אינפיניטי השתלמות כללי - 1083

עיקרי מדיניות ההשקעה

המסלול משלב השקעה בין האפיקים הבאים: 

מניות מדד ת"א 125, אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני.

 

רמת סיכון

בינונית

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:

מסלולים מתמחים
 • מסלול 1085- אינפיניטי השתלמות מניות בישראל 
 • מסלול 1537- אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל
 • מסלול 1210- אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
 • מסלול 1084 -אינפיניטי השתלמות סל אג"ח 
 • מסלול 1491- אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני 
 • מסלול 2254- אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון 
 • מסלול 2252- אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פילוסופיית ההשקעה

 • מסלול אשר משקיע את נכסיו באופן דינמי בהתאם למדיניות ההשקעה שתקבע מעת לעת.
 • מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר.
  הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018
  התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
  אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
  קידוד: 513621110-00000000001084-1083-000

 1.37%-
0.86%
3.44%
0.47

קרנות ההשתלמות של אינפיניטי

קרנות ההשתלמות המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום