לרשותך שאלון קצר אשר יסייע לך בבחירת מסלולי ההשקעות בקרן ההשתלמות/ קופת הגמל שלך, בהתבסס על שיטת אינפיניטי לניהול חיסכון פנסיוני.
שיטת אינפיניטי מאפשרת הרכבת תמהיל השקעות אישי ודינמי לכל חוסך על פי גילו, אופיו,
פרופיל חייו ומטרותיו, באמצעות מסלולי השקעה טהורים העוקבים אחר מדדים פיננסיים מובילים, תוך יצירת תמהיל אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי באופן דינמי.
לתשומת ליבך, החישובים במחשבון נערכים לצרכי המחשה בלבד.