קופת גמל להשקעה - אינפיניטי

קופת גמל להשקעה

** חדש ** קופת גמל להשקעה ** 

לקבלת מידע ולרישום מוקדם להצטרפות למוצר החיסכון החדש, 
השלם פרטיך ומומחה אינפיניטי ישוב אליך: 

משרד האוצר אישר לאחרונה להקים מוצר חיסכון נוסף שייקרא "קופת גמל להשקעה", זאת במטרה לאפשר לציבור

החוסכים אפיק חיסכון הוני, ולעודד את הציבור למשיכת כספים שייצברו באפיק חיסכון זה, כקצבה בתקופת הפרישה.

קופת הגמל להשקעה תאפשר לחסוך סכומים אותם ניתן יהיה למשוך אותם בכל עת (ללא הטבות מס בהפקדה),

ומתן פטור ממס רווחי הון אם החוסך יחליט לקבל כספים אלו כקצבה. 

חשוב לציין כי עד כה קופות הגמל היו מוגדרות כחסכונות לגיל פרישה, ומשיכה מהן הייתה מחויבת בקנס גדול, 

אך בקרוב הדבר משתנה, וניתן יהיה למשוך את הכספים באופן שוטף, כלומר מדובר בקופת גמל שניתן למשוך

ממנה את הכסף בכל גיל ולאו דווקא בגיל פרישה.

בנוסף לכך, מי שיהיה מעוניין להתמיד ולחסוך בקופת הגמל להשקעה, עד לגיל פרישה ייהנה משתי הטבות מס:

       1. פטור ממס רווח הון.

       2. פטור ממס על הקצבה (קצבת פנסיה פטורה ממס).

 

קופת הגמל החדשה להשקעה תאפשר לחסוך עד 70,000 שקלים בשנה והיא נועדה לעודד את הציבור להגדיל

את החיסכון הפנסיוני שלו, אך יחד עם זאת לא להכביד על הציבור ו"לנעול" אותו עם חיסכון עד גיל פרישה.

כלומר, הבחירה החופשית נתונה לחוסך. 

 

קבוצת אינפיניטי נערכת מבעוד מועד לספק ללקוחות את המוצר בתום אישור החקיקה.

יתרונות קופת גמל להשקעה מבית אינפיניטי

        1. החיסכון נזיל בכל עת (תשלום מס רווח הון במשיכה).

        2. קיימת אפשרות למשוך את החיסכון בגיל פרישה כקצבה חודשית פטורה ממס רווחי הון. 

        3. דחיית מס, אין תשלום מס במעבר בין מסלולי השקעה.

        4. קיימת אפשרות לנהל במגוון מסלולי השקעה.

        5. החיסכון מנוהל על ידי מומחי ההשקעות של אינפיניטי. 


לקריאת מידע נוסף אודות קופת הגמל להשקעה, תוכל לקרוא בכתבת YNET - כאן 

קופת גמל להשקעה
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום