רשימת נכסים רבעונית 2016 - אינפיניטי

רשימת נכסים רבעונית 2016

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

רבעון 1   רבעון 2   רבעון 3   רבעון 4

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

רבעון 1    רבעון 2   רבעון 3   רבעון 4

1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

רבעון 1    רבעון 2   רבעון 3  רבעון 4

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

רבעון 1    רבעון 2   רבעון 3  רבעון 4

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1    רבעון 2   רבעון 3  רבעון 4

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

רבעון 1   רבעון 2   רבעון 3   רבעון 4

1085  - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

רבעון 1    רבעון 2   רבעון 3  רבעון 4

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

רבעון 1   רבעון 2    רבעון 3  רבעון 4

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

רבעון 1    רבעון 2    רבעון 3  רבעון 4

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1    רבעון 2    רבעון 3   רבעון 4

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

רבעון 1    רבעון 2    רבעון 3   רבעון 4

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

רבעון 1    רבעון 2    רבעון 3   רבעון 4

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

רבעון 1    רבעון 2   רבעון 3   רבעון 4

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

רבעון 1    רבעון 2    רבעון 3   רבעון 4

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

רבעון 1   רבעון 2     רבעון 3   רבעון 4

2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

רבעון 1   רבעון 2    רבעון 3   רבעון 4

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

רבעון 1    רבעון 2   רבעון 3   רבעון 4

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

רבעון 1    רבעון 2   רבעון 3   רבעון 4

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

רבעון 1   רבעון 2   רבעון 3   רבעון 4

2113  - גמל IRA 

רבעון 1   רבעון 2   רבעון 3   רבעון 4

2114  - השתלמות IRA 

רבעון 1   רבעון 2   רבעון 3   רבעון 4

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

רבעון 4

 9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

רבעון 4

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

רבעון 4

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 1 2016

רשימת נכסים מאוחדת- רבעון 2 2016 

רשימת נכסים מאוחדת- רבעון 3 2016 

רשימת נכסים מאוחדת- רבעון 4 2016

רשימת נכסים רבעונית 2016
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום