מרכיבי תשואה רבעונית 2018 - אינפיניטי

מרכיבי תשואה רבעונית 2018

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

 רבעון 1   רבעון 2  רבעון 3

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

רבעון 1  רבעון 2 רבעון 3

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1   רבעון 2  רבעון 3 

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

רבעון 1   רבעון 2  רבעון 3 

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

רבעון 1  רבעון 2 רבעון 3 

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3 

11957 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

רבעון 1  רבעון 2 רבעון 3 

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

רבעון 1  רבעון 2 רבעון 3 

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

רבעון 1  רבעון 2 רבעון 3 

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

רבעון 1   רבעון 2 רבעון 3 

11374  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

רבעון 1    רבעון 2 רבעון 3 

11372  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

רבעון 1  רבעון 2 רבעון 3 

11373  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

רבעון 1   רבעון 2  רבעון 3 

11914  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

רבעון 1  רבעון 2 רבעון 3 

 

מרכיבי תשואה רבעונית 2018
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום