אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.9.2018

מדד חודש אוגוסט עלה ב-0.1%, בהתאם להערכה שלנו ותוך הפתעה כלפי מטה ביחס להערכות המוקדמות של בנק ישראל (שעמדו על ממוצע של 0.3%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף התרבות והבידור אשר עלה ב 2.1%, וסעיף הדיור אשר עלה ב 0.4% ותרם למדד 0.07%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף ירקות ופירות אשר ירד ב 2.1%, סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב- 1.7% וסעיף התקשורת שהשיל 1.2%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.0%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 0.9%, המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.7% והמדד ללא דיור עלה ב-1.0%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן. בחודשים יולי-אוגוסט עלה מדד זה ב 0.3% ומצטרף לעלייה של 0.8% מחודש קודם. מסתמן כי מחירי הדיור מתייצבים, זאת לאחר מספר חודשים רצופים בהם היו ירידות מחירים.

 לאחר שהיינו עדים לרצף מדדים חיוביים עם נטייה לטווח העליון של הערכות מדד המחירים לצרכן המוקדמות, מדדי יולי ואוגוסט מנמיכים את להבות האינפלציה ומשקפים התמתנות בעליית המחירים. בשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2017 - אוגוסט 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.2% וכפי שהערכנו נותר בטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. בשנים עשר החודשים האחרונים המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-1.0%, המדד ללא אנרגיה כמו גם המדד ללא סעיף הדיור עלה ב-0.9% בלבד.

 בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה ניתן למנות את עליית מחירי הנפט והדלקים בעולם אשר משפיעים על סעיף התחבורה באופן ישיר ועל כלל סעיפי המדד באופן עקיף. שוק עבודה חזק והדוק, עם ביקוש עולה לעובדים מייצר לחצים לעליית שכר ומכאן גורם לעלייה בצריכה הפרטית שלרוב גם מלווה בעליית מחירים.

מנגד, המשך צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, אם כי בעוצמה פחותה מהשנים הקודמות, במקביל להגברת התחרות במשק והגידול בסחר המקוון מהווים גורם ממתן לעליית המחירים. מחירי הסחורות בעולם, להוציא את הנפט, נותרים יציבים ואף חלקם יורדים.

בנוסף, במהלך חודש אוגוסט, בניגוד למגמה של החודשים האחרונים ראינו ייסוף חד יחסית בשער השקל מול הדולר אשר מהווה גורם ממתן לעליית המדד. המשך הייסוף בשקל אף עשוי להביא לירידת מחירים בחודשים הקרובים.

במבט קדימה, אנו מעריכים כי האינפלציה עד סוף השנה תוותר ברמתה הנוכחית ואולי אף תתמתן מעט, תוך ניסיון השארות בטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. עם זאת, המשך תהליך הייסוף בשער השקל יביא להתמתנות המחירים והאטה באינפלציה.

באשר לריבית בנק ישראל, אנו דבקים בהערכתנו כי הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות את הריבית, על אף המצאות האינפלציה בטווח התחתון של היעד, וכי עלייה בריבית תתרחש רק לאחר מספר חודשים בהם נראה עליית מחירים נוספת תוך התבססות האינפלציה בתוך טווח היעד השנתי העומד על 1%-3%.  

סקירה פיננסית לסיכום חודש אוגוסט 2018 בשוק ההון המקומי והעולמי >>

02.09.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

 

מבט עולמי:

הממשל האמריקאי ממשיך ביתר שאת להפעיל מדיניות סחר אגרסיבית לתיקון האסימטריה הבוטה ביחסים הכלכליים של ארה"ב עם גושי הסחר בעולם. אנו רואים עקביות והמשכיות ברורה באסטרטגיה זו והשלכותיה. נחתם הסכם סחר חדש בין ארה"ב למכסיקו, וקנדה הבאה בתור. מול סין יש הפוגה לכאורה, אך בתוכנית מכסים חדשים על יבוא סחורות סיניות לארה"ב בהיקף של 200 מיליארד דולר.

 ישראל:

ע"פ האומדן הראשון, המשק  צמח ברבעון השני של 2018 בשיעור ריאלי של 2.0% לעומת הרבעון הקודם, זאת לאחר צמיחה של 4.8% ברבעון הראשון. ההאטה בצמיחה נרשמה בעיקר בשל ירידה חדה ביבוא של כלי רכב, זאת לאחר גידול חד ומהיר    ברבעון הקודם. ללא מסים על היבוא, הצמיחה ברבעון השני השני היתה 3%. כצפוי, ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 0.1%. נוסח ההודעה התפרש בשוק כ"ניצי" יותר, מה שתרם לייסוף השקל ולעלייה מתונה בתשואות. שיעור האבטלה בקרב בני 15 ומעלה עלה ביולי ל-4.2% לעומת 4.0% ביוני. עם זאת, בקרב בני 25-64 שיעור האבטלה ירד ב-0.2% לרמה של 3.4%. שיעור התעסוקה בקבוצה זו עמד על 77.7%, ירידה של 0.1% מהחודש הקודם.  מדד המחירים לצרכן בחודש יולי נותר ללא שינוי והיה כ-0.2% מתחת לציפיות החזאים. ההפתע המרכזית במדד היה סעיף הדיור שנותר אף הוא ללא שינוי. מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.9% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-1.4%. מחירי הדירות שאינם נכללים במדד עלו בשיעור חד יחסית של 0.9% לאחר מספר חודשים של ירידות קלות. דירוג החוב של ישראל הועלה ע"י S$P ל-"AA-", זאת בזכות הצמיחה הנמשכת לאורך זמן, הפחתת החוב הציצבורי והמשמעת התקציבית.

 ארה"ב:

 האומדן השני לתמ"ג ברבעון השני הצביע על צמיחה בשיעור של 4.2%, לעומת 4.1% באומדן הראשון. נתוני התמ"ג הצביעו על גידול של 3.8% בצריכה הפרטית וגידול חד בשיעור של 6.2% בהשקעות הריאליות במגזר העסקי. הפד הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי. מדד הליבה של הצריכה הפרטית (ה-PCE), שהוא המדד המועדף ע"י ה-FED, עלה בחודש יולי בשיעור של 2% (קצב שנתי), בדומה לצפי. מדובר בעלייה קלה בהשוואה של קצב שנתי של 1.9% בחודש הקודם. הכלכלה האמריקאית נתמכת בהוצאה צרכנית חזקה – בחודש  יולי התרחבו המכירות הקמעוניות ב-0.5% בהשוואה לחודש הקודם. נתון זה היה גבוה משמעותית מהקונצנזוס. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 6.4%. שיעור האבטלה הנמוך מספק קרקע אעצנה לצריכה הפרטית. גם הפעילות היצרנית ממשיכה להציג התפתחויות חיוביות. הייצור התעשייתי התרחב ביולי ב-0.3% וב-2.8% ב-12 החודשים האחרונים.

אירופה:

האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן באוגוסט הצביע על האטה באינפלציה השנתית לרמה של 2.0% בהשוואה לצפי לעלייה של 2.1%. אינפלציית הליבה ירדה מ-1.1% בחודש יולי ל-1.0% באוגוסט. בשוק העבודה נמשך השיפור ושיעור האבטלה בגוש האירו עמד בחודש יולי ברמה של 8.2% לעומת 8.3% בחודש הקודם. הצמיחה בגוש האירו ברבעון השני השנה עודכנה כלפי מעלה מ-0.3% ל-0.4% (2.2% קצב שנתי).  הצמיחה התמתנה ברבעון השני לקצב הנמוך ביותר מאז 2015. בבריטניה, האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 0.4% ברבעון השני (קצב שנתי של 1.3%), בדומה לצפי. מדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 2.5%, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 2.4% ביוני. מדד הליבה עלה ב-1.9%, בדומה לקצב עלייתו בחודש יוני. הבנק המרכזי העלה את הריבית לכדי 0.75%, למרות חוסר הוודאות במשק ובמיוחד בכל הקשור ל-Brexit.

אסיה:

ביפן, האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 0.5% ברבעון השני (קצב שנתי של 1.9%), לעומת צפי לצמיחה של 0.3%. מאזן הסחר הצביע על גירעון של 45.6 מיליארד יין בחודש יולי, לעומת צפי לעודף של 20.7 מיליארד יין, זאת לאחר עודף של 83.1 מיליארד יין בחודש יוני. בסין, היצוא ממשיך להתרחב בקצב מהיר יחסית – בחודש יולי נרשם גידול בקצב שנתי של 12.2%. מדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 2.1%, זאת לאחר עלייה של 1.9% בחודש יוני.

הערכות להמשך שנת 2018:

הצמיחה העולמית ממשיכה להיות איתנה, זאת למרות אי היציבות במספר משקים מתעוררים רגישים, דוגמת ארגנטינה וטורקיה, והעלייה בחששות מפני מלחמת סחר גלובלית. מפלס החששות באירופה עלה גם על רקע התחזקות הכוחות היורו-סקפטיים בשוודיה לקראת הבחירות הקרובות בספטמבר והדאגה הגוברת מגידול בחוב הציבורי של איטליה. במישור המקומי, מצב הכלכלה ממשיך להיות איתן. המשק צומח בקצב של מעל ל-3.0%. אומנם,  האינפלציה מתחילה להתבסס בתחום יעד יציבות המחירים של בנק ישראל, אך התגברות התחרות בענפי המשק השונים והפחתות המחירים שישמה הממשלה גורמים להישארותה בטווח התחתון של תחום היעד, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכהבתקופה הקרובה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש ספטמבר 2018

עידן קרון

להורדת המסמך בקובץ PDF לחץ על הלינק שלהלן:

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש ספטמבר 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות, אינפיניטי

16.8.2018

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי הפתיע בכך שנותר ללא שינוי, עשירית האחוז מתחת לצפי שלנו (0.1%) ושתי עשיריות האחוז מתחת לממוצע החזאים.

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף ירקות ופירות טריים אשר עלה ב-2.5%, סעיף תחבורה אשר עלה ב 0.7% וסעיף המזון אשר הוסיף 0.5%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב- 6.7% וסעיף הבריאות שירד ב 0.5%.

מתחילת השנה עלה המדד ב-0.9%. מדד המחירים ללא אנרגיה עלה ב 0.8%. מדד המחירים ללא ירקות ופירות עלה ב 0.6%. מדד המחירים ללא דיור עלה ב 1.0%.

מרבית המדדים בחודשים האחרונים היו חיוביים ובטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות. בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.4% ונדמה כי האינפלציה מרימה ראש. עם זאת, לא ניתן לומר שקיימת עליית מחירים גורפת וניתן לראות בבירור את הסעיפים המובילים בתרומתם לאינפלציה, ביניהם סעיף הדיור אשר תרומתו לעליית מדד המחירים ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת ב-0.2%, סעיף התחבורה בדגש על נסיעות לחו"ל ומחירי סוגי הדלק אשר תרמו 0.4% לאינפלציה וסעיף ירקות ופירות (שהנו סעיף תנודתי מאוד בהתאם לתנאי מזג אוויר) ותרומתו לאינפלציה 0.3%. 

מדד מחירי הדירות אשר מפרסמת הלמ"ס בנפרד הפתיע בעלייה של 0.9% בחודשים מאי-יוני וזאת לאחר מספר חודשים בהם נרשמו ירידות או יציבות במחירים. בחודשים הקרובים נדע אם מדובר בשינוי מגמה.

להערכתנו, נתוני המאקרו בארץ מביאים לכדי איזון בין הכוחות התומכים באינפלציה לבין אלו הממתנים אותה. בין הנתונים התומכים באינפלציה ניתן לראות בשוק עבודה חזק שתורם ללחצי שכר והגדלת הצריכה הפרטית, עליות מחירים במוצרי מזון בסיסיים שונים (כגון מוצרי החלב), עלייה באשראי העסקי ופיחות בשקל מול הדולר אשר תורם את חלקו לעליית המחירים. מנגד גורמים ממתנים, כהתמתנות באשראי הצרכני, מחירי הסחורות בעולם, התחרות במשק ופעולות הממשלה כנגד התייקרות המחירים ויוקר המחייה.

במבט קדימה ובדומה להתנהגות בחודשים האחרונים אנו מעריכים כי האינפלציה עד סוף השנה תתבסס מעט מעל הטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. המדדים הקרובים ככל הנראה יותירו את האינפלציה סביב הרמות הנוכחיות. 

באשר לריבית בנק ישראל, אנו דבקים בהערכתנו כי הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות את הריבית עד להתבססות ברורה של האינפלציה בתוך טווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

 

05.08.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

עליית מדרגה נוספת במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. הנשיא טראמפ הודיע על מכסים חדשים בהיקף של 200 מיליארד דולר על יבוא סחורות מסין. המכסים החדשים צפויים להיכנס לתוקף לקראת סוף אוגוסט השנה. מוצרים אלה מהווים כ-67% מכלל היצוא הסיני המהווה כשלעצמו כ-18% מהתמ"ג הסיני. בנוסף, הודיע הנשיא כי הוא בוחן את העלאת מכסים מ-10% ל-25% על סחורה סינית בהיקף 200 מיליארד דולר. מנגד, נימה חיובית עלתה מפגישת טראמפ עם נשיא הנציבות האירופאית, יונקר. שני הצדדיים הסכימו על הגדלת היבוא של גז טבעי נוזלי ושל סויה מארה"ב לאירופה, וכן על הורדת המכסים משני צדי האוקייאנוס. כלכלני ה-IMF פרסמו את תחזיתם לצמיחה העולמית, ממנה עולה כי הן השנה והן בשנה הבאה המשק העולמי יצמח בשיעור של 3.9% (ללא שינוי לעומת התחזית הקודמת). עם זאת, הצמיחה תהיה פחות מאוזנת. המשקים המפותחים צפויים לצמוח השנה ב-2.4% וב-1.9 בשנה הבאה. המשקים המתעוררים צפויים להציג האצה בקצב הצמיחה ולאחר 5% השנה יצמחו ב-5.4% בשנה הבאה. קרן המטבע הזהירה כי הסלמה נוספת במלחמת הסחר עלולה להקטין את קצב צמיחת הכלכלה הגלובאלית בכ-0.5%.

ישראל:

האומדן השלישי לתוצר לרבעון הראשון עודכן כלפי מעלה לצמיחה של 4.7% (לעומת 4.5% באומדן הקודם), קצב הצמיחה החד ביותר מאז הרבעון השני של 2016. הצריכה הפרטית עלתה ב-10%, בעיקר בשל זינוק ביבוא כלי רכב. משרד האוצר צופה ירידה זמנית בצמיחת המשק ברבעון השני לרמה של 2-2.5%. הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בשיעור מתון, בעיקר לאור הירידה ביבוא כלי רכב. מדובר בעיקר בתיקון טכני כאשר בניכוי אירועים חד פעמיים (ייבוא מואץ של כלי רכב ברבעון הראשון) צמיחת המשק עומדת בטווח של 3-3.5%. נתון זה מקבל חיזוק מקצב צמיחת המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל אשר עלה ביוני ב-0.35%. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.1%, ברף העליון של ממוצע החזאים. מדד המחירים נכנס לראשונה ממאי 2014 לטווח האינפלציה. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי וכן את הכוונה להשאיר את המדיניות המרחיבה עד להתבססות סביבת האינפלציה ביעד. שיעור האבטלה בחודש יוני נותר יציב על 3.9% בדומה לחודש מאי. חברת הדירוג Moody's העלתה את אופק דירוג האשראי של ישראל מיציב לחיובי נוכח המשך ירידה של היחס חוב תוצר.

ארה"ב:

המשק צמח ברבעון השני בשיעור של 4.1%. מדובר בשיעור החד ביותר מזה כמעט 4 שנים. בנוסף, הנתון של הרבעון הראשון עודכן כלפי מעלה מ-2% ל-2.2%. העלייה מיוחסת בעיקר לעלייה בצריכה הפרטית בשיעור של 4%, לעלייה בהשקעות בנכסים קבועים (5.4%) ובן לעלייה ביצוא החקלאי. שיעור הריבית לחודש אוגוסט נתרה ללא שינוי ברמה של 1.75%-2%, בדומה לצפי. מדד הליבה של הצריכה הפרטית עלה ב-0.1% בחודש יוני (קצב שנתי של 2%), בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.2% בחודש מאי. מבחינת הפד, נתון זה מהווה אינדיקציה לסביבת האינפלציה בארה"ב.

אירופה:

כלכלת גוש האירו צמחה ברבעון השני בקצב אטי מהמצופה. הצמיחה הסתכמה ברבעון השני ב-0.3%, לעומת תחזיות לצמיחה של 0.4%. בקצב שנתי מדובר על צמיחה של 2.1% לעומת צמיחה של 2.5% ותחזיות לצמיחה של 2.2%. מדד המחירים לצרכן הסופי בחודש יוני עלה ב-2%, בדומה לצפי. מדד הליבה עלה ב-0.9% לעומת צפי לעלייה של 1%. האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 2.1%, לעומת צפי לעלייה של 2%. מדד הליבה עלה בקצב של 1.1%, לעומת הצפי לעלייה של 1%, זאת לאחר העלייה של 0.9% ביוני. שיעור הריבית בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 0%, בדומה לצפי. תוכנית הרכישות נותרה גם היא ללא שינוי בהיקף רכישות חודשי של 15 מיליארד אירו, כאשר היא צפויה להסתיים בתחילת 2019.

אסיה:

ביפן, הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה שלילית של 0.1%. הבנק הוריד את תחזית האינפלציה לשנים 2018- 2019 בכ-0.3% ל-1.0% ו-1.5% בהתאמה. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% בקצב שנתי בחודש יוני, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.7% במאי. בסין, הכלכלה צמחה ברבעון השני בקצב של 6.7%, בהתאם לציפיות, אך נתוני חודש יוני העידו על התמתנות הפעילות לקראת סוף הרבעון. יתרה מכך, הירידה בהיקף מתן האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מעידה על צפי להתמתנות נוספת בקצב צמיחת הכלכלה ברבעון השלישי. על רקע ההאטה בצמיחת הכלכלה והתגברות החששות מהסלמת מלחמת הסחר, הממשל הסיני הכריז על מספר צעדים לעידוד הצמיחה, בהם יישום מדיניות פיסקאלית מרחיבה, הקלה מוניטארית, הטבות מס לעידוד מו"פ והנפקת אג"ח להשקעה בתשתיות.

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב סביר. האינפלציה המרוסנת מוסיפה לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב והחרפת מלחמת הסחר הגלובלית תורמות להעלאת מפלס המתחים הגיאוופוליטיים בעולם. בנוסף, התחזקות הדולר מעיבה על השווקים המתעוררים מחשש ממשברי חוב בחלק מהמדינות הרגישות. 

במישור המקומי, מצב הכלכלה ממשיך להיות איתן. המשק צומח בקצב של מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, התגברות התחרות בענפי המשק השונים והפחתות המחירים שישמה הממשלה גורמים להישארות האינפלציה ברמתה הנמוכה גם השנה, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

Page 1 of 50  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום