אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש אוגוסט 2018

עידן קרון

להורדת המסמך בקובץ PDF לחץ על הלינק שלהלן:

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש אוגוסט 2018

דורון קרנר, מנהל השקעות, אינפיניטי

17.7.2018

מדד חודש יוני עלה ב-0.1%, שתי עשיריות מעל הצפי בשוק (0.1%-) ומעט מעל להערכה שלנו (0%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף ירקות טריים אשר עלה ב-7.5%, סעיף תחבורה אשר עלה ב 0.7% וסעיף המזון אשר הוסיף 0.5%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב- 6.4%, תרבות ובידור שהשיל 0.8% וסעיף הפירות הטריים שירד ב 3.2%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.9%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב 0.7%. המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.6% והמדד ללא דיור עלה ב-1.0%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות, אשר נותר ללא שינוי בחודשים אפריל-מאי, זאת לאחר עלייה של 0.1% בחודשים מרץ-אפריל. במדד מחירי הדירות החדשות, חלה עלייה של 0.9%  בהמשך לעלייה של 1.7% בחודשים מרץ-אפריל ולאחר מספר חודשים רצופים בהם היו ירידות מחירים.

בחודשים האחרונים אנו עדים למדדים חיוביים עם נטייה לטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות, כך שבהסתכלות על נתוני המגמה שבין מרץ 2018 – יוני 2018, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.5%. בשנים עשר החודשים האחרונים (יוני 2017 - יוני 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.3% ונכנס כפי שהערכנו לטווח התחתון של היעד השנתי של בנק ישראל. בניתוח הסעיפים אשר הובילו לעלייה באינפלציה, ניתן לראות שבשנים עשר החודשים האחרונים המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-1.1%, המדד ללא אנרגיה עלה ב-1.0% והמדד ללא דיור עלה ב-0.8% בלבד.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה זינוק במחירי הנפט והדלקים בעולם אשר משפיעים על סעיף התחבורה באופן ישיר ועל כלל הסעיפים באופן עקיף. שוק עבודה הדוק, נתוני אבטלה נמוכים ועלייה מתמשכת בשכר הממוצע במשק מביאים לעלייה בצריכה הפרטית שלרוב גם מלווה בעליית מחירים.

בנוסף, במהלך חודש יוני, בהמשך למגמה של החודשים האחרונים ראינו פיחות בשער השקל מול הדולר אשר תרם את חלקו למדד.

מנגד המשך צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה עם כי בעוצמה פחותה, במקביל להגברת התחרות במשק והסחר המקוון מהווים גורם ממתן לעליית המחירים. במקביל נראה יציבות ואף ירידה במחירי הסחורות בעולם. 

במבט קדימה, אנו מעריכים כי האינפלציה עד סוף השנה תתבסס מעל הטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. להערכתינו, נראה כי המדדים הקרובים יותירו את האינפלציה סביב הרמות הנוכחיות ואף ימתנו אותה במונחים שנתיים. עם זאת, המשך פיחות בשער השקל ועלייה במחירי הדלקים והסחורות בעולם יביאו להמשך עליית מחירים והאצה באינפלציה.

באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי הוועדה המוניטרית לא תמהר להעלות את הריבית, על אף עליית המדד הנוכחית, וכי עלייה בריבית תתרחש לאחר מספר חודשים של התבססות האינפלציה בתוך טווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

 

דורון קרנר, מנהל השקעות, אינפיניטי

17.6.2018

מדד חודש מאי עלה ב-0.5%, ברף הגבוה של הציפיות בשוק ומעט מעל להערכה שלנו (0.4%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב-7.1% וסעיף ירקות ופירות טריים אשר עלה ב-9.7%.

מנגד, הסעיף העיקרי בו נרשמה ירידה משמעותית היה סעיף המזון אשר ירד ב-0.6%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב 0.8%. המדד ללא ירקות ופירות עלה ב 0.6% והמדד ללא דיור עלה ב-1.1%.

במקביל פרסמה הלמ"ס את מדד מחירי הדירות, אשר נותר ללא שינוי. במדד מחירי הדירות החדשות, חלה עלייה של 1.6% לאחר מספר חודשים רצופים בהם היו ירידות מחירים.

למרות שבחודשים האחרונים אנו עדים למדדים חיוביים ואף עם נטייה לטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות, הערכתינו לסביבת אינפלציה מתונה במשק עדיין בתוקף. מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-0.5%. התרומה העיקרית לעליית המדד עדיין שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד בשנים עשר החודשים האחרונים ב-0.1%.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה נציין את עליית מחירי הנפט והדלק ועליית מחירי הסחורות בעולם. בישראל נתוני אבטלה נמוכים ושוק עבודה הדוק, אשר מהווים גורמים התומכים בעליית שכר וגידול בצריכה הפרטית המהווה מנוע צמיחה חשוב שלרוב גם מלווה בעליית מחירים. תהליך של עליית הריבית בארה"ב וכפועל יוצא של התרחבות בפער הריביות מול ישראל, בשילוב עם גידול של הגירעון במאזן הסחר עשוי להביא, להערכתנו, להתחזקות נוספת של הדולר מול השקל ובעקבות זאת תרומה נוספת למדד.

מנגד צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה במקביל להגברת התחרות במשק והסחר המקוון מהווים גורמים הממתנים את עליית המחירים.

במבט קדימה, אנו דבקים בהערכתינו כי האינפלציה עד סוף השנה תתקרב לטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. בשלב זה איננו מזהים האצה באינפלציה ומעריכים כי בחודשים הקרובים צפויים מדדים נמוכים ואולי אף שליליים.

באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי לא תהיה העלאת ריבית במשק לפני התבססות האינפלציה בטווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

 

06.06.18  |  יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה

מבט עולמי:

בעולם התגברו מחדש החששות ממלחמת הסחר. הארה"ב הכריזה על הטלת מכסים על יבוא אלומיניום ופלדה מהאיחוד האירופי, קנדה ומקסיקו אשר הגיבו בפעולות נגדיות בדמות העלאת מכסים על מוצרים אמריקאים. בנוסף, המו"מ מול סין בנושאי הסחר לא הבשילו לכדי הסכם, והנשיא האמריקאי חידש את כוונתו להטיל מכסים על יבוא סחורות מסין ב-50 מיליארד דולר. 

ישראל:

מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב 0.4%, בדומה לממוצע ציפיות החזאים. בסיכום 12 החודשים האחרונים המדד עלה ב 0.4%, לעומת 0.2% במרץ. עליות מחירים בולטות נרשמו במחירי ירקות טריים (6.6%), מחירי הארחה ונופש בארץ ובחו"ל (1.6%), דלק ושמנים (2.6%) ומחירי הלבשה (2.6%). סעיף הדיור במדד (שכ"ד) עלה באפריל ב 0.3% וב-12 החודשים האחרונים עלה ב2.2%. שיעור האבטלה במשק עלה בחודש אפריל ל 3.9% לעומת 3.6% בחודש מרץ, תוך עלייה בשיעור ההשתתפות בכח העבודה. אחוז הבלתי המועסקים מכוח העברודה בקרב בני 25-64 עלה בחודש אפריל ב-0.2% ל-3.4%. בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי. מדיניות הבנק תיוותר מרחיבה עד שסביבת האינפלציה תתבסס ביעד. 

ארה"ב:

דו"ח התעסוקה של חודש מאי היה חזק והצביע על גיוס נטו של 223 אלף עובדים (לעומת צפי ל 190 אלף), ועל ירידה בשיעור אבטלה ל 3.8%, שפל של 18 שנה. במקביל, השכר הממוצע עלה בשיעור של 2.7% בחישוב שנתי. מנגד, שיעור ההשתתפות לא מצליח לעלות ונותר בשלוש השנים האחרונות סביב 63%. ליבת האינפלציה עלתה בחודש אפריל ב 0.16% (צפי ל 0.1%) ובסיכום השנה האחרונה ב 1.8%. בצד הגורמים התומכים בהמשך התבססות האינפלציה ביעד, נציין את איתנות צמיחת הכלכלה האמריקאית ועליית השכר הממוצע. הצריכה הפרטית עלתה באפריל בשיעור נומינלי חד של 0.6% (צפי ל 0.4%) והרמה הגבוה של מדד אמון הצרכנים (עלה במאי לשיא של 17 שנים), מעידים על צפי להמשך המגמה החיובית בחודשים הקרובים. הצמיחה ברבעון הראשון עוכדנה מעט כלפי מטה לרמה של 2.2%. 

אירופה:

תקופת אי הוודאות הפוליטית והחששות בשווקים כי איטליה תלך לבחירות חדשות, אשר היו עלולות להפוך למשאל עם על הישארות בגוש האירו, הסתיימו לאחר הרכבת הממשלה החדשה ומינוי שר האוצר. בספרד, ראש הממשלה, ראחוי, נחל כישלון בהצבעת אי אמון בממשלתו, זאת לאחר ששרים בממשלתו הואשמו בשחיתות. ע"פ הערכות הבחירות הבאות יוקדמו לסוף שנת 2018.

 מדד המחירים לצרכן של גוש האירו עלה בחודש מאי בשיעור חד של 1.9%, בחישוב שנתי, לעומת צפי לעליה של 1.6% על רקע עלייה במדדי המחירים של מרבית מדינות הגוש. גם מדד הליבה עלה בשיעור חד של 1.1% מ-0.7% בחודש הקודם.  שיעור האבטלה ירד ל-8.5%.

אסיה:

בסין, מדד מנהלי הרכש לחודש מאי עלה ב 0.5 נקודות לרמתו הגבוהה ביותר בשמונת החודשים האחרונים, אשר הצביעו על המשך צמיחה איתנה של הכלכלה הסינית ברבעון השני. המדד עלה בהובלת עליית הביקושים המקומיים וההזמנות לייצוא. המכירות הקמעונאיות עלו באפריל בשיעור מתון מהציפיות, 9.4% בחישוב שנתי לעומת עלייה של 10.1% במרץ, וההשקעות בנכסים קבועים עלו ב7% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 7.5% במרץ.

ביפן, לראשונה מאז 2015 הכלכלה היפנית התכווצה ברבעון הראשון ב 0.2%, לעומת צפי לל"ש. מנגד, מדד מנהלי הרכש המשוקלל עלה באפריל ל 53.1 נקודות, לעומת רמה ממוצעת של 52.1 ברבעון הראשון- אינדיקציה להתרחבות מחודשת של הכלכלה היפנית בתחילת הרבעון השני. 

הערכות להמשך שנת 2018:

הכלכלה העולמית מוסיפה לצמוח בקצב סביר זאת לצד הצפי להמשך שיפור בתוצאות החברות שמשיכות להוות רוח גבית לשווקים. האינפלציה המרוסנת תוסיף לאפשר את סביבת הריבית הנמוכה. מנגד, מדיניות "אמריקה תחילה" של נשיא ארה"ב מעלה את מפלס המתחים הגיאוופוליטיים בעולם על רקע החשש ממלחמת הסחר. בנוסף, קיימת אי וודאות פוליטית בנושא היחסים בין ארה"ב לצפון קוריאה וכן במספר מדינות באירופה. במישור המקומי, מצב הכלכלה עודנו איתן, המשק צומח בקצב של מעט מעל ל-3.0%. למרות שהמשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה, התגברות התחרות בענפי המשק השונים, הפחתות המחירים שישמה הממשלה , והירידה במחירי המוצרים הסחירים עקב ייסוף השקל כנגד הדולר גורמים להישארות האינפלציה ברמתה הנמוכה גם השנה, לכן אנו מניחים כי הריבית תיוותר ברמתה הנמוכה. אנו ממשיכים להחזיק בהערכה, כי היעדר אלטרנטיבה לכסף תמשיך לתמוך בשוקי ההון בעולם. יחד עם זאת, נוכח הרמות הגבוהות היסטורית בהן נמצאים השווקים, בשילוב האתגרים הגיאופוליטיים, אנו צופים כי התנודתיות תיוותר ברמתה הגבוהה וממליצים על גישה זהירה לנכסי סיכון ובחירה סלקטיבית של ההשקעות.

 

יוליה מסלוב, אנליסטית בכירה, אינפיניטי

16.5.2018

מדד חודש אפריל עלה ב-0.4%, בהתאם לציפיות בשוק ומעט מתחת להערכה שלנו (0.5%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב-2.2% וסעיף ירקות ופירות טריים אשר עלה ב-4.1%.

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף ריהוט וציוד לבית אשר ירד ב-0.4% וסעיף תרבות, חינוך ובידור אשר ירד ב-0.3%.

מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%. המדד ללא דיור עלה ב-0.4%.

מדד מחירי הדירות ירד ב-0.2% בחודשים פברואר-מרץ 18, זאת בהמשך לירידה של 0.5% בחודשים ינואר-פברואר 18 ובקצב שנתי רשם המדד ירידה של 0.1%.

בהסתכלות על האינפלציה בחודשים האחרונים, המדדים עומדים בציפיות אף עם נטייה קלה לטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות. עם זאת סביבת האינפלציה במשק עדיין מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-0.4%. התרומה העיקרית לעליית המדד עדיין שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-12 החודשים האחרונים ב-0.2%.

בין גורמי המאקרו התומכים באינפלציה נמנים עליית מחירי הנפט והדלק בעולם, עליית מחירי הסחורות והיחלשות השקל מול סל המט"ח. בנוסף לאלו נציין את נתוני האבטלה הנמוכים בשילוב עם עליית השכר הממוצע במשק התומכים בגידול בהצריכה הפרטית. כמו כן, בחודשים האחרונים חל גידול חד יחסית בתיירות אשר מביא עמו עלייה במחירי הטיסות, המלונות והחופשות.

בין גורמי המאקרו הממתנים את האינפלציה ניתן לציין את צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, במקביל להגברת התחרות במשק וגידול בסחר המקוון.

במבט קדימה, איננו מזהים כעת האצה כלשהי באינפלציה לפיכך עד סוף השנה להערכתנו היא תתקרב לטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. באשר לריבית של בנק ישראל, אנו מעריכים כי לא תהיה העלאת ריבית במשק לפני התבססות האינפלציה בטווח היעד השנתי העומד על 1%-3%. 

<< <  Page 2 of 50  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום