אינפיניטי השתלמות אג"ח - 1084

עיקרי מדיניות ההשקעה

נכסי המסלול מושקעים באג"ח ממשלתיות צמודות ושקליות וכן באג"ח של קונצרנים המדורגות גבוה, בשיעור שלא יפחת מ-75%. 

מדדי הייחוס של המסלול הינם: מדד אג"ח ממשלתי כללי ומדד "תל בונד 60". 

רמת סיכון

נמוכה

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:
מסלולים מתמחים
  • מסלול 1085- אינפיניטי השתלמות מניות בישראל
  • מסלול 1491- אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני 
  • מסלול 2252- אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות
  • מסלול 2254- אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון 
  • מסלול 1537- אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל 
  • מסלול 1210- אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
מסלול כללי
  • מסלול 1083- אינפיניטי השתלמות כללי

פילוסופיית ההשקעה

מסלול המשקיע את מרבית נכסיו באג"ח ממשלתי וחלקו באג"ח קונצרני, (בשיעור שלא יפחת מ 75%), ושומר על תנודתיות נמוכה, רמת בטחון גבוהה ועקיבה בקירוב אחר מדד הייחוס.


מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר.
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001084-1084-0001.02%
2.12%
2.68%
0.90

קרנות ההשתלמות של אינפיניטי

קרנות ההשתלמות המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום