אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.4%, מעל לממוצע התחזיות המוקדמות בשוק לעלייה של 0.3%. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.7% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-0.8%. האינפלציה הבסיסית, ללא סעיפי האנרגיה ופירות וירקות עלתה ב-0.6% בלבד, עדיין רחוק מהיעד של בנק ישראל.

עיקר העלייה נרשמה בסעיפי הלבשה והנעלה (10.9%), אשר תרמה 0.3% למדד, וירקות ופירות (1.6%), אשר תרמה כ-0.05% למדד. העלייה החריגה בסעיף ההלבשה וההנעלה נבע, בין היתר, משינוי במתודולוגיית המדידה של הלמ"ס לפרטי הקיץ.  

ירידת מחירים נרשמה במיוחד בסעיפי תקשורת (0.6%) ודיור (0.3%).

סעיף הדיור הפתיע כלפי מטה וירד ב-0.3%. סעיף רכיב שירותי דיור בבעלות הדיירים, המייצג חוזי שכירויות מתחדשים, ירד ב-0.4% ובסיכום של 12 החודשים האחרונים עלה ב-1.4% בלבד. מנגד, רכיב שכר דירה, הכולל את כל שוכרי הדירות (ולא רק את אלה שמחדשים חוזה) עלה בחודש מאי ב-0.2%. במדד זה חלה בחודשים האחרונים האצה קלה בקצב העלייה השנתי.  

מדד מחירי הדירות, אשר לא נכלל במדד המחירים לצרכן, עלה ב-0.5% בחודשים מרץ-אפריל. מדובר בקצב שנתי של 4.4%.

במבט 12 חודשים קדימה ניתן לראות את ציפיות האינפלציה שנגזרות משוק ההון עומדות כיום על סביב 0%.

המשך ייסוף בשקל והגברת התחרותיות במשק שומרים על סביבת האינפלציה נמוכה, ומכאן אנו מעריכים כי הריבית לא תעלה לפני אמצע שנת 2018.

רפי כהן, מנהל השקעות, 29.5.17 

אין חדש תחת השמש, הריבית עומדת על 0.1% ומדיניות ההרחבה המוניטרית נותרה על כנה. בנק ישראל מתייחס למספר פרמטרים עיקריים בהודעתו.

אינפלציה – בנק ישראל מתייחס בעיקר לעלייה בסביבת האינפלציה פחות לרמת האינפלציה, כלומר האינפלציה בשנה האחרונה עומדת על 0.7% , עדיין נמוכה מהיעד המינימאלי שעומד על  1% אך סביבת האינפלציה משתפרת ובטרם תבחן העלאת ריבית חברי הוועדה מעוניינים ב"סביבת אינפלציה רחבה". הגדרה שככל הנראה תקל על קבלת החלטת הוועדה במקרה ושאר הנתונים יתמכו בהעלאת ריבית בזמן שהאינפלציה עדיין מדשדשת ונמוכה בפועל מהיעד הרשמי.

שער חליפין – התייחסות מעורפלת להתחזקות השקל מול הדולר והיחלשות מול האירו, רמת ההתנגדות בשער השקל מול הדולר נפרצה וחצתה את שער 3.6 ₪ לדולר. נראה שבנק ישראל הרים את הרגל מהגז בהתערבות לטובת התחזקות הדולר מול השקל ונמנע מלציין תחתית חדשה אך עדין פעיל בזירה זו.

פעילות וסחר עולמי- צפי לשיפור הדרגתי אשר נתמך בציפיות לעליית ריבית ביוני בארה"ב ובירידה בסיכונים הפוליטיים באירופה והמשך המדיניות המרחיבה והמשך שיפור בסחר העולמי.

התרחבות הפעילות במשק - נתוני החשבונאות הלאומית מצביעים על כלכלה חזקה, המשק צומח בקצב נאה, שיפור בתרומת הייצוא וההשקעה על חשבון ירידת התרומה של הצריכה הפרטית. נתוני הצריכה הפרטית מעולים ונתמכים באבטלה נמוכה מאוד ולחצים לעליית שכר.

שוק הדיור – האינדיקטורים בשוק מצביעים על התקררות בשוק הדיור. ירידה במלאי הדירות המוחזקות ע"י משקיעים בחודש מרץ וירידת רכישות משקיעים ל- 17% מסך הרכישות. (בתקופות השיא משקל המשקיעים מהשוק הגיע עד 30% מסך הרכישות).

נתונים על התקררות שוק הדיור חשובים מאוד לבנק ישראל כיוון שהורדת ריבית נוספת לא אפשרית ואין כלים מהותיים העומדים לרשות הבנק במידה והמחירים ימשיכו לעלות. כך כל עוד שעליית המחירים נבלמת ומשקל המשקיעים קטן לא נדרשת התערבות או נקיטת פעולה לריסון הביקושים .

לסיכום, העלאת הריבית עדיין לא נראית באופק, שוק העבודה מעולה, המשק צומח ומתפקד באופן גלובלי וחופשי אך האינפלציה עדיין ברמה נמוכה ועל פי הציפיות , האינפלציה צפויה להישאר ברמות אלה בשנה הקרובה. השקל מול סל המטבעות נמצא עדיין ברמה גבוהה מאוד כתוצאה מעודף בחשבון השוטף. נושא אשר צפוי להמשיך להעסיק את בנק ישראל בתקופה הקרובה.

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 16.05.2017

בחודש אפריל עלה המדד הכללי ב- 0.2% מתחת לציפיות השוק שעמדו על 0.3%. ב- 12 בחודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.7% ירידה קלה מ- 0.9% בחודש שעבר ומתחילת השנה עלה המדד ב- 0.3%

מדד אפריל בראיה הסיטורית נוטה לתרום את התרומה העיקרית למדד השנתי עם עלייה של 0.5% בממוצע לחודש זה. החודש  מדד אפריל היה הנמוך ביותר בשנים האחרונות אולם מסתמן שעיקר עליות המחירים נדחו למאי וניתן לראות שהציפיות לחודש מאי במגמת עלייה.

סעיף הדיור היה המשמעותי ביותר החודש עם ירידה של 0.1% לעומת ציפיות לעליה של כ- 0.5%. מוקדם עדיין להגיד האם בעלי הדירות הקפיאו את קצב עליית המחירים או שנרשמו מספר נמוך של עסקאות בגלל חג הפסח וצפויה המשך התייקרות נוספת בחודש מאי. אך ייתכן והציפייה לפסיקת בג"ץ בגין חוק מס דירה שלישית גם היא משפיעה על קבלת ההחלטות של בעלי הדירות.

תהיה אשר תהיה הסיבה למדד הדיור הנמוך החודש אין ספק שזהו הגורם העיקרי למדד נמוך מהציפיות.

סביבת האינפלציה עדיין נמוכה אך מורגשת מגמת התאוששות כאשר החודש מרבית הסעיפים רשמו עליות קלות. עיקר עליות המחירים נרשמו בהוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ (4.4%) והארחה נופש וטיולים (15%), ניתן לייחס חלק מהתייקרות בסעיפים אלה לנתוני שיא בכניסת תיירים לישראל וחג הפסח בו נרשמים ביקושים גבוהים, אך אין להמעיט בהתחזקות כוח הקנייה של הציבור אשר מושפע משקל חזק, לחצים לעליית שכר בעקבות אבטלה בשפל והעלייה בצריכה הפרטית.

במבט 12 חודשים קדימה ניתן לראות את ציפיות האינפלציה בשינוי מגמה בחודשיים האחרונים כאשר הציפיות שנגזרות משוק ההון עמדו על 0.4%- בשפל ועומדות כיום על 0.2% 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 18.04.2017

בחודש מרץ עלה המדד ב- 0.3% מעט מעל הציפיות בשוק אשר נעו בין 0%-0.2%. ב- 12 חודשים אחרונים עלה המדד ב- 0.9% ומתחילת השנה עלה המדד ב- 0.1%

לראשונה ב-3 השנים האחרונות שהמדד המצטבר 12 חודשים לאחור נושק ל-1% ומגיע לרף התחתון בציפיות של בנק ישראל. אין זה אומר שבנק ישראל ימהר להעלות ריבית אולם המעבר לטריטוריה חיובית נותנת נחת למקבלי ההחלטות.

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב- 0.1% לעומתו המדד ללא דיור ירד ב- 0.2%. גם השנה ניתן לייחס את עיקר ההשפעה על המדד לסעיף הדיור אשר מודד את השינוי בשכר הדירה. ב- 12 החודשים האחרונים המדד ללא דיור עלה ב- 0.5%

את מרבית התרומה למדד החודשי תרם סעיף ההלבשה והנעלה אשר עלה ב- 4.9% ותרם למדד 0.15% בעקבות הקדמת מדידת קולקציית הקיץ מחודש אפריל למרץ ועל כן ניתן לקזז עלייה זו מהציפיות לחודש אפריל.

הסעיף השלילי היחיד במדד החודש היה סעיף תחבורה ותקשורת אשר ירד ב-0.5% כאשר עיקר ירידות המחירים נרשמו בהוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ אשר מושפעות מהתחרות המתרחבת בשוק וממבצעים טרום חג הפסח והוזלה במחירי הביטוח לאופנועים.

המשך מגמת עליית מחירים צפויה גם בחודשים הקרובים כאשר חודשי הקיץ הבאים מאופיינים בעליות ביקושים רוחבית ובמדדים חיוביים. גם רפורמות הממשלה מאחורינו, נמשיך לעקוב אחרי צעדי האוצר להורדת מיסים כאשר שר האוצר הכריז שהורדת מיסים תישקל רק לאחר הרבעון הראשון ובחודש מרץ נמדד גידול נוסף של 5% בהכנסות ממיסים.

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש מאי 2017

רפי כהן, מנהל השקעות, 6.4.17 

בנק ישראל הותיר את ריבית חודש מאי 2017 על כנה (0.1%+). התחזקות השקל מתחילת השנה הובילה את בנק ישראל להתערב במסחר מול הדולר כאשר היקף הרכישות הדו חודשי (פברואר – מרץ) הסתכם בכ- 3 מיליארד דולר. זהו קצב הרכישה הגבוה ביותר מאז ינואר 2011. יתרות המט"ח הגיעו בסוף מרץ ל- 103.3 מיליארד דולר. התגברות קצב הרכישות הובילה את הנגידה להצהיר שכמות הרכישות לא תוגבל בתקרה מסוימת אלא לפי הצורך וזאת בניגוד להצהרה קודמת שבנק ישראל מסמן תקרה של 110 מיליארד דולר.

בנק ישראל מציין שהייסוף בשקל צפוי לדחות את חזרת האינפלציה אל היעד והוא הגורם לירידה בציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים. אך הוא מציין גם את סיפוקו מההתאוששות בגובה האינפלציה (חיובית 12 חודשים אחרונים ב- 0.4%) שיעור האינפלציה הגבוה ביותר מיולי 14 הנובע בין היתר מהתאוששות מחירים עולמית, עליית השכר במשק ומדיניות מוניטרית מרחיבה בה נוקט הבנק.

על פי האינדיקטורים שתרמו לפעילות הריאלית ברבעון הראשון המשיך המשק לצמוח בקצב דומה לרבעונים הקודמים, רמת האבטלה שומרת על שפל וקצב ההשתתפות בשוק העבודה גדל. שכר המינימום עלה בפעימה נוספת בחודש ינואר ונמדדה התרחבות במדד מנהלי הרכש בתעשייה והמדד המשולב למשק. קיימים סימנים להתמתנות במחירי הדיור בעקבות העלייה במחירי המשכנתאות וירידה בכמות העסקאות, אולם מוקדם להסיק שמגמת העלייה נעצרה.

בבחינת התפתחות הייצוא בחודשים האחרונים נרשם המשך קיפאון בייצוא סחורות בעוד שייצוא השירותים ממשיך לצמוח, הערכת בנק ישראל היא שהשיפור בסחר העולמי ימשיך לתמוך בייצוא אך הייסוף המהיר בשקל מול סל המטבעות ימשיך להקשות עליו.

ע"פ תחזית המאקרו בנק ישראל צופה קצב צמיחה שנתי של 2.8%, אינפלציה שנתית של 0.7% (12 חודשים קדימה) וחזרה לתחום יעד האינפלציה ברבעון השני של 2018. הציפיות בשוק לעומת זאת ירדו ל- 0.3% מ- 0.6% לפני חודש.

להערכתנו הריבית המונטארית צפויה להישאר ברמתה בשנה הנוכחית. 

Page 1 of 43  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום