אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

26.02.2018  |  יוליה מסלוב – אנליסטית בכירה 

ריבית בנק ישראל לחודש מרץ נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק (ללא שינוי בנוסח ביחס להודעה הקודמת). בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד. מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.5%, וגם בחודשיים הקרובים צפויה אינפלציה נמוכה, בהתאם לתוואי העונתי ועקב הפחתות המחירים שיזמה הממשלה. עם זאת, בחודש האחרון הציפיות לאינפלציה בשנה הקרובה משוק ההון עלו ל-0.8%, וממוצע תחזיות החזאים מצוי בסביבה דומה.

 

הפעילות הכלכלית מוסיפה להתרחב בקצב שתואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלית. על פי האומדן הראשון, המשק צמח ברביע האחרון של 2017 ב-3.6%. על רקע הצמיחה המהירה בסחר העולמי יצוא הסחורות הציג צמיחה חיובית, על אף הייסוף, ויצוא השירותים צמח בקצב נאה. לעומת זאת, הנתונים משוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה בפעילות. נרשמה ירידה במחירי הדירות בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם התפרסמו נתונים, כך שבהסתכלות שנתית קצב העלייה התמתן מאוד.

בארה"ב הריבית צפויה להמשיך ולעלות בעוד מרבית הבנקים המרכזיים מוסיפים לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה, עם זאת בשווקים הפיננסיים מתחיל להסתמן תוואי עתידי של מדיניות מרחיבה פחות.

להערכתנו, לא צפוי שבנק ישראל יעלה את הריבית בשנה הקרובה, למרות ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, היות והאינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי המשפיע על שיקולי ההחלטה.

 


דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

18.02.18

מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב-0.5% והיה בטווח התחתון של הציפיות בשוק ומעט מתחת לצפי שלנו (0.4%-).

המדד ללא ירקות ופירות והמדד  ללא אנרגיה ירדו ב-0.4% כל אחד. מדד המחירים ללא דיור ירד ב-0.3%.

הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה, אשר ירד ב 8.8% מסיבות עונתיות בשילוב חורף חם יחסית, סעיף הדיור, אשר ירד ב-0.6%, ובשל משקלו הגבוה היחסית  במדד השיל ממנו כ-0.15%, וסעיף חינוך, תרבות ובידור אשר ירד ב-0.5%.

מנגד, נרשמו עליות מחירים בסעיפי התחבורה, בו נרשמו עליות במחירי הביטוח, וסעיף המזון.

מדד מחירי הדירות, שאינו נכלל במדד, ירד ב-0.7%. בהשוואה לעסקאות שבוצעו באותה תקופה אשתקד עלו מחירי הדירות ב-2%. מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.4% בחודשים נובמבר-דצמבר 2017 לעומת החודשים אוקטובר-נובמבר 2017.

בהסתכלות על שנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2017 - ינואר 2018) סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה ומדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו ב-0.1%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5%. ניתן לראות כי גורמי המאקרו האנטי אינפלציוניים בראשם צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, התחרות במשק וירידת מחירי הסחורות בעולם והליך הייסוף בשקל (אשר התהפך בשבועות האחרונים) ממשיכים להוביל ומעכבים את עליית המחירים.

 במבט  להמשך השנה הקרובה אנו מעריכים כי סביבת האינפלציה המתונה תימשך, לפחות בחודשים הקרובים, שכן, הגורמים המשפיעים אינם צפויים להשתנות בקרוב. עם זאת, המשך תהליך הפיחות בשקל מול הדולר, לחצי שכר במשק אשר נמצא בסביבת תעסוקה מלאה והמשך עלייה בשכר הדירה עשויים להביא למדדים גבוהים מציפיות בשוק. 

01.02.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

כלכלני קרן המטבע הבינלאומית עדכנו תחזיתם לצמיחה העולמית כלפי מעלה ב-0.2% ל-3.9% ב-2018-2019. לדעתם, הכלכלה הגלובלית תצמח בקצב המהיר ביותר מזה שבע שנים בהשפעת רפורמת המס בארה"ב שתעודד את ההשקעות של החברות. הקיצוץ במס החברות יעניק לכלכלת ארה"ב זריקת עידוד ויאיץ את הצמיחה שלה בשנת 2018 ב-0.4% לכדי 2.7%.

ישראל:

ברבעון השלישי צמח המשק בשיעור של 3.5%, השיעור החד ביותר מראשית השנה. העלייה בתוצר משקפת בעיקר עלייה בהוצאה לצריכה פרטית, השקעה בנכסים קבועים וירידה בהוצאה הממשלתית. מדד המחירים לצרכן בדצמבר עלה ב-0.1%. האינפלציה בשנת 2017 הסתכמה ב-0.4%, כאשר המדד ללא דיור ירד ב-0.5%. בנק ישראל, כצפוי,  הותיר את הריבית ללא שינוי. תחזית המאקרו של מחלקת המחקר מניחה השנה צמיחה של 3.4% (עליה של 0.1% לעומת התחזית הקודמת), אינפלציה של 1.1% (עודכן כלפי מעלה ב-0.1% ביחס לתחזית קודמת) והעלאת ריבית ראשונה של 0.25% ברבעון רביעי (ללא שינוי). המדד המשולב של בנק ישראל רשם בדצמבר עלייה של 0.32%, בדומה לקצב ההתרחבות החודשי הממוצע בשנת 2017. המדד הושפע לטובה מהעלייה ביבוא מוצרי הצריכה וביבוא התשומות בדצמבר, ומהעלייה ביצור התעשייתי ובפדיון השירותים בנובמבר. לעומת זאת, את קצב עלייתו של המדד מיתנה הירידה הקלה ביצוא הסחורות בחודש דצמבר. שיעור האבטלה ירד בדצמבר לרמה של 4.0% לעומת 4.3% בנובמבר. בקבוצת הגילאים 25-64 שיעור האבטלה ירד ל-3.5% מ-3.7% בנובמבר. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה לרמה של 64.0% לעומת 63.9% בנובמבר. שיעור החוב הממשלתי ירד בשנת 2017 לכדי 59.4%, לעומת 60.7% בשנת 2016.

ארה"ב:

התוצר ברבעון הרביעי של 2017 צמח בשיעור של 2.6% לעומת הצפי לצמיחה של 2.9%, זאת לאחר גידול של 3.2% ו-3% בשני הרבעונים הקודמים. החולשה הגיעה מעלייה בגירעון המסחרי ומגידול במלאים. לעומת זאת, הצריכה הפרטית עלתה ב-3.8% וההשקעות במשק נסקו בשנה האחרונה ב-6.8%. שנת 2017 הסתיימה עם צמיחה של 2.3%. שיעור הריבית נותר ללא שינוי ברמה של 1.25%-1.5%, בדומה לצפי. מדד המחירים לצרכן ללא מחירי המזון והאנרגיה המבוסס על הצריכה הפרטית (Core PCE), המדד המועדף על הבנק הפדרלי, עלה בדצמבר בקצב שנתי של 1.5%, בדומה לצפי.

אירופה:

האומדן הראשון לתוצר הצביע על צמיחה של 0.6% ברבעון הרביעי, בדומה לצפי, זאת בהמשך לצמיחה דומה ברבעון השלישי. מדובר ברבעון ה-19 ברציפות של התרחבות כלכלת הגוש. בשנת 2017 נרשמה צמיחה של 2.7%, זאת בהמשך לצמיחה של 1.9% בשנת 2016. הבנק המרכזי (ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי, בדומה לצפי. המדיניות המוניטרית נותרה גם היא ללא שינוי עם היקף רכישות אג"ח חודשי של כ-30 מיליארד אירו עד ספטמבר 2018. מריו דרגי ציין שאין עידויות חד משמעותיות לכך שהאינפלציה תעלה, לכן הסיכויים לעליית ריבית השנה נמוכים. מדד המחירים לצרכן בגוש האירו עלה ב-1.3% בינואר, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 1.4% בדצמבר. מדד הליבה עלה ב-1% לעומת 0.9% בדצמבר. שיעור האבטלה בדצמבר נותר ללא שינוי ברמה של 8.7%, בדומה לצפי.

כלכלת בריטניה התרחבה ברבעון הרביעי בקצב של 0.5% לעומת תחזית קודמת של 0.4%. בשנת 2017 האטה הצמיחה הכלכלית במדינה ל-1.8%, קצב הצמיחה החלש ביותר מזה חמש שנים. ע"פ הערכות, הצמיחה הכלכלית בבריטניה תאט השנה ל-1.4%.   

אסיה:

ביפן, מדד המחירים לצרכן עלה בקצב שנתי של 1% בחודש דצמבר לעומת צפי לעליה של 1.1%. המכירות הקמעונאיות עלו בדצמבר ב-3.6% לעומת הצפי לעליה של 2.1%. בסין, נתוני הצמיחה לרבעון הרביעי היו מעט טובים מהצפי, והצמיחה לעומת הרבעון המקביל עמדה על 6.8%. בסיכום שנתי צמחה סין בשיעור של 6.9%. מדד מנהלי הרכש של Caixin . בענף הייצור הצביע על קריאה של 51.5 נק' בינואר, בהתאם לציפיות המוקדמות.   

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב מהיר מאוד זאת לצד המשך שיפור בתוצאות החברות ממשיכים להוות רוח גבית לשווקים. האינפלציה המרוסנת תוסיף לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מפלס האיומים הגיאופוליטיים עודנו גבוה לנוכח המתחיות המתמשכת מול צפון קוריאה, הכרזת העצמאות של קטלוניה מספרד, אי הסכמות אפשריות בין בריטניה לאיחוד האירופי על תוואי ה-BREXIT ורצונה של ארה"ב להכניס שינויים בהסכמי הסחר בשל מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב. התמחור הנוכחי בשווקים בשילוב האתגרים הגיאופוליטייים מהווים גורם סיכון לתיקון בשווקים הפיננסיים.  במישור המקומי מצב הכלכלה עודנו איתן, המשק צומח בקצב של מעט מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, בשנה הקרובה נמשיך לראות סביבת אינפלציה ממותנת עקב המשך התחזקות השקל, הורדת מיסי יבוא ופעולות ממשלה נוספות להורדת יוקר המחייה,  לכן אנו לא מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות בהן נמצאים השווקים, אנו צופים גידול בתנודתיות וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש פברואר 2018

חן יצחק, אנליסטית  >>

להורדת המסמך בקובץ PDF לחץ על הלינק שלהלן:

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש פברואר 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

 16.01.18

מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר עלה ב-  0.1%, בטווח העליון של הציפיות בשוק. מתחילת השנה, עלה המדד במצטבר ב- 0.4%. השנה הסתכמה באינפלציה חיובית, לאחר 3 שנים רצופות של אינפלציה שלילית. עם זאת, האינפלציה בפועל הייתה נמוכה מטווח היעד של בנק ישראל וממרבית ההערכות שהיו בשוק בראשית השנה.

הסעיפים העיקריים אשר תרמו לעליית מדד דצמבר הם סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב- 4.3% וסעיף התחבורה, אשר עלה ב- 0.6% (בניגוד לתחזית מוקדמת של ירידה קלה).

סעיף הדיור ואחזקת הדירה עלו ב- 0.2% (כל אחד מהם) כאשר שירותי דיור בבעלות ירדו ב0.3%, ואילו שכר הדירה נותר ללא שינוי. בסיכום 12 החודשים האחרונים מחירי השכירות עלו ב-2.6%. בצד השלילי, בלטו סעיפי ירקות ופירות שירדו ב- 3.3%, בעיקר בהשפעת סעיף ירקות טריים.  ריהוט וציוד לבית ירדו ב-1.1% וחינוך, תרבות ובידור ירדו ב-0.6%.  

מדד מחירי הדירות, שאינו נכלל במדד זה, ירד ב-0.3%. קצב עליית מחירי הדירות השנתי בחודשים אוקטובר-נובמבר 2017 התמתן ל-2.4% בהשוואה לקצב של 8% אשתקד. הלמ"ס פרסמה לראשונה את מדד מחירי הדירות החדשות ,אשר ירד בחודש זה ב-0.6%.

בהסתכלות על מדדי המחירים בחודשים האחרונים ובעיקר מדדי ספטמבר ואוקטובר, שרשמו  עליות אשר הפתיעו את החזאים, ניתן לראות כי גורמי המאקרו האנטי אינפלציוניים ממשיכים להוביל ומעכבים את עליית המחירים. אלו, נובעים בעיקר מייסוף השקל, צעדי ממשלה להוזלת יוקר המחיה והתחרות במשק.

במבט לשנת 2018 אנו מעריכים כי סביבת האינפלציה הנמוכה תימשך, לפחות בחודשים הקרובים, שכן, הגורמים המשפיעים אינם צפויים להשתנות בקרוב.

<< <  Page 2 of 48  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום