אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

עקום התשואות של אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות נע בין ריבית בנק ישראל לטווח הקצר, העומדת על שיעור של 1.75%, דרך התשואה על מק"מ לשנה בשיעור של 2.25%, המשך באג"ח ממשלתי שקלי ל- 10, שנים בתשואה 4.50% ועד תשואה של 5.14% באג"ח הארוך ביותר לטווח של 16 שנה...

ריבית בנק ישראל והריביות בכל העולם, נמצאות כבר תקופה ארוכה ברמה הנמוכה משמעותית ממה שהכרנו עד היום. להערכתנו, השפעת הריביות הנמוכות על כלכלת העולם בטווח הארוך, תהיה משמעותית ותשנה את ההסתכלות שלנו על מוצרים רבים ובעיקר תשפיע על ההסתכלות על מחירי הסחורות...
לאור הצפי שהשיפור בדוחות חברות הטכנולוגיה יהיה חיובי יותר משל חברות התעשייה המסורתית, מומלץ לשקול הסטת החזקות ממדדי המניות המסורתיים (מעו"ף ו-500 S&P) למדדים מוטי טכנולוגיה (נאסד"ק)...

ציפיות האינפלציה מחושבות כיחס בין הריבית השקלית הלא צמודה, לבין הריבית השקלית הצמודה לאותו טווח זמן. משקיע שמעריך כי האינפלציה בפועל תהיה גבוהה מאינפלציה הצפויה בשוק ההון, עשוי לבחור לרכוש איגרות חוב צמודות למדד...

מדד ה- Ted Spread, המרווח בין אגרות החוב של ממשלת ארה"ב מסוג  T-Bills (מקביל למק"מ) לטווח זמן של שלושה חודשים, לבין ריבית הלייבור (הריבית הדולרית הבין בנקאית) לשלושה חודשים, אשר מבטא את רמת הנזילות בשווקים, ירד מרמת שיא של 48.6 נקודות שנרשמה במאי 2010, לרמה של 36.9 נקודות...

<< <  Page 46 of 48  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום