אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני - 1491

עיקרי מדיניות ההשקעה

כספי המסלול מושקעים באג"ח של קונצרנים וחברות בישראל בדירוגים מגוונים. 

מדד הייחוס של המסלול הינו מדד תל בונד 60

רמת סיכון

נמוכה יחסית

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:
מסלולים מתמחים
  • מסלול 1085- אינפיניטי השתלמות מניות בישראל
  • מסלול 1084- אינפיניטי השתלמות אג"ח 
  • מסלול 1210- אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 
  • מסלול 2252- אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות
  • מסלול 2254- אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון 
  • מסלול 1537- אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל 
מסלול כללי
  • מסלול 1083- אינפיניטי השתלמות כללי

פילוסופיית ההשקעה

המסלול משקיע את נכסיו באג"ח של חברות יציבות ומדורגות, במטרה להשיג תשואה עודפת,
תוך שמירה על אמות מידה פיננסיות נאותות, פיזור רחב ועקיבה בקירוב אחר מדד הייחוס. 


מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר.
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001084-1491-0001.32%
3.32%
2.80%
0.68

קרנות ההשתלמות של אינפיניטי

קרנות ההשתלמות המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום