אינפיניTIP ארכיון

דורון קרנר, מנהל השקעות, אינפיניטי

16.8.2018

מדד המחירים לצרכן לחודש יולי הפתיע בכך שנותר ללא שינוי, עשירית האחוז מתחת לצפי שלנו (0.1%) ושתי עשיריות האחוז מתחת לממוצע החזאים.

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף ירקות ופירות טריים אשר עלה ב-2.5%, סעיף תחבורה אשר עלה ב 0.7% וסעיף המזון אשר הוסיף 0.5%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב- 6.7% וסעיף הבריאות שירד ב 0.5%.

מתחילת השנה עלה המדד ב-0.9%. מדד המחירים ללא אנרגיה עלה ב 0.8%. מדד המחירים ללא ירקות ופירות עלה ב 0.6%. מדד המחירים ללא דיור עלה ב 1.0%.

מרבית המדדים בחודשים האחרונים היו חיוביים ובטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות. בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.4% ונדמה כי האינפלציה מרימה ראש. עם זאת, לא ניתן לומר שקיימת עליית מחירים גורפת וניתן לראות בבירור את הסעיפים המובילים בתרומתם לאינפלציה, ביניהם סעיף הדיור אשר תרומתו לעליית מדד המחירים ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת ב-0.2%, סעיף התחבורה בדגש על נסיעות לחו"ל ומחירי סוגי הדלק אשר תרמו 0.4% לאינפלציה וסעיף ירקות ופירות (שהנו סעיף תנודתי מאוד בהתאם לתנאי מזג אוויר) ותרומתו לאינפלציה 0.3%. 

מדד מחירי הדירות אשר מפרסמת הלמ"ס בנפרד הפתיע בעלייה של 0.9% בחודשים מאי-יוני וזאת לאחר מספר חודשים בהם נרשמו ירידות או יציבות במחירים. בחודשים הקרובים נדע אם מדובר בשינוי מגמה.

להערכתנו, נתוני המאקרו בארץ מביאים לכדי איזון בין הכוחות התומכים באינפלציה לבין אלו הממתנים אותה. בין הנתונים התומכים באינפלציה ניתן לראות בשוק עבודה חזק שתורם ללחצי שכר והגדלת הצריכה הפרטית, עליות מחירים במוצרי מזון בסיסיים שונים (כגון מוצרי החלב), עלייה באשראי העסקי ופיחות בשקל מול הדולר אשר תורם את חלקו לעליית המחירים. מנגד גורמים ממתנים, כהתמתנות באשראי הצרכני, מחירי הסחורות בעולם, התחרות במשק ופעולות הממשלה כנגד התייקרות המחירים ויוקר המחייה.

במבט קדימה ובדומה להתנהגות בחודשים האחרונים אנו מעריכים כי האינפלציה עד סוף השנה תתבסס מעט מעל הטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. המדדים הקרובים ככל הנראה יותירו את האינפלציה סביב הרמות הנוכחיות. 

באשר לריבית בנק ישראל, אנו דבקים בהערכתנו כי הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות את הריבית עד להתבססות ברורה של האינפלציה בתוך טווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

 

05.08.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

עליית מדרגה נוספת במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. הנשיא טראמפ הודיע על מכסים חדשים בהיקף של 200 מיליארד דולר על יבוא סחורות מסין. המכסים החדשים צפויים להיכנס לתוקף לקראת סוף אוגוסט השנה. מוצרים אלה מהווים כ-67% מכלל היצוא הסיני המהווה כשלעצמו כ-18% מהתמ"ג הסיני. בנוסף, הודיע הנשיא כי הוא בוחן את העלאת מכסים מ-10% ל-25% על סחורה סינית בהיקף 200 מיליארד דולר. מנגד, נימה חיובית עלתה מפגישת טראמפ עם נשיא הנציבות האירופאית, יונקר. שני הצדדיים הסכימו על הגדלת היבוא של גז טבעי נוזלי ושל סויה מארה"ב לאירופה, וכן על הורדת המכסים משני צדי האוקייאנוס. כלכלני ה-IMF פרסמו את תחזיתם לצמיחה העולמית, ממנה עולה כי הן השנה והן בשנה הבאה המשק העולמי יצמח בשיעור של 3.9% (ללא שינוי לעומת התחזית הקודמת). עם זאת, הצמיחה תהיה פחות מאוזנת. המשקים המפותחים צפויים לצמוח השנה ב-2.4% וב-1.9 בשנה הבאה. המשקים המתעוררים צפויים להציג האצה בקצב הצמיחה ולאחר 5% השנה יצמחו ב-5.4% בשנה הבאה. קרן המטבע הזהירה כי הסלמה נוספת במלחמת הסחר עלולה להקטין את קצב צמיחת הכלכלה הגלובאלית בכ-0.5%.

ישראל:

האומדן השלישי לתוצר לרבעון הראשון עודכן כלפי מעלה לצמיחה של 4.7% (לעומת 4.5% באומדן הקודם), קצב הצמיחה החד ביותר מאז הרבעון השני של 2016. הצריכה הפרטית עלתה ב-10%, בעיקר בשל זינוק ביבוא כלי רכב. משרד האוצר צופה ירידה זמנית בצמיחת המשק ברבעון השני לרמה של 2-2.5%. הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בשיעור מתון, בעיקר לאור הירידה ביבוא כלי רכב. מדובר בעיקר בתיקון טכני כאשר בניכוי אירועים חד פעמיים (ייבוא מואץ של כלי רכב ברבעון הראשון) צמיחת המשק עומדת בטווח של 3-3.5%. נתון זה מקבל חיזוק מקצב צמיחת המדד המשולב למצב המשק של בנק ישראל אשר עלה ביוני ב-0.35%. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.1%, ברף העליון של ממוצע החזאים. מדד המחירים נכנס לראשונה ממאי 2014 לטווח האינפלציה. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי וכן את הכוונה להשאיר את המדיניות המרחיבה עד להתבססות סביבת האינפלציה ביעד. שיעור האבטלה בחודש יוני נותר יציב על 3.9% בדומה לחודש מאי. חברת הדירוג Moody's העלתה את אופק דירוג האשראי של ישראל מיציב לחיובי נוכח המשך ירידה של היחס חוב תוצר.

ארה"ב:

המשק צמח ברבעון השני בשיעור של 4.1%. מדובר בשיעור החד ביותר מזה כמעט 4 שנים. בנוסף, הנתון של הרבעון הראשון עודכן כלפי מעלה מ-2% ל-2.2%. העלייה מיוחסת בעיקר לעלייה בצריכה הפרטית בשיעור של 4%, לעלייה בהשקעות בנכסים קבועים (5.4%) ובן לעלייה ביצוא החקלאי. שיעור הריבית לחודש אוגוסט נתרה ללא שינוי ברמה של 1.75%-2%, בדומה לצפי. מדד הליבה של הצריכה הפרטית עלה ב-0.1% בחודש יוני (קצב שנתי של 2%), בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.2% בחודש מאי. מבחינת הפד, נתון זה מהווה אינדיקציה לסביבת האינפלציה בארה"ב.

אירופה:

כלכלת גוש האירו צמחה ברבעון השני בקצב אטי מהמצופה. הצמיחה הסתכמה ברבעון השני ב-0.3%, לעומת תחזיות לצמיחה של 0.4%. בקצב שנתי מדובר על צמיחה של 2.1% לעומת צמיחה של 2.5% ותחזיות לצמיחה של 2.2%. מדד המחירים לצרכן הסופי בחודש יוני עלה ב-2%, בדומה לצפי. מדד הליבה עלה ב-0.9% לעומת צפי לעלייה של 1%. האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 2.1%, לעומת צפי לעלייה של 2%. מדד הליבה עלה בקצב של 1.1%, לעומת הצפי לעלייה של 1%, זאת לאחר העלייה של 0.9% ביוני. שיעור הריבית בגוש האירו נותר ללא שינוי ברמה של 0%, בדומה לצפי. תוכנית הרכישות נותרה גם היא ללא שינוי בהיקף רכישות חודשי של 15 מיליארד אירו, כאשר היא צפויה להסתיים בתחילת 2019.

אסיה:

ביפן, הבנק המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה שלילית של 0.1%. הבנק הוריד את תחזית האינפלציה לשנים 2018- 2019 בכ-0.3% ל-1.0% ו-1.5% בהתאמה. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% בקצב שנתי בחודש יוני, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 0.7% במאי. בסין, הכלכלה צמחה ברבעון השני בקצב של 6.7%, בהתאם לציפיות, אך נתוני חודש יוני העידו על התמתנות הפעילות לקראת סוף הרבעון. יתרה מכך, הירידה בהיקף מתן האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מעידה על צפי להתמתנות נוספת בקצב צמיחת הכלכלה ברבעון השלישי. על רקע ההאטה בצמיחת הכלכלה והתגברות החששות מהסלמת מלחמת הסחר, הממשל הסיני הכריז על מספר צעדים לעידוד הצמיחה, בהם יישום מדיניות פיסקאלית מרחיבה, הקלה מוניטארית, הטבות מס לעידוד מו"פ והנפקת אג"ח להשקעה בתשתיות.

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב סביר. האינפלציה המרוסנת מוסיפה לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב והחרפת מלחמת הסחר הגלובלית תורמות להעלאת מפלס המתחים הגיאוופוליטיים בעולם. בנוסף, התחזקות הדולר מעיבה על השווקים המתעוררים מחשש ממשברי חוב בחלק מהמדינות הרגישות. 

במישור המקומי, מצב הכלכלה ממשיך להיות איתן. המשק צומח בקצב של מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, התגברות התחרות בענפי המשק השונים והפחתות המחירים שישמה הממשלה גורמים להישארות האינפלציה ברמתה הנמוכה גם השנה, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש אוגוסט 2018

עידן קרון

להורדת המסמך בקובץ PDF לחץ על הלינק שלהלן:

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש אוגוסט 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות, אינפיניטי

17.7.2018

מדד חודש יוני עלה ב-0.1%, שתי עשיריות מעל הצפי בשוק (0.1%-) ומעט מעל להערכה שלנו (0%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף ירקות טריים אשר עלה ב-7.5%, סעיף תחבורה אשר עלה ב 0.7% וסעיף המזון אשר הוסיף 0.5%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב- 6.4%, תרבות ובידור שהשיל 0.8% וסעיף הפירות הטריים שירד ב 3.2%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.9%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 0.7%. המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.6% והמדד ללא דיור עלה ב-1.0%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות, אשר נותר ללא שינוי בחודשים אפריל-מאי, זאת לאחר עלייה של 0.1% בחודשים מרץ-אפריל. במדד מחירי הדירות החדשות, חלה עלייה של 0.9%  בהמשך לעלייה של 1.7% בחודשים מרץ-אפריל ולאחר מספר חודשים רצופים בהם היו ירידות מחירים.

בחודשים האחרונים אנו עדים למדדים חיוביים עם נטייה לטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות, כך שבהסתכלות על נתוני המגמה שבין מרץ 2018 – יוני 2018, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.5%. בשנים עשר החודשים האחרונים (יוני 2017 - יוני 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.3% ונכנס כפי שהערכנו לטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. בניתוח הסעיפים אשר הובילו לעלייה באינפלציה, ניתן לראות שבשנים עשר החודשים האחרונים המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-1.1%, המדד ללא אנרגיה עלה ב-1.0% והמדד ללא דיור עלה ב-0.8% בלבד.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה זינוק במחירי הנפט והדלקים בעולם אשר משפיעים על סעיף התחבורה באופן ישיר ועל כלל הסעיפים באופן עקיף. שוק עבודה הדוק, נתוני אבטלה נמוכים ועלייה מתמשכת בשכר הממוצע במשק מביאים לעלייה בצריכה הפרטית שלרוב גם מלווה בעליית מחירים.

בנוסף, במהלך חודש יוני, בהמשך למגמה של החודשים האחרונים ראינו פיחות בשער השקל מול הדולר אשר תרם את חלקו למדד.

מנגד המשך צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה עם כי בעוצמה פחותה, במקביל להגברת התחרות במשק והסחר המקוון מהווים גורם ממתן לעליית המחירים. במקביל נראה יציבות ואף ירידה במחירי הסחורות בעולם. 

במבט קדימה, אנו מעריכים כי האינפלציה עד סוף השנה תתבסס מעל הטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. להערכתינו, נראה כי המדדים הקרובים יותירו את האינפלציה סביב הרמות הנוכחיות ואף ימתנו אותה במונחים שנתיים. עם זאת, המשך פיחות בשער השקל ועלייה במחירי הדלקים והסחורות בעולם יביאו להמשך עליית מחירים והאצה באינפלציה.

באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות את הריבית, על אף עליית המדד הנוכחית, וכי עלייה בריבית תתרחש לאחר מספר חודשים של התבססות האינפלציה בתוך טווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

 

דורון קרנר, מנהל השקעות, אינפיניטי

17.6.2018

מדד חודש מאי עלה ב-0.5%, ברף הגבוה של הציפיות בשוק ומעט מעל להערכה שלנו (0.4%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב-7.1% וסעיף ירקות ופירות טריים אשר עלה ב-9.7%.

מנגד, הסעיף העיקרי בו נרשמה ירידה משמעותית היה סעיף המזון אשר ירד ב-0.6%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב 0.8%. המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.6% והמדד ללא דיור עלה ב-1.1%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות, אשר נותר ללא שינוי. במדד מחירי הדירות החדשות, חלה עלייה של 1.6% לאחר מספר חודשים רצופים בהם היו ירידות מחירים.

למרות שבחודשים האחרונים אנו עדים למדדים חיוביים ואף עם נטייה לטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות, הערכתינו לסביבת אינפלציה מתונה במשק עדיין בתוקף. מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-0.5%. התרומה העיקרית לעליית המדד עדיין שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד בשנים עשר החודשים האחרונים ב-0.1%.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה נציין את עליית מחירי הנפט והדלק ועליית מחירי הסחורות בעולם. בישראל נתוני אבטלה נמוכים ושוק עבודה הדוק, אשר מהווים גורמים התומכים בעליית שכר וגידול בצריכה הפרטית המהווה מנוע צמיחה חשוב שלרוב גם מלווה בעליית מחירים. תהליך של עליית הריבית בארה"ב וכפועל יוצא של התרחבות בפער הריביות מול ישראל, בשילוב עם גידול של הגירעון במאזן הסחר עשוי להביא, להערכתנו, להתחזקות נוספת של הדולר מול השקל ובעקבות זאת תרומה נוספת למדד.

מנגד צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה במקביל להגברת התחרות במשק והסחר המקוון מהווים גורמים הממתנים את עליית המחירים.

במבט קדימה, אנו דבקים בהערכתינו כי האינפלציה עד סוף השנה תתקרב לטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. בשלב זה איננו מזהים האצה באינפלציה ומעריכים כי בחודשים הקרובים צפויים מדדים נמוכים ואולי אף שליליים.

באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי לא תהיה העלאת ריבית במשק לפני התבססות האינפלציה בטווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

 

<< <  Page 2 of 49  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום