אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

חן יצחק, אנליסטית. 10.07.17

הריבית ממשיכה לעמוד ברמת שפל היסטורית של 0.1%. בנק ישראל צופה כי הריבית צפויה לעלות ברבעון השני של 2018 ל 0.25%, לאחר כמה רבעונים שבהם קצב האינפלציה יעלה על 1% וכאשר תחזיות האינפלציה לשנה קדימה יתקרבו למרכז תחום היעד.

בנוסף להודעת הריבית בנק ישראל פרסם תחזית מאקרו מעודכנת:

הבנק העלה את תחזית הצמיחה ל3.4% בשנת 2017, לעומת תחזית קודמת של 2.8% בעקבות עליה ביצוא ובהשקעות במחצית הראשונה של השנה. מנגד, הבנק צופה כי קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית צפוי להתמתן לקצב של התוצר, אחר שהיווה "הקטר" המשק בשנים האחרונות. למעשה, התחזית משקפת מעבר הדרגתי לצמיחה שמבוססת פחות על הצריכה הפרטית ויותר על היצוא. בנק ישראל מעריך שבניכוי השפעה זו הוא ידמה לקצב צמיחה ב-2016 ויעמוד על מעט למעלה מ-3.5%.

תחזית האינפלציה ל 12 חודשים הקרובים ירד ב 0.2% מהתחזית הקודמת ל 0.8%, בין היתר מצעדים ממשלתיים שמאטים את קצב עליית המחירים, מהתחזקות השקל ובשל ההשפעה הצפויה של הירידה במחירי הנפט.

לסיכום, העלאת הריבית עדיין לא נראית באופק למרות ששוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה והצמיחה במשק גבוהה. האינפלציה עדיין ברמה נמוכה וצפויה להישאר ברמות אלה בשנה הקרובה. השקל מול סל המטבעות נמצא ברמה גבוהה מאוד כתוצאה מעודף בחשבון השוטף. נושא אשר צפוי להמשיך להעסיק את בנק ישראל בתקופה הקרובה.

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.4%, מעל לממוצע התחזיות המוקדמות בשוק לעלייה של 0.3%. מתחילת השנה עלה המדד ב-0.7% וב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-0.8%. האינפלציה הבסיסית, ללא סעיפי האנרגיה ופירות וירקות עלתה ב-0.6% בלבד, עדיין רחוק מהיעד של בנק ישראל.

עיקר העלייה נרשמה בסעיפי הלבשה והנעלה (10.9%), אשר תרמה 0.3% למדד, וירקות ופירות (1.6%), אשר תרמה כ-0.05% למדד. העלייה החריגה בסעיף ההלבשה וההנעלה נבע, בין היתר, משינוי במתודולוגיית המדידה של הלמ"ס לפרטי הקיץ.  

ירידת מחירים נרשמה במיוחד בסעיפי תקשורת (0.6%) ודיור (0.3%).

סעיף הדיור הפתיע כלפי מטה וירד ב-0.3%. סעיף רכיב שירותי דיור בבעלות הדיירים, המייצג חוזי שכירויות מתחדשים, ירד ב-0.4% ובסיכום של 12 החודשים האחרונים עלה ב-1.4% בלבד. מנגד, רכיב שכר דירה, הכולל את כל שוכרי הדירות (ולא רק את אלה שמחדשים חוזה) עלה בחודש מאי ב-0.2%. במדד זה חלה בחודשים האחרונים האצה קלה בקצב העלייה השנתי.  

מדד מחירי הדירות, אשר לא נכלל במדד המחירים לצרכן, עלה ב-0.5% בחודשים מרץ-אפריל. מדובר בקצב שנתי של 4.4%.

במבט 12 חודשים קדימה ניתן לראות את ציפיות האינפלציה שנגזרות משוק ההון עומדות כיום על סביב 0%.

המשך ייסוף בשקל והגברת התחרותיות במשק שומרים על סביבת האינפלציה נמוכה, ומכאן אנו מעריכים כי הריבית לא תעלה לפני אמצע שנת 2018.

רפי כהן, מנהל השקעות, 29.5.17 

אין חדש תחת השמש, הריבית עומדת על 0.1% ומדיניות ההרחבה המוניטרית נותרה על כנה. בנק ישראל מתייחס למספר פרמטרים עיקריים בהודעתו.

אינפלציה – בנק ישראל מתייחס בעיקר לעלייה בסביבת האינפלציה פחות לרמת האינפלציה, כלומר האינפלציה בשנה האחרונה עומדת על 0.7% , עדיין נמוכה מהיעד המינימאלי שעומד על  1% אך סביבת האינפלציה משתפרת ובטרם תבחן העלאת ריבית חברי הוועדה מעוניינים ב"סביבת אינפלציה רחבה". הגדרה שככל הנראה תקל על קבלת החלטת הוועדה במקרה ושאר הנתונים יתמכו בהעלאת ריבית בזמן שהאינפלציה עדיין מדשדשת ונמוכה בפועל מהיעד הרשמי.

שער חליפין – התייחסות מעורפלת להתחזקות השקל מול הדולר והיחלשות מול האירו, רמת ההתנגדות בשער השקל מול הדולר נפרצה וחצתה את שער 3.6 ₪ לדולר. נראה שבנק ישראל הרים את הרגל מהגז בהתערבות לטובת התחזקות הדולר מול השקל ונמנע מלציין תחתית חדשה אך עדין פעיל בזירה זו.

פעילות וסחר עולמי- צפי לשיפור הדרגתי אשר נתמך בציפיות לעליית ריבית ביוני בארה"ב ובירידה בסיכונים הפוליטיים באירופה והמשך המדיניות המרחיבה והמשך שיפור בסחר העולמי.

התרחבות הפעילות במשק - נתוני החשבונאות הלאומית מצביעים על כלכלה חזקה, המשק צומח בקצב נאה, שיפור בתרומת הייצוא וההשקעה על חשבון ירידת התרומה של הצריכה הפרטית. נתוני הצריכה הפרטית מעולים ונתמכים באבטלה נמוכה מאוד ולחצים לעליית שכר.

שוק הדיור – האינדיקטורים בשוק מצביעים על התקררות בשוק הדיור. ירידה במלאי הדירות המוחזקות ע"י משקיעים בחודש מרץ וירידת רכישות משקיעים ל- 17% מסך הרכישות. (בתקופות השיא משקל המשקיעים מהשוק הגיע עד 30% מסך הרכישות).

נתונים על התקררות שוק הדיור חשובים מאוד לבנק ישראל כיוון שהורדת ריבית נוספת לא אפשרית ואין כלים מהותיים העומדים לרשות הבנק במידה והמחירים ימשיכו לעלות. כך כל עוד שעליית המחירים נבלמת ומשקל המשקיעים קטן לא נדרשת התערבות או נקיטת פעולה לריסון הביקושים .

לסיכום, העלאת הריבית עדיין לא נראית באופק, שוק העבודה מעולה, המשק צומח ומתפקד באופן גלובלי וחופשי אך האינפלציה עדיין ברמה נמוכה ועל פי הציפיות , האינפלציה צפויה להישאר ברמות אלה בשנה הקרובה. השקל מול סל המטבעות נמצא עדיין ברמה גבוהה מאוד כתוצאה מעודף בחשבון השוטף. נושא אשר צפוי להמשיך להעסיק את בנק ישראל בתקופה הקרובה.

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש אפריל 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 16.05.2017

בחודש אפריל עלה המדד הכללי ב- 0.2% מתחת לציפיות השוק שעמדו על 0.3%. ב- 12 בחודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.7% ירידה קלה מ- 0.9% בחודש שעבר ומתחילת השנה עלה המדד ב- 0.3%

מדד אפריל בראיה הסיטורית נוטה לתרום את התרומה העיקרית למדד השנתי עם עלייה של 0.5% בממוצע לחודש זה. החודש  מדד אפריל היה הנמוך ביותר בשנים האחרונות אולם מסתמן שעיקר עליות המחירים נדחו למאי וניתן לראות שהציפיות לחודש מאי במגמת עלייה.

סעיף הדיור היה המשמעותי ביותר החודש עם ירידה של 0.1% לעומת ציפיות לעליה של כ- 0.5%. מוקדם עדיין להגיד האם בעלי הדירות הקפיאו את קצב עליית המחירים או שנרשמו מספר נמוך של עסקאות בגלל חג הפסח וצפויה המשך התייקרות נוספת בחודש מאי. אך ייתכן והציפייה לפסיקת בג"ץ בגין חוק מס דירה שלישית גם היא משפיעה על קבלת ההחלטות של בעלי הדירות.

תהיה אשר תהיה הסיבה למדד הדיור הנמוך החודש אין ספק שזהו הגורם העיקרי למדד נמוך מהציפיות.

סביבת האינפלציה עדיין נמוכה אך מורגשת מגמת התאוששות כאשר החודש מרבית הסעיפים רשמו עליות קלות. עיקר עליות המחירים נרשמו בהוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ (4.4%) והארחה נופש וטיולים (15%), ניתן לייחס חלק מהתייקרות בסעיפים אלה לנתוני שיא בכניסת תיירים לישראל וחג הפסח בו נרשמים ביקושים גבוהים, אך אין להמעיט בהתחזקות כוח הקנייה של הציבור אשר מושפע משקל חזק, לחצים לעליית שכר בעקבות אבטלה בשפל והעלייה בצריכה הפרטית.

במבט 12 חודשים קדימה ניתן לראות את ציפיות האינפלציה בשינוי מגמה בחודשיים האחרונים כאשר הציפיות שנגזרות משוק ההון עמדו על 0.4%- בשפל ועומדות כיום על 0.2% 

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 18.04.2017

בחודש מרץ עלה המדד ב- 0.3% מעט מעל הציפיות בשוק אשר נעו בין 0%-0.2%. ב- 12 חודשים אחרונים עלה המדד ב- 0.9% ומתחילת השנה עלה המדד ב- 0.1%

לראשונה ב-3 השנים האחרונות שהמדד המצטבר 12 חודשים לאחור נושק ל-1% ומגיע לרף התחתון בציפיות של בנק ישראל. אין זה אומר שבנק ישראל ימהר להעלות ריבית אולם המעבר לטריטוריה חיובית נותנת נחת למקבלי ההחלטות.

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב- 0.1% לעומתו המדד ללא דיור ירד ב- 0.2%. גם השנה ניתן לייחס את עיקר ההשפעה על המדד לסעיף הדיור אשר מודד את השינוי בשכר הדירה. ב- 12 החודשים האחרונים המדד ללא דיור עלה ב- 0.5%

את מרבית התרומה למדד החודשי תרם סעיף ההלבשה והנעלה אשר עלה ב- 4.9% ותרם למדד 0.15% בעקבות הקדמת מדידת קולקציית הקיץ מחודש אפריל למרץ ועל כן ניתן לקזז עלייה זו מהציפיות לחודש אפריל.

הסעיף השלילי היחיד במדד החודש היה סעיף תחבורה ותקשורת אשר ירד ב-0.5% כאשר עיקר ירידות המחירים נרשמו בהוצאות על נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ אשר מושפעות מהתחרות המתרחבת בשוק וממבצעים טרום חג הפסח והוזלה במחירי הביטוח לאופנועים.

המשך מגמת עליית מחירים צפויה גם בחודשים הקרובים כאשר חודשי הקיץ הבאים מאופיינים בעליות ביקושים רוחבית ובמדדים חיוביים. גם רפורמות הממשלה מאחורינו, נמשיך לעקוב אחרי צעדי האוצר להורדת מיסים כאשר שר האוצר הכריז שהורדת מיסים תישקל רק לאחר הרבעון הראשון ובחודש מרץ נמדד גידול נוסף של 5% בהכנסות ממיסים.

<< <  Page 2 of 44  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום