חתימה גרפית ממוח'-נוהל עבודה

בהתאם לחוזר סוכנים ויועצים 2011-10-4 בעניין חוזר חתימה גרפית ממוחשבת (להלן: "החוזר"), נדרש גוף מוסדי לפרסם נהלי עבודה לשם העברת קבצים חתומים בחתימה גרפית ממוחשבת של לקוח, באופן ברור ונגיש לבעלי הרישיון.

מטרת נוהל עבודה זה הינה לפרט את תהליך העבודה והאחריות החלה על בעל הרישיון במקרים בהם החתמת הלקוח מתבצעת בדרך של חתימה גרפית ממוחשבת.

נוהל העבודה לשימושכם

חתימה גרפית ממוח'-נוהל עבודה
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום