רשימת נכסים רבעונית 2013

1079 – אינפיניטי גמל סל מניות 

31.3.13     30.6.13   30.9.13   31.12.13

1536 – אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל  

31.3.13     30.6.13    30.9.13   31.12.13

275 –   אינפיניטי גמל כללי

31.3.13     30.6.13    30.9.13   31.12.13

1209 – אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה

31.3.13     30.6.13    30.9.13    31.12.13

1078 – אינפיניטי גמל סל אג"ח

31.3.13     30.6.13    30.9.13    31.12.13

1490 – אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות

31.3.13     30.6.13    30.9.13    31.12.13

1085 – אינפיניטי השתלמות סל מניות

31.3.13     30.6.13    30.9.13    31.12.13

1537 – אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל

31.3.13     30.6.13    30.9.13    31.12.13

1083 – אינפיניטי השתלמות כללי

31.3.13     30.6.13    30.9.13    31.12.13

1210 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה

31.3.13     30.6.13    30.9.13    31.12.13

1084 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח

31.3.13     30.6.13    30.9.13   31.12.13

1491 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות 

31.3.13     30.6.13    30.9.13    31.12.13

1211 – אינפיניטי פיצויים סל מניות

31.3.13     30.6.13    30.9.13    31.12.13

1095 – אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

31.3.13     30.6.13    30.9.13   31.12.13

1539 - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

31.3.13     30.6.13    30.9.13   31.12.13

2252 - אינפיניטי השתלמות עד 15% מניות 

                               30.9.13   31.12.13

2254 - אינפיניטי השתלמות לפחות 40% מניות 

                              30.9.13   31.12.13

 

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 1 2013

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 2 2013

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 3 2013 

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 4 2014

רשימת נכסים רבעונית 2013
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום