אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

קיץ חם בשילוב גשמים חזקים במיוחד בארה"ב פגעו ביבולי התירס, החיטה והאורז ובשל כך גובר החשש ממחסור באספקת מזון ומחזרתו של משבר המזון שתקף בשנים 2007-2008...

ברוב המדינות המערביות חלה האטה כלכלית, אשר בחלקן מתבטאת בחשש לחדלות פירעון של המדינות עצמן (לדוגמה: ספרד, פורטוגל ובמיוחד יוון)...

מדד חודש אוגוסט שעלה ב- 0.5%, היה גבוה מהתחזיות המוקדמות לעלייה של 0.3% בלבד והוביל להערכות להעלאה נוספת של ריבית בנק ישראל בהכרזה הקרובה בסוף החודש...

מדדי הסחורות המובילים רשמו בשבוע האחרון עליות נאות בהובלת מגזרי המתכות לתעשייה והאנרגיה. זאת לאחר ספקולציה של הסוחרים, שצמיחה גבוהה מהצפוי בארה"ב ובסין תתמוך בעלייה במלאים התעשייתיים ובביקוש לחומרי גלם...

צמצום הנפקות אג"ח ממשלת ישראל בארץ הביא עימו ביקושים לאג"ח חברות ופתח חלון הזדמנויות להנפקות אג"ח של חברות. אנו רואים כיום כי תשואת מדד תל-בונד 20 עומדת על שיעור נמוך מ- 1.6% לעומת אג"ח ממשלתי דומה...

<< <  Page 43 of 47  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום