רשימת נכסים רבעונית 2012

1079 – אינפיניטי גמל סל מניות 

31.3.12    30.6.12    30.9.12  31.12.12

1536 – אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל  

31.3.12    30.6.12    30.9.12  31.12.12

275 –   אינפיניטי גמל כללי

31.3.12    30.6.12     30.9.12  31.12.12

1209 – אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה

31.3.12  30.6.12       30.9.12  31.12.12

1078 – אינפיניטי גמל סל אג"ח

31.3.12   30.6.12     30.9.12   31.12.12

1490 – אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות

31.3.12  30.6.12      30.9.12   31.12.12

1085 – אינפיניטי השתלמות סל מניות

31.3.12  30.6.12      30.9.12   31.12.12

1537 – אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל

31.3.12   30.6.12     30.9.12   31.12.12

1083 – אינפיניטי השתלמות כללי

31.3.12   30.6.12     30.9.12   31.12.12

1210 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה

31.3.12    30.6.12    30.9.12    31.12.12

1084 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח

31.3.12    30.6.12     30.9.12   31.12.12

1491 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות 

31.3.12     30.6.12    30.9.12   31.12.12

1211 – אינפיניטי פיצויים סל מניות

31.3.12     30.6.12    30.9.12   31.12.12

1095 – אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

31.3.12     30.6.12    30.9.12   31.12.12

1539 - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

31.3.12    30.6.12     30.9.12   31.12.12

 

רשימת נכסים מאוחדת- רבעון 4 2012

רשימת נכסים מאוחדת- רבעון 3 2012

רשימת נכסים מאוחדת- רבעון 2 2012

רשימת נכסים מאוחדת- רבעון 1 2012
             

רשימת נכסים רבעונית 2012
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום