אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

תגובה למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2017 - רפי כהן, מנהל השקעות, 15.3.2017

בחודש פברואר נותר המדד ללא שינוי. ב- 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.4% ומתחילת השנה ירד המדד ב- 0.2%.

חודשים ינואר ופברואר הינם החודשים הדיפלציוניים ביותר בשנה, אולם ירידה של 0.2% מתחילת השנה נחשבת לירידה מתונה ביותר גם בראייה היסטורית וגם נוכח הגורמים שממתנים את האינפלציה, בהם: השפעות עונתיות שתומכות בירידת מחירים, והתחזקות השקל מול סל המטבעות.

כל הסעיפים במדד היו חיוביים מלבד סעיפי הלבשה והנעלה ותחבורה ותקשורת שירדו ואיפסו את המדד.

עליות בולטות נמדדו בסעיפים:

מזון- עלה ב- 0.3% זה החודש השני ברצף, כאשר סעיף המזון נוטה לרדת בחודשים ינואר פברואר.

דיור – לאחר ירידה של 1% בארבעת החודשים האחרונים עלה המדד ב-  0.3% שעיקרו נבע מעלייה בסעיף דיור בבעלות הדיירים אשר נמדד ביחס לחודש שעבר.

ירקות ופירות – עלה ב 3.9%. זהו הסעיף עם התרומה החיובית הגבוהה ביותר, כאשר עיקר ההשפעה נבע מעלייה במחירי הפירות הטריים. ייתכן והנתונים החיוביים שנמדדו במשק בחודשים האחרונים מתחילים להשפיע על רמת הביקושים. העלאת שכר המינימום וקצב התחזקות השכר במשק, נתוני האבטלה הנמוכים ועלייה בכוח ההשתתפות, כולם חיזקו את נתוני הצריכה הפרטית, ותורמים להתחזקות כוח הקנייה של הצרכן ועלייה בביקושים.

לאחר תקופה ארוכה בה האינפלציה בישראל שלילית, עלייה שנתית של 0.4% בעצם מנחמת ומעודדת את בנק ישראל. החודשים הקרובים צפויים להיות חיוביים בהשפעה עונתית.

גם לצעדי הממשלה יש השפעה מהותית בהחלטות שינקטו להפחתת מיסים. במידה ויוחלט שמס ההכנסה יירד, כוח הקנייה צפוי להתחזק ואיתו רמת הביקושים. במידה ותירשם ירידה במע"מ, צפוי מהלך של ירידת מחירים ולחץ מטה על האינפלציה. כל ירידה של 1% במע"מ צפויה להוריד מהאינפלציה השנתית כ- 0.25%.

27.2.2017  |  

 

בחודשים האחרונים ציינו את הנתונים החיוביים במשק הישראלי מהפעילות הריאלית, אשר צפויים לתרום לעלייה באינפלציה בשנה הקרובה ולעלייה בריבית במשק לקראת תחילת 2018.

נדמה שבחודש האחרון נטרפו הקלפים שבידי בנק ישראל, זאת לאחר התחזקות השקל מול סל המטבעות ב- 1.78% בחודש פברואר וב- 2.73% מתחילת השנה, וזאת למרות התערבות בנק ישראל השבוע במסחר כשרכש 200 מיליון דולר.

השקל נסחר מול סל המטבעות בשיא של כל הזמנים,  זאת בניגוד למגמה בעולם בה הדולר מתחזק מול סל המטבעות.

הצורך של בנק ישראל להתערב בשוק המט"ח ולשמור על השקל ברמה נמוכה נובע מהצורך להגן על מגזר הייצוא, בעוד שירידות אלה משפיעות גם על האינפלציה, ספק אם התערבות הבנק עדיין אפקטיבית. הבנק דיווח שאחזקתו במט"ח חצתה את רף ה- 100 מיליארד דולר ולמרות ההתערבות האחרונה בה המטרה הייתה לשמור על שער תחתון של 3.7 ₪, נחצה הקו הזה,  והיום הדולר מסמן תחתית נוספת של 3.76 ₪, גם מול האירו המצב דומה כאשר האירו נסחר מול השקל ב- 3.88 ₪ שפל שנמדד רק בשנת 2001.

בתחזית בנק ישראל לשנה הקרובה מצהיר הבנק כי הוא צופה שהריבית צפויה לעלות ל- 0.25% בתוך שנה.

במצב בו התערבות בשוק המט"ח כבר כנראה לא אפקטיבית והורדת הריבית לרמה שלילית ירדה מהפרק בעיקר בגלל חשש מהתנפחות בועה בשוק הדיור (בנק ישראל חשף לראשונה באופן רישמי בפרוטוקול האחרון דנו באפשרות הזו), גם האפשרות הנוספת של הזרמת כספים לשוק דרך רכישת אג"חים ממשלתיים נראית לא סבירה עקב לחץ לירידת תשואות. כל שנותר לבנק לעשות הוא להמתין לתוכניות הכלכליות של הנשיא טראמפ ולעליות ריבית בארה"ב אשר צפויות לחזק את הדולר והתבהרות המצב באירופה, התפוגגות הסיכונים הפוליטיים ממערכות הבחירות הקרובות יחזקו את שער האירו. בכל הנוגע לאינפלציה, התחזקות השקל תרמה לירידה בציפיות האינפלציה בגובה 0.1% בעיקר בחלק הקצר של העקום. ממוצע תחזיות בשוק נותרו על 0.6%. הודעת בנק ישראל הבאה צפויה רק בחודש אפריל לאחר שהוחלט שכמות ההחלטות תצטמצם ל-1 ברבעון.

תגובת אינפיניטי לפרסום הודעת הריבית לחודש ינואר 2017- רפי כהן, מנהל השקעות 

ריבית ינואר 2017 - הותרה על כנה  (0.1%) 

בנק ישראל הותיר את הריבית על כנה לחודש ינואר שלא במפתיע.

הנתונים הכלכליים ברבעון הרביעי לשנת 2016 מעט חלשים ביחס לשאר הרבעונים השנה, כאשר נרשמה ירידה בייצור התעשייתי, בפדיונות ענפי המסחר ובמשרות השכיר בתעשייה. זאת בתמיכת התחזקות השקל מול סל המטבעות (בעיקר מול האירו), אשר פוגעת בהכנסת היצואנים.

מנגד התחזקות השקל תורמת ליבואנים שנהנים מהנחה במחירי הסחורות אשר צפויים ללחוץ מטה את מדדי המחירים הקרובים ולשמור את האינפלציה ברמה נמוכה בתקופה הקרובה ולדחוק את בנק ישראל לשמור על ריבית נמוכה.

הורדת ריבית נוספת ע"מ לתמוך באינפלציה לא נמצאת על הפרק כיוון ששוק הנדל"ן ממשיך במגמת התחזקות וגם החודש זינקו מחירי הדיור ב- 0.9% ו- 12 חודשים אחרונים ב- 8.7%,

מנגד מסתמן שעליית הריבית על המשכנתאות בפועל וירידה בגובה המשכנתא שנלקחה ע"י הציבור ל- 4.6 מיליארד ₪ בחודש נובמבר ו- 2.7 מיליארד ₪ בחודש אוקטובר (עקב מיעוט ימי עבודה) לעומת החודשים הקודמים לכך שממוצע המשכנתאות בחודש עמד על 5.5 מיליארד ₪ תבלום את עליית המחירים ותתפקד כעליית ריבית בפועל.

לסיכום, בנק ישראל מעלה את תחזית התוצר המקומי גולמי ל- 3.2% לשנת 2017  מהתחזית הקודמת אשר עמדה על 2.8% ולראשונה מזה תקופה תחזית האינפלציה של הבנק לשנת 2017 מגיעה לגבול התחתון העומד על 1% שנתי.

 

 

רפי כהן, מנהל השקעות: ריבית נובמבר 2016 הותרה על כנה

נתונים מעטים אך חיובים שפורסמו החודש שופכים מעט אור חיובי על מצב המשק. אמנם העלאת ריבית לא עומדת על הפרק בתקופה הקרובה אך גם יציאה מתרחיש של הורדת ריבית היא מהלך חיובי.

על פי נתוני בנק ישראל המשק ממשיך בהתרחבות כלכלית - באומדן השלישי לרבעון השני עודכן קצב הצמיחה כלפי מעלה בהובלת נתוני הייצוא. בשוק העבודה נמדדה עלייה במספר משרות השכיר ב- 2.8% שנתי. בגזרת המט"ח הדולר התחזק ב- 2.2% והתשואה על אג"ח ממשלתי שיקלי עלתה עד 14 נקודות בסיס. לעומת זאת מחירי הדיור התייקרו בחודשים יולי אוגוסט ב- 0.4% נוספים והסתכמו ב- 12 חודשים אחרונים בעליה של 6.8%, וזאת לצד התייקרות מחירי המשכנתאות בשנה האחרונה סביב ה- 1% התייקרות זו משולה לעליית ריבית.

בגזרת האינפלציה בנק ישראל עדיין רחוק מהיעד השנתי, כאשר מתחילת השנה המדד נותר ללא שינוי כשעיקר עליות המחירים מגיעות מסעיף הדיור שעלה ב- 1.9% שנתי.

בנק ישראל ממתין לחזרת האינפלציה אל תחומי היעד בין 1%-3% ע"מ להתחיל בתהליך העלאת ריבית. האינפלציה הצפויה ב- 12 החודשים הקרובים צפויה להסתכם ב- 0.8% ועל כן, להערכתנו בנק ישראל לא צפוי להעלאת ריבית עד הרבעון האחרון של 2017. 

רפי כהן, מנהל השקעות: 

בנק ישראל החליט להותיר את הריבית לחודש ספטמבר על כנה בשיעור של 0.1%, כצפוי. השיפור בסביבה העסקית, נתוני תעסוקה חיוביים והעלייה בשכר מחזקים את עמדת הבנק כי הצעדים המרחיבים מוצו עד כה וההסתברות להורדה נוספת בשער הריבית שהייתה לפני מספר חודשים התאפסה.

הנגידה פלוג מרגישה נוח מאוד לנוכח הנתונים שפורסמו לאחרונה, מדד המחירים הגבוה ביולי (0.4%) בצירוף שלושת החודשים חיוביים שקדמו לו עלול להסתמן כיציאה לדרך חדשה ואינפלציונית.

נתוני דוח התעסוקה מצוינים עם אבטלה נמוכה מאוד בגובה 4% (קבוצת גילאי 25-64) וגידול בשיעור ההשתתפות שמגיע לשיא של 64.4%. נמדדה תוספת עלייה בשכר שרובה מחלחלת מהשכבות החלשות – פעימה נוספת בשכר המינימום שעולה ל- 4,750 ₪ צפויה ליצור לחצי מחירים בעתיד הקרוב כיוון שהשפעת העלאת שכר המינימום תתורגם ברובה לגידול בצריכה הפרטית שמסתמן כקטר הפעילות במשק עם גידול של 7.3% במחצית הראשונה של 2016. עיקר הגידול בצריכה הפרטית נבע מייבוא מכוניות ששבר שיא של 164 אלף מכוניות בחצי שנה, גבוה ב- 14% מכמות הרכבים שנמסרו בחציון המקביל.

קצב הצמיחה בישראל הואץ ל- 2.9% במחצית הראשונה לעומת 2% במחצית הקודמת אשתקד שנבע בעיקרו מגידול בצריכה הפרטית וגידול בייצוא. במדד ייצוא הסחורות אמנם לא נמדד שיפור אך נמדד גידול בייצוא השירותים.

הודעות הנגידה ילן וסגנה סטנלי פישר ביום שישי האחרון רמזו על העלאת ריבית אפשרית בארה"ב עד סוף השנה, במקרה של העלאה יפחת הלחץ מהתחזקות השקל ומהתערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח.

<< <  Page 2 of 43  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום