אינפיניTIP ארכיון - אינפיניטי

אינפיניTIP ארכיון

החששות ממיתון כפול בגוש האירו ומקריסתן של מדינות כדוגמת יוון ופורטוגל מעלים את רמת הסיכון בשווקים הכלכליים בעולם. בנוסף, המצב הביטחוני ה"נפיץ", החששות ממדיניות מוניטארית מרסנת של בנק ישראל ובועת נדל"ן, מובילים למציאות תנודתית בשוק המקומי, למרות זאת נתוני המאקרו לגבי המשק הישראלי ממשיכם להיות חזקים ויציבים...
על רקע המשבר באירופה, בסוף חודש אפריל הורד דירוג האשראי של יוון, פורטוגל וספרד בעקבות גירעונות וחובות כבדים. מאז הורדת הדירוג, גברה אי-הודאות בנוגע להתפתחויות הכלכליות באירופה, בעיקר במדינות ה- PIIGS (פורטוגל, אירלנד, איטליה, יוון וספרד) וחלה היחלשות ניכרת בשערו של האירו אל מול המטבעות העיקריים בעולם...
בשנים האחרונות, עלו התשואות על ההון של הבנקים הקטנים על אלו של הגדולים, בעיקר מפאת מגבלות טכניות: מגבלות אשראי של לווה בודד מנעו מהם "להסתבך" בחוב כמו זה של אפריקה, נוסטרו קטן יותר לא איפשר כניסה ל"הרפתקאות" השקעה בנכסי נדל"ן בארה"ב וכו'...
לאחר אירועי המשט הראשון לחופי עזה נראו ירידות שערים בבורסה המקומית, כמו גם בבורסה בטורקיה. ככל שהזמן לחולף נראה כי אין פעילות חריגה של משקיעים זרים הפועלים לחיסול אחזקות בחברות ישראליות וכנראה שלא תהיה השפעה משמעותית על הכלכלה הישראלית. עם זאת, להערכתנו, ענף התעשייה הביטחונית וחברות שעוסקות בפרויקטים ביטחוניים צפויים להיפגע...
אירופה נמצאת במשבר פיננסי וכלכלי אשר עלול להשפיע על שיעור הצמיחה בגוש במישרין, ועל הצמיחה העולמית בעקיפין. ציפיות המשקיעים לירידה בשיעורי הצמיחה בעולם הובילו לשינוי מגמה בשווקי הסחורות ומעבר לירידת שווי של רוב הסחורות במסחר (למעט זהב, הנתפס כ"מגן" לעת צרה)....

<< <  Page 49 of 50  > >>

מידע ומחקר
אינפיניTIP ארכיון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום