אינפיניטי השתלמות מניות בישראל - 1085

עיקרי מדיניות ההשקעה

כספי הקופה יושקעו במניות מדד ת"א 125 ע"פ משקלן במדד (בדומה לתעודת סל) בקירוב, בשיעור שלא יפחת מ 75%.

מדד הייחוס של המסלול הינו מדד מניות ת"א 125.

רמת סיכון

גבוהה

התאמה אישית

שילוב אישי אופטימלי לפי בחירת החוסך
ניתן לשלב השקעות כספי העמית בין מסלול זה לבין המסלולים הבאים, לבחירת החוסך,
במטרה ליצור תמהיל השקעות אישי של סיכון רצוי, הניתן לשינוי דינמי:

מסלולים מתמחים
  • מסלול 1537- אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל 
  • מסלול 1210- אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 
  • מסלול 1084- אינפיניטי השתלמות אג"ח 
  • מסלול 1491 -אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני
  • מסלול 2252- אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות  
מסלול כללי
  • מסלול 1083 - אינפיניטי השתלמות כללי

פילוסופיית ההשקעה

מדד הייחוס ת"א 125 הינו מדד הכולל את 125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, הנכללות במדדים ת"א 35 ו- ת"א 90. 


מקור התשואות: גמלנט - משרד האוצר.
הנתונים נכונים לתאריך: 31.07.2018
התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)
אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.
קידוד: 513621110-00000000001084-1085-0006.10%
2.46%-
4.55%
0.37

קרנות ההשתלמות של אינפיניטי

קרנות ההשתלמות המנוהלות
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום