חיסכון לכל ילד-אינפיניטי - אינפיניטי

חיסכון לכל ילד-אינפיניטי

הורים יקרים,

בחודש ינואר 2017 תיפתח תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, הזכאי לקצבת ילדים. במסגרת התכנית "חיסכון לכל ילד" יפקיד הביטוח הלאומי 50 ש"ח בכל חודש לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים. 
אתם ההורים, תוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ש"ח בחודש מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון המצטבר יוכפל, ויעמוד על 100 ש"ח בחודש. תכנית החיסכון תנוהל בקופת גמל או בבנק, לפי בחירתכם. 

עיקרי התכנית 

  • תכנית החיסכון תיפתח בינואר 2017,  ויופקדו בה תשלומים רטרואקטיביים ממאי 2015  עד דצמבר 2016, במועדים שונים.
  • כשימלאו לילדכם 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי מענק בסך 500 ש"ח לחיסכון. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.
  • אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ש"ח לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון ללא אישור ההורה.
  • דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.
  • בכל שנה יישלח לכם הגוף המנהל את החיסכון דיווח על ההפקדות ורווחי התוכנית של כל אחד מהילדים.

  • ניתן לצפות בפרטי החיסכון גם באתר האינטרנט, לחץ כאן >> 

הורים יקרים, הקדישו חמש דקות כדי להבין מהי בכלל "תכנית חיסכון לכל ילד", מה חשוב לדעת ולעשות. 
רו"ח אמיר איל עם הסבר מפורט בתכנית הבוקר של אורלי וגיא בערוץ 10, 4.12.16

מסלולי השקעה ומדיניות

  • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (מסלול מספר 11374) - מדיניות השקעה: מסלול זה מתאים לחוסכים אשר מעוניינים לקחת סיכון מועט כדי לשמור על ערך השקעתם, תוך חשיפה לסיכון נמוך. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
  • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (מסלול מספר 11372) - מדיניות השקעה: מסלול זה מתאים לחוסכים אשר מעוניינים לקחת סיכון בינוני כדי להשיג צמיחה לאורך זמן על השקעתם, תוך חשיפה לסיכון בינוני. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
  • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (מסלול מספר 11373) - מדיניות השקעה: מסלול זה מתאים לחוסכים אשר מעוניינים לקחת סיכון מוגבר כדי להשיג עליית ערך בכספים אשר הופקדו ולצורך כך מוכנים לספור תנודתיות גבוהה. נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. מדד הייחוס של מסלול זה הוא: מדד msci world all country 100%.
  • מסלול הלכה -  (מסלול מספר 11914) – מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. מדד הייחוס של מסלול זה הוא: מדד msci world all country 100%

 

למידע נוסף על התכנית ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת:   https://hly.gov.il/


אל תבזבזו זמן יקר והתחילו לחסוך לילדיכם באמצעות קופת הגמל להשקעה של אינפיניטי. לפרטים ולהזמנות המומחים שלנו ממתינים לשיחתכם:  

 

 

 

חיסכון לכל ילד-אינפיניטי
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום