עסקאות והשקעות בצדדים קשורים - אינפיניטי

עסקאות והשקעות בצדדים קשורים

בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2007-9-3 מתכבדת החברה להודיע כי החברה לא ביצעה עסקאות מול צד קשור ולא השקעה בצד קשור: 

  • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2008 
  • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2009
  • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2010 
  • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2011
  • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2012
  • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2013
  • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2014
  • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2015 
  • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2016 
  • במהלך כל אחד מהרבעונים בשנת 2017

תרשים צדדים קשורים

עסקאות והשקעות בצדדים קשורים
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום