מרכיבי תשואה חודשית לאוצר 2016

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

 ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל   מאי   יוני   רבעון 2 

יולי    אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר  דצמבר   רבעון 4

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל   מאי   יוני   רבעון 2

יולי   אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר  דצמבר   רבעון 4

1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי    יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר  נובמבר  דצמבר   רבעון 4

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי    יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר  דצמבר   רבעון 4

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

ינואר  פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי   אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר  דצמבר   רבעון 4

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

ינואר  פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

ינואר  פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

ינואר    פברואר   מרץ    רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר  דצמבר   רבעון 4

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר  דצמבר   רבעון 4

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

ינואר   פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר  דצמבר   רבעון 4

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

ינואר  פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט  ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3  אוקטובר  נובמבר  דצמבר   רבעון 4

2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר   רבעון 3   אוקטובר  נובמבר   דצמבר  רבעון 4

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר  דצמבר  רבעון 4

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

ינואר    פברואר   מרץ   רבעון 1  אפריל  מאי  יוני   רבעון 2

יולי  אוגוסט   ספטמבר  רבעון 3   אוקטובר  נובמבר   דצמבר   רבעון 4

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

דצמבר   רבעון 4 

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

דצמבר   רבעון 4

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

דצמבר  רבעון 4

 

מרכיבי תשואה חודשית לאוצר 2016
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום