IRA קופות בניהול אישי

  

מהן קופות IRA? 

Individual Retirement account) IRA) הינן קרנות השתלמות/קופות גמל אישיות המנוהלות באופן עצמאי באחת משתי חלופות: על ידי המשקיע או על ידי מנהל תיקי השקעות הפועל עבור המשקיע. קופות אלו מתאפיינות בכך שהרכב ההשקעות מותאם לצרכיו ולרצונותיו של העמית ומאפשרות לו מידת חופש גדולה יותר ביישום ההשקעות, לעומת קופות גמל וקרנות השתלמות קולקטיביות.

 


לאיזה חוסכים מתאימות קופות ה-IRA?

 

קבוצת ההשקעות אינפיניטי מציעה ניהול קרנות השתלמות וקופות גמל IRA בניהול אישי לעמיתים המעוניינים להיות מעורבים ופעילים בקביעה ושינוי רמות הסיכון בניהול ההשקעות הפנסיוניות שלהם. כל עמית מרכיב את המשקולות של האפיקים השונים - מניות (בארץ ובחו”ל), אג"ח ממשלתיות, אג"ח קונצרניות, מט"ח, שקלי ועוד, ויכול אף לקבוע מפורשות באיזה ניירות ערך להשקיע (בהתאם למגבלות IRA).


מי רשאי להצטרף לקרן השתלמות/קופת גמל בניהול אישי?

  • בעל קופת גמל נזילה במעמד עצמאי.
  • בעל קרן השתלמות, בין שהוא שכיר ובין שהוא עצמאי, בין שכספיו נזילים ובין שלא.

ניהול באמצעות מנהל תיקים

החוסך מייפה את כוחו של מנהל התיקים לפעול בחשבונו. מנהל התיקים מגדיר עבור הלקוח את תמהיל ההשקעות האופטימלי ופועל תחת מדיניות ההשקעות הנקבעת על ידי הלקוח.

 


יתרונות לעמיתים באמצעות קופה אישית

  • ניהול אישי של כספי החיסכון ללא תלות בעמיתים אחרים.
  • התאמה מיטבית של תמהיל ההשקעות בהתאם לצורכי העמית, רמות סיכון ומשך החיסכון.
  • הכספים נהנים מאותן הטבות מס ושמירה על זכויות במסגרת קופות גמל וקרנות השתלמות.
  • העמית שותף פעיל בבחירת אפיקי / נכסי ההשקעה.
  • יכולת לבצע שינויים מהירים בהתאם למצב השווקים מול הרכב הקופה/תיק ההשקעות.


אודות חברת ניהול התיקים

אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם), מנהלת תיקי השקעות עבור מגוון רחב של לקוחות בישראל ובחו”ל, באמצעות חשבונות בבנקים שונים. לחברה ותק של מעל  15 שנים ומעסיקה עשרות מנהלי השקעות בעלי רישיון מטעם הרשות לניירות ערך, הפועלים תחת כללי ממשל תאגידי קפדניים.

 קובץ להדפסה

לפרטים ולהצטרפות, נציגנו המקצועיים עומדים לרשותכם, טלפנו כעת: 09-9579000 / 3488*

 

IRA קופות בניהול אישי
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום