אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון - 2254

עיקרי מדיניות ההשקעה

מסלול זה משקיע לפחות 40% מנכסיו במניות מדד ת"א 125, שאר הנכסים מושקעים 

באג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני בדירוג גבוה.

רמת סיכון

מעורבת

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:

מסלולים מתמחים
  • מסלול 1085- אינפיניטי השתלמות מניות בישראל 
  • מסלול 1537- אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל
  • מסלול 1210- אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל
  • מסלול 1084- אינפיניטי השתלמות אג"ח 
  • מסלול 1491- אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני
מסלול כללי 
  • מסלול 1083 - אינפיניטי השתלמות כללי 

פילוסופיית ההשקעה

מסלול זה מתאים לעמיתים המעוניינים לנהל את כספם ברמת סיכון בינונית-גבוהה, 

לטווח ארוך יחסית, על ידי הקצאה דינמית בין אג"ח ובין מניות.6.16%
4.59%
--
--

קרנות ההשתלמות של אינפיניטי

קרנות ההשתלמות המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום