אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 16.05.2017

בחודש אפריל עלה המדד הכללי ב- 0.2% מתחת לציפיות השוק שעמדו על 0.3%. ב- 12 בחודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.7% ירידה קלה מ- 0.9% בחודש שעבר ומתחילת השנה עלה המדד ב- 0.3%

מדד אפריל בראיה הסיטורית נוטה לתרום את התרומה העיקרית למדד השנתי עם עלייה של 0.5% בממוצע לחודש זה. החודש  מדד אפריל היה הנמוך ביותר בשנים האחרונות אולם מסתמן שעיקר עליות המחירים נדחו למאי וניתן לראות שהציפיות לחודש מאי במגמת עלייה.

סעיף הדיור היה המשמעותי ביותר החודש עם ירידה של 0.1% לעומת ציפיות לעליה של כ- 0.5%. מוקדם עדיין להגיד האם בעלי הדירות הקפיאו את קצב עליית המחירים או שנרשמו מספר נמוך של עסקאות בגלל חג הפסח וצפויה המשך התייקרות נוספת בחודש מאי. אך ייתכן והציפייה לפסיקת בג"ץ בגין חוק מס דירה שלישית גם היא משפיעה על קבלת ההחלטות של בעלי הדירות.

תהיה אשר תהיה הסיבה למדד הדיור הנמוך החודש אין ספק שזהו הגורם העיקרי למדד נמוך מהציפיות.

סביבת האינפלציה עדיין נמוכה אך מורגשת מגמת התאוששות כאשר החודש מרבית הסעיפים רשמו עליות קלות. עיקר עליות המחירים נרשמו בהוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ (4.4%) והארחה נופש וטיולים (15%), ניתן לייחס חלק מהתייקרות בסעיפים אלה לנתוני שיא בכניסת תיירים לישראל וחג הפסח בו נרשמים ביקושים גבוהים, אך אין להמעיט בהתחזקות כוח הקנייה של הציבור אשר מושפע משקל חזק, לחצים לעליית שכר בעקבות אבטלה בשפל והעלייה בצריכה הפרטית.

במבט 12 חודשים קדימה ניתן לראות את ציפיות האינפלציה בשינוי מגמה בחודשיים האחרונים כאשר הציפיות שנגזרות משוק ההון עמדו על 0.4%- בשפל ועומדות כיום על 0.2% 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 18.04.2017

בחודש מרץ עלה המדד ב- 0.3% מעט מעל הציפיות בשוק אשר נעו בין 0%-0.2%. ב- 12 חודשים אחרונים עלה המדד ב- 0.9% ומתחילת השנה עלה המדד ב- 0.1%

לראשונה ב-3 השנים האחרונות שהמדד המצטבר 12 חודשים לאחור נושק ל-1% ומגיע לרף התחתון בציפיות של בנק ישראל. אין זה אומר שבנק ישראל ימהר להעלות ריבית אולם המעבר לטריטוריה חיובית נותנת נחת למקבלי ההחלטות.

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב- 0.1% לעומתו המדד ללא דיור ירד ב- 0.2%. גם השנה ניתן לייחס את עיקר ההשפעה על המדד לסעיף הדיור אשר מודד את השינוי בשכר הדירה. ב- 12 החודשים האחרונים המדד ללא דיור עלה ב- 0.5%

את מרבית התרומה למדד החודשי תרם סעיף ההלבשה והנעלה אשר עלה ב- 4.9% ותרם למדד 0.15% בעקבות הקדמת מדידת קולקציית הקיץ מחודש אפריל למרץ ועל כן ניתן לקזז עלייה זו מהציפיות לחודש אפריל.

הסעיף השלילי היחיד במדד החודש היה סעיף תחבורה ותקשורת אשר ירד ב-0.5% כאשר עיקר ירידות המחירים נרשמו בהוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ אשר מושפעות מהתחרות המתרחבת בשוק וממבצעים טרום חג הפסח והוזלה במחירי הביטוח לאופנועים.

המשך מגמת עליית מחירים צפויה גם בחודשים הקרובים כאשר חודשי הקיץ הבאים מאופיינים בעליות ביקושים רוחבית ובמדדים חיוביים. גם רפורמות הממשלה מאחורינו, נמשיך לעקוב אחרי צעדי האוצר להורדת מיסים כאשר שר האוצר הכריז שהורדת מיסים תישקל רק לאחר הרבעון הראשון ובחודש מרץ נמדד גידול נוסף של 5% בהכנסות ממיסים.

תגובה לריבית בנק ישראל לחודש מאי 2017

רפי כהן, מנהל השקעות, 6.4.17 

בנק ישראל הותיר את ריבית חודש מאי 2017 על כנה (0.1%+). התחזקות השקל מתחילת השנה הובילה את בנק ישראל להתערב במסחר מול הדולר כאשר היקף הרכישות הדו חודשי (פברואר – מרץ) הסתכם בכ- 3 מיליארד דולר. זהו קצב הרכישה הגבוה ביותר מאז ינואר 2011. יתרות המט"ח הגיעו בסוף מרץ ל- 103.3 מיליארד דולר. התגברות קצב הרכישות הובילה את הנגידה להצהיר שכמות הרכישות לא תוגבל בתקרה מסוימת אלא לפי הצורך וזאת בניגוד להצהרה קודמת שבנק ישראל מסמן תקרה של 110 מיליארד דולר.

בנק ישראל מציין שהייסוף בשקל צפוי לדחות את חזרת האינפלציה אל היעד והוא הגורם לירידה בציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים. אך הוא מציין גם את סיפוקו מההתאוששות בגובה האינפלציה (חיובית 12 חודשים אחרונים ב- 0.4%) שיעור האינפלציה הגבוה ביותר מיולי 14 הנובע בין היתר מהתאוששות מחירים עולמית, עליית השכר במשק ומדיניות מוניטרית מרחיבה בה נוקט הבנק.

על פי האינדיקטורים שתרמו לפעילות הריאלית ברבעון הראשון המשיך המשק לצמוח בקצב דומה לרבעונים הקודמים, רמת האבטלה שומרת על שפל וקצב ההשתתפות בשוק העבודה גדל. שכר המינימום עלה בפעימה נוספת בחודש ינואר ונמדדה התרחבות במדד מנהלי הרכש בתעשייה והמדד המשולב למשק. קיימים סימנים להתמתנות במחירי הדיור בעקבות העלייה במחירי המשכנתאות וירידה בכמות העסקאות, אולם מוקדם להסיק שמגמת העלייה נעצרה.

בבחינת התפתחות הייצוא בחודשים האחרונים נרשם המשך קיפאון בייצוא סחורות בעוד שייצוא השירותים ממשיך לצמוח, הערכת בנק ישראל היא שהשיפור בסחר העולמי ימשיך לתמוך בייצוא אך הייסוף המהיר בשקל מול סל המטבעות ימשיך להקשות עליו.

ע"פ תחזית המאקרו בנק ישראל צופה קצב צמיחה שנתי של 2.8%, אינפלציה שנתית של 0.7% (12 חודשים קדימה) וחזרה לתחום יעד האינפלציה ברבעון השני של 2018. הציפיות בשוק לעומת זאת ירדו ל- 0.3% מ- 0.6% לפני חודש.

להערכתנו הריבית המונטארית צפויה להישאר ברמתה בשנה הנוכחית. 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 15.3.2017

בחודש פברואר נותר המדד ללא שינוי. ב- 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.4% ומתחילת השנה ירד המדד ב- 0.2%.

חודשים ינואר ופברואר הינם החודשים הדיפלציוניים ביותר בשנה, אולם ירידה של 0.2% מתחילת השנה נחשבת לירידה מתונה ביותר גם בראייה היסטורית וגם נוכח הגורמים שממתנים את האינפלציה, בהם: השפעות עונתיות שתומכות בירידת מחירים, והתחזקות השקל מול סל המטבעות.

כל הסעיפים במדד היו חיוביים מלבד סעיפי הלבשה והנעלה ותחבורה ותקשורת שירדו ואיפסו את המדד.

עליות בולטות נמדדו בסעיפים:

מזון- עלה ב- 0.3% זה החודש השני ברצף, כאשר סעיף המזון נוטה לרדת בחודשים ינואר פברואר.

דיור – לאחר ירידה של 1% בארבעת החודשים האחרונים עלה המדד ב-  0.3% שעיקרו נבע מעלייה בסעיף דיור בבעלות הדיירים אשר נמדד ביחס לחודש שעבר.

ירקות ופירות – עלה ב 3.9%. זהו הסעיף עם התרומה החיובית הגבוהה ביותר, כאשר עיקר ההשפעה נבע מעלייה במחירי הפירות הטריים. ייתכן והנתונים החיוביים שנמדדו במשק בחודשים האחרונים מתחילים להשפיע על רמת הביקושים. העלאת שכר המינימום וקצב התחזקות השכר במשק, נתוני האבטלה הנמוכים ועלייה בכוח ההשתתפות, כולם חיזקו את נתוני הצריכה הפרטית, ותורמים להתחזקות כוח הקנייה של הצרכן ועלייה בביקושים.

לאחר תקופה ארוכה בה האינפלציה בישראל שלילית, עלייה שנתית של 0.4% בעצם מנחמת ומעודדת את בנק ישראל. החודשים הקרובים צפויים להיות חיוביים בהשפעה עונתית.

גם לצעדי הממשלה יש השפעה מהותית בהחלטות שינקטו להפחתת מיסים. במידה ויוחלט שמס ההכנסה יירד, כוח הקנייה צפוי להתחזק ואיתו רמת הביקושים. במידה ותירשם ירידה במע"מ, צפוי מהלך של ירידת מחירים ולחץ מטה על האינפלציה. כל ירידה של 1% במע"מ צפויה להוריד מהאינפלציה השנתית כ- 0.25%.

27.2.2017  |  

 

בחודשים האחרונים ציינו את הנתונים החיוביים במשק הישראלי מהפעילות הריאלית, אשר צפויים לתרום לעלייה באינפלציה בשנה הקרובה ולעלייה בריבית במשק לקראת תחילת 2018.

נדמה שבחודש האחרון נטרפו הקלפים שבידי בנק ישראל, זאת לאחר התחזקות השקל מול סל המטבעות ב- 1.78% בחודש פברואר וב- 2.73% מתחילת השנה, וזאת למרות התערבות בנק ישראל השבוע במסחר כשרכש 200 מיליון דולר.

השקל נסחר מול סל המטבעות בשיא של כל הזמנים,  זאת בניגוד למגמה בעולם בה הדולר מתחזק מול סל המטבעות.

הצורך של בנק ישראל להתערב בשוק המט"ח ולשמור על השקל ברמה נמוכה נובע מהצורך להגן על מגזר הייצוא, בעוד שירידות אלה משפיעות גם על האינפלציה, ספק אם התערבות הבנק עדיין אפקטיבית. הבנק דיווח שאחזקתו במט"ח חצתה את רף ה- 100 מיליארד דולר ולמרות ההתערבות האחרונה בה המטרה הייתה לשמור על שער תחתון של 3.7 ₪, נחצה הקו הזה,  והיום הדולר מסמן תחתית נוספת של 3.76 ₪, גם מול האירו המצב דומה כאשר האירו נסחר מול השקל ב- 3.88 ₪ שפל שנמדד רק בשנת 2001.

בתחזית בנק ישראל לשנה הקרובה מצהיר הבנק כי הוא צופה שהריבית צפויה לעלות ל- 0.25% בתוך שנה.

במצב בו התערבות בשוק המט"ח כבר כנראה לא אפקטיבית והורדת הריבית לרמה שלילית ירדה מהפרק בעיקר בגלל חשש מהתנפחות בועה בשוק הדיור (בנק ישראל חשף לראשונה באופן רישמי בפרוטוקול האחרון דנו באפשרות הזו), גם האפשרות הנוספת של הזרמת כספים לשוק דרך רכישת אג"חים ממשלתיים נראית לא סבירה עקב לחץ לירידת תשואות. כל שנותר לבנק לעשות הוא להמתין לתוכניות הכלכליות של הנשיא טראמפ ולעליות ריבית בארה"ב אשר צפויות לחזק את הדולר והתבהרות המצב באירופה, התפוגגות הסיכונים הפוליטיים ממערכות הבחירות הקרובות יחזקו את שער האירו. בכל הנוגע לאינפלציה, התחזקות השקל תרמה לירידה בציפיות האינפלציה בגובה 0.1% בעיקר בחלק הקצר של העקום. ממוצע תחזיות בשוק נותרו על 0.6%. הודעת בנק ישראל הבאה צפויה רק בחודש אפריל לאחר שהוחלט שכמות ההחלטות תצטמצם ל-1 ברבעון.

<< <  Page 2 of 44  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום