עסקאות והשקעות בצדדים קשורים

בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2007-9-3 מתכבדת החברה להודיע כי החברה לא ביצעה עסקאות מול צד קשור ולא השקעה בצד קשור: 

 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2008 
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2009
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2010 
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2011
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2012
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2013
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2014
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2015 
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2016 
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2017
 • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2018
 • במהלך רבעון 1 ו - 2 בשנת 2019 לא בוצעו עסקאות והשקעות בצדדים קשורים.

תרשים צדדים קשורים

עסקאות והשקעות בצדדים קשורים
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום