רשימת נכסים רבעונית 2019

1536 - אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

רבעון 1 

1079 - אינפיניטי גמל מניות בישראל

רבעון 1 

1078 - אינפיניטי גמל אג"ח

רבעון 1 

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

רבעון 1 

1209  - אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1 

1490  - אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

רבעון 1

1085 - אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

רבעון 1  

1084  - אינפיניטי השתלמות אג"ח

רבעון 1 

1083  - אינפיניטי השתלמות כללי

רבעון 1

1210  - אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1 

1491  - אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

רבעון 1  

1537 - אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

רבעון 1 

1095  - אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

רבעון 1 

1211  - אינפיניטי פיצויים סל מניות 

רבעון 1  

2252 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

רבעון 1 

11957 - אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות

רבעון 1  

2254 -  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

 רבעון 1   

7233 -  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

 רבעון 1  

7231  - אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

רבעון 1  

1539  - אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים

רבעון 1  

2113  - גמל IRA 

רבעון 1  

2114 - השתלמות IRA 

רבעון 1 

9638  - אינפיניטי גמל להשקעה כללי

רבעון 1 

9639  - אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

רבעון 1  

11407  - אינפיניטי גמל להשקעה מניות

רבעון 1  

12540 - אינפיטי גמל להשקעה הלכה הלכתי

רבעון 1  

11374  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

רבעון 1  

11372  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

רבעון 1 

11373  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון גבוה

רבעון 1 

11914  - אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

רבעון 1  

רשימת נכסים מאוחדת-רבעון 1 2019

 

רשימת נכסים רבעונית 2019
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום