פיצויים סל אג"ח 

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל    מאי    יוני   רבעון 2  יולי  אוגוסט  ספטמבר   רבעון 3     אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1211 -  אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר      פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל   מאי    יוני   רבעון 2  יולי  אוגוסט  ספטמבר  רבעון 3    אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1083 - אינפיניטי השתלמות כללי 

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל    מאי    יוני   רבעון 2  יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3    אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1079 - אינפיניטי גמל סל מניות

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל    מאי    יוני   רבעון 2  יולי  אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3  אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1491 - אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות

ינואר     פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל     מאי    יוני   רבעון 2  יולי   אוגוסט  ספטמבר   רבעון 3  אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

2252 - אינפיניטי השתלמות עד 15% מניות 

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל    מאי    יוני   רבעון 2  יולי  אוגוסט  ספטמבר   רבעון 3  אוקטובר   נובמבר   דצמבר   רבעון 4

2254 -  אינפיניטי השתלמות לפחות 40% מניות 

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1   אפריל    מאי   יוני   רבעון 2  יולי   אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3  אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4

8391-   אינפיניטי גמל עד 15% מניות 

                                              אפריל  מאי    יוני   רבעון 2   יולי  אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר   נובמבר דצמבר   רבעון 4

8392-   אינפיניטי גמל לפחות 40% מניות

                                                       מאי    יוני   רבעון 2   יולי  אוגוסט  ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר   נובמבר  דצמבר   רבעון 4

מרכיבי תשואה חודשית לאוצר 2014
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום