רשימת נכסים רבעונית 2015

1079 – אינפיניטי גמל סל מניות 

31.3.15   30.6.15   30.9.15  31.12.15

1536 – אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל  

31.3.15   30.6.15   30.9.15  31.12.15

275 –   אינפיניטי גמל דינמי

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

1209 – אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

1078 – אינפיניטי גמל סל אג"ח

31.3.15   30.6.15   30.9.15  31.12.15

1490 – אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות

31.3.15   30.6.15   30.9.15  31.12.15

1085 – אינפיניטי השתלמות סל מניות

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

1537 – אינפיניטי השתלמות סל מניות חו"ל

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

1083 – אינפיניטי השתלמות דינמי

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

1210 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח מדינה

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

1084 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

1491 – אינפיניטי השתלמות סל אג"ח חברות 

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

1211 – אינפיניטי פיצויים סל מניות

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

1095 – אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

1539 - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

2252 - אינפיניטי השתלמות עד 15% מניות 

31.3.15   30.6.15    30.9.15  31.12.15

2254 - אינפיניטי השתלמות לפחות 40% מניות 

31.3.15   30.6.15   30.9.15   31.12.15

8391 -  אינפיניטי גמל עד 15% מניות 

31.3.15   30.6.15   30.9.15  31.12.15

8392 - אינפיניטי גמל לפחות 40% מניות 

31.3.15   30.6.15   30.9.15  31.12.15           

2114 - השתלמות IRA

31.3.15   30.6.15   30.9.15   31.12.15

2113 - גמל IRA 

31.3.15   30.6.15   30.9.15   31.12.15


רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 1 2015

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 2 2015

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 3 2015

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 4 2015

רשימת נכסים רבעונית 2015
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום