רשימת נכסים רבעונית 2014

1079 – אינפיניטי גמל סל מניות 

31.3.14   30.6.14   30.9.14   31.12.14

1536 – אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל  

31.3.14   30.6.14    30.9.14   31.12.14

275 –   אינפיניטי גמל דינמי

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1209 – אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1078 – אינפיניטי גמל סל אג"ח

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1490 – אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1085 – אינפיניטי השתלמות סל מניות

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1537 – אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1083 – אינפיניטי השתלמות דינמי

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1210 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1084 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1491 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות 

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1211 – אינפיניטי פיצויים סל מניות

31.3.14   30.6.14    30.9.14   31.12.14

1095 – אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

1539 - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

31.3.14   30.6.14    30.9.14  31.12.14

2252 - אינפיניטי השתלמות עד 15% מניות 

31.3.14   30.6.14    30.9.14,  31.12.14

2254 - אינפיניטי השתלמות לפחות 40% מניות 

31.3.14  30.6.14    30.9.14    31.12.14

8391 -  אינפיניטי גמל עד 15% מניות 

                                30.9.14  31.12.14

8392 - אינפיניטי גמל לפחות 40% מניות 

                                30.9.14   31.12.14

2114 - השתלמות IRA

               30.6.14    30.9.14   31.12.14

2113 - גמל IRA 

              30.6.14    30.9.14    31.12.14


רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 1 2014

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 2 2014 

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 3 2014

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 4 2014

רשימת נכסים רבעונית 2014
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום