אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

16.4.2018

מדד חודש מרץ עלה  ב-0.3% בטווח העליון של הציפיות בשוק ומעט מעל ההערכה שלנו (0.2%).

הסעיפים בהם בלטו עליות מחירים הנם סעיף הדיור אשר עלה ב-0.9%,  סעיף הלבשה והנעלה אשר עלה ב-4.9% וסעיף תרבות ובידור אשר עלה ב-1.0%. מחירי השכירות עלו ב- 1.2% על רקע העונתיות המאפיינת את חודש מרץ. בסיכום השנה האחרונה מחירי השכירות עלו ב-2.0%. 

מנגד, הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הירקות והפירות אשר ירד ב-2.9% וסעיף המזון אשר ירד ב-0.3%.

מדד מחירי הדירות (שאינו נכלל במדד), ירד ב-0.2% זאת בהמשך לרצף ירידות בחודשים האחרונים. בסיכום 12 החודשים האחרונים מחירי הדיור עלו ב-0.2%.

בהסתכלות על האינפלציה בחודשים האחרונים, ניתן לראות כי המדדים מצויים בטווח העליון של הערכות המדד המוקדמות. עם זאת, סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה ב-12 חודשים האחרונים ב-0.2%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3%.

בין גורמי המאקרו המשפיעים על האינפלציה, ניתן לראות כי הגורמים האנטי דפלציוניים עדיין דומיננטיים, וכוללים בין היתר את צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה במקביל ליציבות במחירי הסחורות בעולם עקב הגברת התחרות במשק והסחר המקוון אשר ממתנים את האינפלציה.  

מנגד, מספר גורמים התומכים באינפלציה בינהם עליית השכר הממוצע במשק התומך בשימור ואף בהגדלת הצריכה הפרטית, גידול חד יחסית בתיירות אשר יביא לעליית מחירי החופשות, המלונות והטיסות, עלייה במחירי הדלקים בעולם אשר תשפיע על כלל סעיפי המדד ובראשם התחבורה, ותהליך הפיחות בשקל אשר החל בסוף מרץ ובשבועות הקרובים נדע אם מדובר בשינוי מגמה.

במבט קדימה, אנו צופים המשך מדדים חיוביים אף בטווח העליון של הציפיות, כך שהאינפלציה עד סוף השנה תתקרב לטווח התחתון של יעד בנק ישראל אשר עומד על 1%. באשר לריבית בנק ישראל, אנו מעריכים כי לא תהיה העלאת ריבית במשק לפני הרבעון הראשון של 2019.

דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

20.03.18

אחרי רצף של שנים בהם המדד בחודש פברואר התאפיין במדדים ללא שינוי ואף שליליים, מדד חודש פברואר עלה  ב-0.1% בטווח העליון של הציפיות בשוק.

הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה אשר ירד ב 4.6% בהמשך לירידה של 8.8% בחודש הקודם, ירידות שנגרמו עקב סיבות עונתיות של חורף קל יחסית בשילוב אותות ראשונים של המצב הקשה בסקטור האופנה. סעיף הירקות הטריים אשר ירד ב-2.2% וסעיף התקשורת אשר ירד ב-1.3%.

מנגד, נרשמו עליות מחירים בסעיף הפירות טריים אשר זינק ב 9.4% והוסיף למדד כ 0.08% וסעיף  התחבורה אשר עלה ב 0.8%

מדד מחירי הדירות (שאינו נכלל במדד), ירד ב-1% בהמשך לירידה של 0.7% בחודש הקודם. בהשוואה לעסקאות שבוצעו באותה תקופה אשתקד נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.2%, מה שמשקף קצב עלייה הנמוך ביותר בשש השנים האחרונות. זהו החודש הרביעי ברציפות בו יורדים מחירי כלל הדירות בבעלות ובחודשים הקרובים נדע עם מדובר במגמה.

בהסתכלות על שנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2017 - פברואר 2018) סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה יחסית ומדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו ב-0.2%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3%.  ניתן לראות כי גורמי המאקרו האנטי אינפלציוניים בראשם צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, ירידת מחירי הסחורות בעולם עקב הגברת התחרות במשק והסחר המקוון מביאים לכדי אינפלציה מתונה יחסית ועדיין נראה כי יעד האינפלציה של בנק ישראל העומד על 1%-3% עוד רחוק ובהתאם גם מהלך של העלאת רבית במשק, אשר להערכתינו לא צפויה לפני רבעון ראשון של שנת 2019.  

במבט קדימה, לפנינו חודשים בהם מדדי המחירים צפויים להיות חיוביים. בצד הגורמים התומכים באינפלציה יש לציין את עליית שכר המינימום ולחצי השכר במשק, בשילוב התרחבות הצריכה הפרטית ועליות עונתיות בסעיפים השונים ובשכר הדירה. מנגד, יתרמו למתן את עלית האינפלציה העודף בחשבון השוטף אשר יביא להמשך תהליך הייסוף בשקל מול הדולר , צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה ויציבות במחירי הסחורות בעולם. 

26.02.2018  |  יוליה מסלוב – אנליסטית בכירה 

ריבית בנק ישראל לחודש מרץ נותרה ללא שינוי ברמת שפל של 0.1%. בכוונת בנק ישראל להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד של הבנק (ללא שינוי בנוסח ביחס להודעה הקודמת). בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד. מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.5%, וגם בחודשיים הקרובים צפויה אינפלציה נמוכה, בהתאם לתוואי העונתי ועקב הפחתות המחירים שיזמה הממשלה. עם זאת, בחודש האחרון הציפיות לאינפלציה בשנה הקרובה משוק ההון עלו ל-0.8%, וממוצע תחזיות החזאים מצוי בסביבה דומה.

 

הפעילות הכלכלית מוסיפה להתרחב בקצב שתואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלית. על פי האומדן הראשון, המשק צמח ברביע האחרון של 2017 ב-3.6%. על רקע הצמיחה המהירה בסחר העולמי יצוא הסחורות הציג צמיחה חיובית, על אף הייסוף, ויצוא השירותים צמח בקצב נאה. לעומת זאת, הנתונים משוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה בפעילות. נרשמה ירידה במחירי הדירות בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם התפרסמו נתונים, כך שבהסתכלות שנתית קצב העלייה התמתן מאוד.

בארה"ב הריבית צפויה להמשיך ולעלות בעוד מרבית הבנקים המרכזיים מוסיפים לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה, עם זאת בשווקים הפיננסיים מתחיל להסתמן תוואי עתידי של מדיניות מרחיבה פחות.

להערכתנו, לא צפוי שבנק ישראל יעלה את הריבית בשנה הקרובה, למרות ששוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה, היות והאינפלציה הנמוכה ממשיכה להיות הגורם העיקרי המשפיע על שיקולי ההחלטה.

 


דורון קרנר, מנהל השקעות בקבוצת ההשקעות אינפיניטי

18.02.18

מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב-0.5% והיה בטווח התחתון של הציפיות בשוק ומעט מתחת לצפי שלנו (0.4%-).

המדד ללא ירקות ופירות והמדד  ללא אנרגיה ירדו ב-0.4% כל אחד. מדד המחירים ללא דיור ירד ב-0.3%.

הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה במדד היו סעיף הלבשה והנעלה, אשר ירד ב 8.8% מסיבות עונתיות בשילוב חורף חם יחסית, סעיף הדיור, אשר ירד ב-0.6%, ובשל משקלו הגבוה היחסית  במדד השיל ממנו כ-0.15%, וסעיף חינוך, תרבות ובידור אשר ירד ב-0.5%.

מנגד, נרשמו עליות מחירים בסעיפי התחבורה, בו נרשמו עליות במחירי הביטוח, וסעיף המזון.

מדד מחירי הדירות, שאינו נכלל במדד, ירד ב-0.7%. בהשוואה לעסקאות שבוצעו באותה תקופה אשתקד עלו מחירי הדירות ב-2%. מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.4% בחודשים נובמבר-דצמבר 2017 לעומת החודשים אוקטובר-נובמבר 2017.

בהסתכלות על שנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2017 - ינואר 2018) סביבת האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה ומדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו ב-0.1%. התרומה העיקרית לעליית המדד שייכת לסעיף הדיור שכן בלעדיו מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5%. ניתן לראות כי גורמי המאקרו האנטי אינפלציוניים בראשם צעדי הממשלה להוזלת יוקר המחיה, התחרות במשק וירידת מחירי הסחורות בעולם והליך הייסוף בשקל (אשר התהפך בשבועות האחרונים) ממשיכים להוביל ומעכבים את עליית המחירים.

 במבט  להמשך השנה הקרובה אנו מעריכים כי סביבת האינפלציה המתונה תימשך, לפחות בחודשים הקרובים, שכן, הגורמים המשפיעים אינם צפויים להשתנות בקרוב. עם זאת, המשך תהליך הפיחות בשקל מול הדולר, לחצי שכר במשק אשר נמצא בסביבת תעסוקה מלאה והמשך עלייה בשכר הדירה עשויים להביא למדדים גבוהים מציפיות בשוק. 

<< <  Page 2 of 48  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום