אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

רפי כהן, מנהל השקעות 

מדד המחירים לצרכן ירד ב- 0.1% המדד ללא הדיור ירד ב- 0.4%

מתחילת השנה ירד המדד ב- 0.1% ומחק את עליות המחירים שנרשמו עד חודש מאי ואיתם את הציפיות בשוק להגעה ליעד האינפלציה השנתי.

ב- 12 החודשים האחרונים ירד המדד ב- 0.7% ומסתמן כי שנת 2017 תהיה השנה הרביעית ברצף בה האינפלציה שלילית ורחוקה מאוד מיעד האינפלציה של בנק ישראל הנע בין 1%-3%

כיאה לחודש יולי סעיף הדיור היה בעל התרומה המרכזית במדד עם עלייה של 0.9% שעיקרה נבעה מהתייקרות חתימות חוזה שכירות בחודשים יוני – יולי 17 לעומת חוזים שנחתמו במאי - יוני 17

הסעיפים המרכזיים שירדו החודש היו מחירי הלבשה והנעלה עם ירידה של 8.1% וריהוט וציוד לבית ירידה של 0.9%.

האינפלציה הנמוכה ב- 3 השנים האחרונות תואמת את מדיניות הממשלה להורדת יוקר המחיה ומושפעת רבות מפעולותיה במטרה להשוות את רמת המחירים ביחס למדינות המפותחות.

השבוע פרסם משרד האוצר סקירה במסגרתה בחן את רמות המחירים בישראל ביחס למדינות ה-OECD בסקירה נמצא שישראל נמצאת במקום ה- 23 ברמת כוח הקניה של האזרחים. בנוסף צוין בסקירה כי הניסיונות להגברת התחרות יוכלו לסייע בהוזלת יוקר המחייה ולתרום לשיפור ברמת החיים של האזרחים. ובכך נתקלים שוב האינטרסים המנוגדים של הממשלה להוזלות מחירים והפחתת יוקר המחיה לבין האינטרס של בנק ישראל לצמצם פעילות מוניטרית מרחיבה ולהתחיל להעלות ריבית.

בהשוואה לעולם המערבי ישראל היא המדינה היחידה בארגון ה- OECD בה האינפלציה שלילית ב- 3 השנים האחרונות בעוד שממוצע האינפלציה ב- OECD נע סביב ה- 1% שנתי. (רק אירלנד הייתה שלילית ב-12 החודשים האחרונים עד יוני בגובה 0.6%-).

בארה"ב האינפלציה ממשיכה לנוע מתחת ליעד ובחודש יולי עלתה ב-0.1% נמוך מהציפיות שעמדו על 0.2% ואיתם הסיכויים לעליית ריבית נוספת עד סוף השנה הצטמצמו באופן משמעותי. דחיית עליית הריבית בארה"ב מוסיפה מרווח נשימה נוסף לבנק המרכזי בישראל בכך שפער הריביות נשמר ברמה הנוכחית, למרות שהנגידה קרנית פלוג הכריזה לאחרונה שעליות ריבית בארה"ב לא ילחצו על מהלך של העלאת ריבית בישראל עד להתייצבות האינפלציה בגבול היעד של הבנק המרכזי.

לסיכום- סביבת האינפלציה הנמוכה בישראל דוחה פעם אחר פעם את הציפיות להעלאת ריבית ותחילת מהלך כזה לא צפוי בשנה הקרובה.

 רפי כהן, מנהל השקעות 

מדד המחירים לצרכן ירד בשיעור חד של 0.7% לאחר הוזלה משמעותית במחירי המים (14%-) ירידות מחירים בירקות ופירות (6.9%-) והלבשה והנעלה (5.4%-).

מתחילת השנה נותר המדד ללא שינוי ומחק את עליות המחירים שנרשמו עד חודש מאי ואיתם את הציפיות בשוק להגעה ליעד האינפלציה השנתי.

ב- 12 החודשים האחרונים ירד המדד ב- 0.2% ומסתמן כי שנת 2017 תהיה השנה הרביעית ברצף בה האינפלציה שלילית ורחוקה מאוד מיעד האינפלציה של בנק ישראל הנע בין 1%-3%

בתקופה בה הריבית בארצות הברית מתחילה להרים ראש ובאירופה מתחילים לדבר על עליית ריבית באופק ויציאה מסביבה של הרחבה כמותית. בנק ישראל נמצא במלכוד של כלכלה צומחת אבטלה נמוכה גידול בצריכה הפרטית, עלייה בשכר אך סביבת האינפלציה נמוכה מאוד ולא מאפשרת העלאת ריבית.

עד לא מזמן היעד לאינפלציה לשנת 2017 הגיע ל- 1% וכעת נטרפו הקלפים לאחר ירידות המחירים שנרשמו החודש והמשך הוזלות שצפויות בחודשים הקרובים עד לסוף השנה. שנת 2017 צפויה להסתכם באינפלציה אפסית והציפיות ל- 12 חודשים קדימה עומדות על 0.5%. עדיין רחוק מהיעד. העלאת הריבית תידחה ככל הנראה לכל הפחות עד הרבעון השלישי של 2018.

להלן הגורמים אשר צפויים לתמוך בסביבת האינפלציה הנמוכה

-          התחזקות השקל מתחילת השנה בגובה 8.5% והלחץ לייסוף מתון נוסף, לוחץ מטה את מחירי המוצרים והשירותים.

-          התמתנות מחירי הנפט בעולם- הערכות קודמות התבססו על מחיר נפט הנע בין 55$-60$ לחבית. כרגע מחיר הנפט נע סביב 45$

-          הגברת התחרות, בעיקר בהשפעת מוצרים מיובאים, מחירי חופשות וחבילות תקשורת.

-          פעולות הממשלה להוזלת יוקר המחייה, נטו למשפחה של כחלון

-          מחירי סחורות תקועים- בניגוד לעליות מסתמנות במחירי שירותים, מחירי הסחורות צפויים לעלות באופן מתון מאוד בעולם.

-          סעיף הדיור (שכ"ד) צפוי לעלות בקצב נמוך מהצפוי כ- 2% לעומת 2.5%

לעומת זאת נציין כי השבוע פורסם מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס אשר עלה ביוני לשיאו מאז השקת הסקר

חן יצחק, אנליסטית. 10.07.17

הריבית ממשיכה לעמוד ברמת שפל היסטורית של 0.1%. בנק ישראל צופה כי הריבית צפויה לעלות ברבעון השני של 2018 ל 0.25%, לאחר כמה רבעונים שבהם קצב האינפלציה יעלה על 1% וכאשר תחזיות האינפלציה לשנה קדימה יתקרבו למרכז תחום היעד.

בנוסף להודעת הריבית בנק ישראל פרסם תחזית מאקרו מעודכנת:

הבנק העלה את תחזית הצמיחה ל3.4% בשנת 2017, לעומת תחזית קודמת של 2.8% בעקבות עליה ביצוא ובהשקעות במחצית הראשונה של השנה. מנגד, הבנק צופה כי קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית צפוי להתמתן לקצב של התוצר, אחר שהיווה "הקטר" המשק בשנים האחרונות. למעשה, התחזית משקפת מעבר הדרגתי לצמיחה שמבוססת פחות על הצריכה הפרטית ויותר על היצוא. בנק ישראל מעריך שבניכוי השפעה זו הוא ידמה לקצב צמיחה ב-2016 ויעמוד על מעט למעלה מ-3.5%.

תחזית האינפלציה ל 12 חודשים הקרובים ירד ב 0.2% מהתחזית הקודמת ל 0.8%, בין היתר מצעדים ממשלתיים שמאטים את קצב עליית המחירים, מהתחזקות השקל ובשל ההשפעה הצפויה של הירידה במחירי הנפט.

לסיכום, העלאת הריבית עדיין לא נראית באופק למרות ששוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה והצמיחה במשק גבוהה. האינפלציה עדיין ברמה נמוכה וצפויה להישאר ברמות אלה בשנה הקרובה. השקל מול סל המטבעות נמצא ברמה גבוהה מאוד כתוצאה מעודף בחשבון השוטף. נושא אשר צפוי להמשיך להעסיק את בנק ישראל בתקופה הקרובה.

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.4%, מעל לממוצע התחזיות המוקדמות בשוק לעלייה של 0.3%. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.7% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-0.8%. האינפלציה הבסיסית, ללא סעיפי האנרגיה ופירות וירקות עלתה ב-0.6% בלבד, עדיין רחוק מהיעד של בנק ישראל.

עיקר העלייה נרשמה בסעיפי הלבשה והנעלה (10.9%), אשר תרמה 0.3% למדד, וירקות ופירות (1.6%), אשר תרמה כ-0.05% למדד. העלייה החריגה בסעיף ההלבשה וההנעלה נבע, בין היתר, משינוי במתודולוגיית המדידה של הלמ"ס לפרטי הקיץ.  

ירידת מחירים נרשמה במיוחד בסעיפי תקשורת (0.6%) ודיור (0.3%).

סעיף הדיור הפתיע כלפי מטה וירד ב-0.3%. סעיף רכיב שירותי דיור בבעלות הדיירים, המייצג חוזי שכירויות מתחדשים, ירד ב-0.4% ובסיכום של 12 החודשים האחרונים עלה ב-1.4% בלבד. מנגד, רכיב שכר דירה, הכולל את כל שוכרי הדירות (ולא רק את אלה שמחדשים חוזה) עלה בחודש מאי ב-0.2%. במדד זה חלה בחודשים האחרונים האצה קלה בקצב העלייה השנתי.  

מדד מחירי הדירות, אשר לא נכלל במדד המחירים לצרכן, עלה ב-0.5% בחודשים מרץ-אפריל. מדובר בקצב שנתי של 4.4%.

במבט 12 חודשים קדימה ניתן לראות את ציפיות האינפלציה שנגזרות משוק ההון עומדות כיום על סביב 0%.

המשך ייסוף בשקל והגברת התחרותיות במשק שומרים על סביבת האינפלציה נמוכה, ומכאן אנו מעריכים כי הריבית לא תעלה לפני אמצע שנת 2018.

רפי כהן, מנהל השקעות, 29.5.17 

אין חדש תחת השמש, הריבית עומדת על 0.1% ומדיניות ההרחבה המוניטרית נותרה על כנה. בנק ישראל מתייחס למספר פרמטרים עיקריים בהודעתו.

אינפלציה – בנק ישראל מתייחס בעיקר לעלייה בסביבת האינפלציה פחות לרמת האינפלציה, כלומר האינפלציה בשנה האחרונה עומדת על 0.7% , עדיין נמוכה מהיעד המינימאלי שעומד על  1% אך סביבת האינפלציה משתפרת ובטרם תבחן העלאת ריבית חברי הוועדה מעוניינים ב"סביבת אינפלציה רחבה". הגדרה שככל הנראה תקל על קבלת החלטת הוועדה במקרה ושאר הנתונים יתמכו בהעלאת ריבית בזמן שהאינפלציה עדיין מדשדשת ונמוכה בפועל מהיעד הרשמי.

שער חליפין – התייחסות מעורפלת להתחזקות השקל מול הדולר והיחלשות מול האירו, רמת ההתנגדות בשער השקל מול הדולר נפרצה וחצתה את שער 3.6 ₪ לדולר. נראה שבנק ישראל הרים את הרגל מהגז בהתערבות לטובת התחזקות הדולר מול השקל ונמנע מלציין תחתית חדשה אך עדין פעיל בזירה זו.

פעילות וסחר עולמי- צפי לשיפור הדרגתי אשר נתמך בציפיות לעליית ריבית ביוני בארה"ב ובירידה בסיכונים הפוליטיים באירופה והמשך המדיניות המרחיבה והמשך שיפור בסחר העולמי.

התרחבות הפעילות במשק - נתוני החשבונאות הלאומית מצביעים על כלכלה חזקה, המשק צומח בקצב נאה, שיפור בתרומת הייצוא וההשקעה על חשבון ירידת התרומה של הצריכה הפרטית. נתוני הצריכה הפרטית מעולים ונתמכים באבטלה נמוכה מאוד ולחצים לעליית שכר.

שוק הדיור – האינדיקטורים בשוק מצביעים על התקררות בשוק הדיור. ירידה במלאי הדירות המוחזקות ע"י משקיעים בחודש מרץ וירידת רכישות משקיעים ל- 17% מסך הרכישות. (בתקופות השיא משקל המשקיעים מהשוק הגיע עד 30% מסך הרכישות).

נתונים על התקררות שוק הדיור חשובים מאוד לבנק ישראל כיוון שהורדת ריבית נוספת לא אפשרית ואין כלים מהותיים העומדים לרשות הבנק במידה והמחירים ימשיכו לעלות. כך כל עוד שעליית המחירים נבלמת ומשקל המשקיעים קטן לא נדרשת התערבות או נקיטת פעולה לריסון הביקושים .

לסיכום, העלאת הריבית עדיין לא נראית באופק, שוק העבודה מעולה, המשק צומח ומתפקד באופן גלובלי וחופשי אך האינפלציה עדיין ברמה נמוכה ועל פי הציפיות , האינפלציה צפויה להישאר ברמות אלה בשנה הקרובה. השקל מול סל המטבעות נמצא עדיין ברמה גבוהה מאוד כתוצאה מעודף בחשבון השוטף. נושא אשר צפוי להמשיך להעסיק את בנק ישראל בתקופה הקרובה.

Page 1 of 44  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום