טראמפ עושה טוב לדיבידנדים

 טראמפ עושה טוב לדיבידנדים: אלה המניות שצפויות להרוויח. הבטחותיו של נשיא ארה"ב הנכנס בתחום הורדת מיסי החברות והדה-רגולציה הן חדשות טובות עבור שוק המניות בכלל, ובמיוחד עבור חברות המחלקות דיבידנד-שיוכל לגדול בעקבות הגדלת הרווחיות. חן יחצק, אנליסטית באינפיניטי לגלובס 28.11.2016 

בסביבת הריבית הנמוכה הנהוגה בעולם, תכניות חיסכון ופיקדונות בבנקים מניבים תשואה נמוכה ולעיתים אפילו לא שומרים על ערכו הריאלי של הכסף, ולכן הופכים לפחות אטרקטיביים. בחיפוש אחר תשואה, משקיעים מגדילים את החשיפה לאג"ח קונצרני בדירוג נמוך שמעלה את רמת הסיכון שלהם בתיק ההשקעות לחדלות פירעון של החברות. בנוסף, כאשר אין אלטרנטיבת השקעה ראויה לכסף, משקיעים בוחרים למנף את כספם לצורך רכישת דירה נוספת על מנת לקבל השלמת הכנסה. אלטרנטיבה זו כרוכה בסיכון ריבית. כשהריבית תחל לעלות, קיים חשש לירידה של מחירי הדירות.

מניות הדיבידנד נתפסות כחלופה איכותית להשקעה כאפיק המניב הכנסה שוטפת. רמת הסיכון זהה לזו של מניות. חברות בעלות היסטוריה ארוכה של חלוקת דיבידנד מאופיינות בד"כ בפעילות יציבה, רווחית ותזרים מזומנים קבוע. מניות הדיבידנד עדיפות להשקעה לטווח ארוך ויוצרות תזרימי מזומנים חופשיים עקביים גם בתקופה של תנודתיות בשווקים וירידת מחירים במניות.

בחירת דונלד טראמפ לנשיאות בארה"ב השפיעה לטובה על מניות הדיבידנד בארה"ב. הבטחותיו העיקריות במישור הכלכלי היו הורדת מיסי חברות ודה-רגולציה, שני שינויים חיוביים עבור שוק מניות. טראמפ מעוניין להוריד את מס החברות משיעור ממוצע של 35% ל-15% במטרה להחזיר את החברות האמריקאיות לארה"ב. מדיניותו של טראמפ הינה שלילית בעיקר עבור שוק האג''ח, בשל העובדה שמדיניות זו משקפת עלייה ניכרת בגירעון הפיסקאלי וחוב/תוצר בארה''ב. התוכניות של טראמפ בהורדת המיסים של חברות והטלת מיסי ייבוא גבוהים, צפויה לתרום  להגדלת הצריכה המקומית ובכך לשפר את מחזור המכירות והרווחיות של חברות. הגדלת הרווחיות של חברות בארה"ב צפויה לאפשר לחברות להגדיל את סכום הרווחים המחולקים (דיבידנד).

לאור הנתונים הכלכליים המשתפרים בארה"ב: שוק עבודה חזק, אינפלציה ברמה הגבוהה ביותר מתחילת השנה (1.6% במונחים שנתיים באוקטובר), נגידת הבנק המרכזי צפויה להעלות את הריבית, וכתוצאה מכך האטרקטיביות של מניות תגדל לעומת אגרות חוב.

ההסתברות להעלאת ריבית בארה"ב בדצמבר גבוהה ועומדת כעת על 98% ( לפי חישובי בלומברג בהתבסס על חוזים עתידיים), אך קצב ההעלאות לאחר מכן צפוי להיות איטי. הריבית עדיין תישאר נמוכה ועלות המימון של החברות תישאר אטרקטיבית מרמת הריביות שהייתה נהוגה לפני המשבר הפיננסי של 2008.  העלאת ריבית מאותתת כי מצב המשק חזק, הצמיחה איתנה, ולכן ככל הנראה שוק המניות ימשיך לעלות.

החל מיוני 2004, נגיד הפד החל במדיניות מוניטארית מצמצמת, והעלה את הריבית בהדרגתיות מ-1% ל-5.25% ביוני 2006. בתקופה זו, התשואה של אג''ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים רשמה עליית תשואות קלה מרמה של 4.6% ל-5.1%, כך שנרשם הפסד הון למשקיעים. לעומת זאת, מדד ה- S&P 500  רשם באותה תקופה עלייה של כ- 13% ומדד ה- S&P 500 Dividend Aristocrats עלה בכ- 21%. דוגמא נוספת לכך, מאוגוסט 2007, הריבית בארה"ב החלה לרדת מרמה של 5.25% ל-0.25% בסוף שנת 2008. באותה תקופה, מדד ה- 500 P&S  רשם ירידה של כ-39% ומדד ה- S&P 500 Dividend Aristocrats ירד בכ- 25%. התשואות של אג"ח 10 שנים בארה"ב ירדו מ-4.5% ל-2.2% ונרשמו רווחי הון למשקיעים. ניתן להסיק מהאמור כי שוק המניות מגיב בעליית שערים  לעליית ריבית מתונה ובירידות שערים לירידת ריבית (בהשפעת הנתונים הכלכליים), כך שיתכן ונחווה מצב דומה כבר בשנה הבאה. 

תיק המורכב ממניות של חברות גדולות בסקטורים השונים המחלקות דיבידנד, מאפשר לקבל הכנסה פסיבית לאורך זמן בסיכון יחסית סביר. חברות המחלקות דיבידנד בעקביות לאורך שנים, הן בדרך כלל חברות איכותיות, רווחיות, ובעלות מינוף יחסי נמוך. החיסרון של השקעה במניות דיבידנדים הוא מבחינת מיסוי. בעוד שהמס על רווחי הון משולם רק לאחר מימוש ההשקעה,  המס על דיבידנד במזומן מנוכה מיד עם קבלתו.

בשוק האמריקאי ישנן מאות חברות שבכל שנה מחלקות דיבידנד שגדול יותר במונחים אבסולוטיים משנה קודמת, גם בתקופות של משברים פיננסים (כמו משבר 2008). ג'ונסון וג'ונסון היא אחת מחברות התרופות והאספקה הרפואית הגדולות בעולם. החברה מורכבת משלוש חטיבות עיקריות: תרופות, מכשור רפואי ומוצרי צריכה. החברה נהנית מבסיס הכנסות מגוון ובמעמד מוביל במגזרי המכשור רפואי והתרופות. החברה מחלקת דיבידנד קבוע וצומח בקצב של כ-6.5% לשנה. תשואת הדיבידנד שלה עומדת כיום על 2.74%. מניית החברה נסחרת לפי מכפיל רווח נוכחי של 18.7.

למעוניינים בחשיפה למניות דיבידנד עם פיזור גבוהה יותר, ניתן לעשות זאת באמצעות חשיפה למדד: S&P 500 Dividend Aristocrats.  המדד העוקב אחר המניות הגדולות הנכללות במדד S&P 500 שנוקטות במדיניות היוצרת הגדלת גובה הדיבידנד למניה מדי שנה, לפחות במהלך 25 השנים האחרונות. משקלה של כל מניה שווה והמשקל היחסי של כל סקטור מוגבל עד 30% ממשקל המדד. סטיית התקן של המדד בעשר שנים האחרונות הינה 13.8%, לעומת מדד S&P 500 שסטיית התקן שלו עומדת על 14.9% באותה תקופה, כך שהוא יותר תנודתי. 


תקשורת ופרסום שוק ההון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום