מדוע "סובלים" הבנקים הישראליים מתמחור נמוך?

מזה תקופה ארוכה נסחרים מכפילי ההון של הבנקים בישראל מתחת להון העצמי שלהם, כלומר השוק מתמחר את שווי הפעילות והנכסים של הבנקים בשווי נמוך מההון העצמי של הבנקים בספרים.

בשנה האחרונה חל שיפור בביצועי הבנקים כתוצאה ממספר גורמים עיקריים: המשך התייעלות באמצעות צמצום סניפים, הקטנת מצבת כוח אדם ומיזוג חטיבות, גידול גבוה בביקוש למשכנתאות והתייקרות הריביות בכל המסלולים, הקטנת הפרשה לחובות מסופקים, גידול בצריכה הפרטית ושיא בייבוא רכבים שהוביל לגידול באשראי הצרכני.

המדד המשולב המתפרסם מדי חודש ומבטא את מצב המשק, רשם ב- 11 החודשים הראשונים של השנה עלייה של 3.33%. זאת, בהמשך לעלייה של 3% בשנת 2015.

מניות הבנקים נחשבו מאז ומתמיד לברומטר של מצב הכלכלה. במצב של צמיחה, הבנקים מספקים אשראי גבוה יותר. כך, במצב של היום, בו הצמיחה הפרטית עולה והאבטלה בשפל, האשראי למשקי הבית גדל ואתו המשכנתאות. העלייה בביקוש למשכנתאות הובילה לעלייה בריביות ולהקשחת התנאים של הבנקים למתן הלוואות. הבנקים כבר לא נלחמים על כל משכנתא ומתמחרים אותה בהתאם. כל אלה תורמים לשיפור במאזן הבנק ולירידה בהפרשה לחובות מסופקים.

המשק העולמי: באוקטובר האחרון, עדכנה קרן המטבע הבינלאומית את התחזית להתפתחות הצמיחה בארה"ב ואירופה ל- 1.6% ו 1.7%, לעומת 2.6% ו 2% בהתאמה.

באירופה מצב הבנקים שונה, משום שהם שזורים זה בזה וחשופים לחובות של יוון ואיטליה, שם רמות החובות המסופקים גבוהות מאוד, החשיפה של הבנקים לנכסים רעילים גבוהה, הריבית שלילית, הצמיחה יחסית נמוכה, והגידול באשראי איטי. פגיעה בכל בנק עלולה להשפיע באופן רוחבי על בנקים נוספים באותה המדינה ובגוש כולו. כך, למשל מונטה פסקי, הבנק הוותיק בעולם ובין הגדולים באיטליה,  נקלע למשבר עקב כמות גבוהה של נכסים רעילים וחוסר תזרים, ביקש להמיר אג"ח ולהנפיק הון בסך 5 מיליארד אירו בדצמבר האחרון. מאחר וההנפקה נכשלה, הבנק ינסה לגייס סכום גבוה יותר בגובה 15 מיליארד אירו בערבות ממשלת איטליה. הבנק המרכזי באירופה אינו מעוניין בהגדלת המינוף של איטליה, ועד לאישור המתווה המוצע, הופסק המסחר במניית הבנק ב- 23.12.2016.

הסביבה הכלכלית המאתגרת באירופה, באה לידי ביטוי בשנת 2016 בתנודתיות גבוהה במדד היורו סטוקס 600 בנקים, שעד מחצית השנה איבד 35% מערכו,  וסיים את 2016 בעלייה של 40% מאותו שפל. רמות המכפילים אמנם השתפרו, אך התשואה על ההון נמוכה מאוד ביחס לישראל.

המכפילים הממוצעים בגוש האירו 

מדינה

מכפיל ממוצע

צרפת

0.77

איטליה

0.49

בריטניה

0.745

גרמניה

0.37

 

בארה"ב מכפילי ההון הממוצעים גבוהים יותר, בעיקר בעקבות הצפי לריביות גבוהות יותר ועקום תלול יותר. מנגד, התשואה על ההון נמוכה יותר באופן יחסי. עם זאת, יש לציין שככל שההון העצמי גבוה יותר, כך קשה להשיא תשואה גבוהה על ההון.                                                                              

השוואת מכפילי הון ותשואה על ההון של הבנקים בארץ לעומת מקביליהם באירופה וארה"ב

ישראל

אירופה

ארה"ב

שם הבנק

מכפיל הון

תשואה על ההון

שם הבנק

מכפיל הון

תשואה על ההון

שם הבנק

מכפיל הון

תשואה על ההון

פועלים

0.91

9.16

דויטשה בנק

0.4

-3.04

בנק אוף אמריקה

0.96

6.26

לאומי

0.79

8.5

BNP

0.86

7.6

ג'יי פי מורגן

1.35

10.05

דיסקונט

0.65

5.67

HSBC

0.87

2.76

סיטי

0.8

6.44

מזרחי

1.08

9.46

לוידס

1.08

2.12

וולס פארגו

1.59

11.79

בינלאומי

0.77

9.6

           

 

השוואה של כל הפרמטרים מעידה על כך שאין סיבה מוצדקת לפערי התמחור מול הבנקים בארץ. לאור הניתוח של המצב הכלכלי ושל נתוני המאקרו העיקריים, אין ספק שהבנקים בישראל "סובלים" מתמחור נמוך מדי ביחס למקביליהם בעולם.

 

 

אם נשווה את הסביבה העסקית ונתוני המאקרו בישראל, ביחס לאלו שבאירופה וארה"ב, נגלה שהסביבה בישראל נוחה מאוד. הבנקים הישראלים בעיקרם שמרנים יותר בניהול הנכסים שלהם, מאזנם קטן יותר וגמיש, ועיקר החשיפה היא לישראל, שכיום ממוצבת טוב יותר מרוב המדינות במערב. נתוני המאקרו בישראל טובים, האבטלה נמוכה ושיעור ההשתתפות בעבודה במגמת עלייה, קצב עליית השכר מתעצם מעלייה של  5% לקצב של 7% שנתי, וקצב גידול האשראי גבוה. לישראל עודף חזק ויציב במאזן התשלומים, שמביא למטבע חזק, צמיחה גבוהה יחסית ל OECD, יתרות מט"ח גבוהות ותגליות גז שמשנות את מפת ההכנסות ואת המצב הגיאופוליטי לשנים הבאות.  בנוסף, "נהנים" העסקים החשופים לישראל מגידול דמוגרפי גבוה ויציב, שכמעט ואינו קיים בעולם המערבי. מטבע מקומי חזק כמו שיש בישראל, אמור לספק כרית של תמיכה ויציבות, ולהפחית מהפרמיה שדורשים משקיעי חוץ. גם לסביבת האינפלציה יש השפעה משמעותית על הבנקים, שכן הבנקים מחזיקים בעודף נכסים צמודים בהיקף של עד 30 מיליארד ₪, ולאחר 3 שנים של אינפלציה שלילית, הצפי של האנליסטים בשוק לשנת 2017 הוא לאינפלציה שנעה בין 0.4% בגבול התחתון ל- 1% בגבול העליון, כאשר תחזית בנק ישראל היא לאינפלציה של 1%.

לאור התמונה המצטיירת, רמות המחירים בהן נסחרים הבנקים, ובפרט לאור מכפילי ההון הנמוכים שלהם, ייתכן כי הם מהווים הזדמנות השקעה טובה מאוד, גם למשקיעים שאינם מקומיים. כאמור, רמת המכפילים של הבנקים בישראל דומה לזו באירופה, כאשר התשואה על ההון בישראל גבוהה יותר, ונתוני המאקרו טובים יותר. לכן, החשיפה לסקטור הבנקים בארץ צפויה להניב תשואה גבוהה יחסית כאשר ייסגר פער התמחור.

מכפילי ההון עלו בשיעורים ניכרים, מ- 0.5 בממוצע בימי המשבר של 2011 ל- 0.84 כיום, הם אף עדיין רחוקים משיאם בשנת 2006, אז עמדו המכפילים על שיעור של כ- 1.5. בשנה האחרונה חלה עלייה במכפילי ההון מ- 0.67  ל- 0.84 כיום, ובשנת 2016 עלו מחירי המניות בשיעור כ- 17.81%, הרבה מעבר למדד ת"א 100 שירד ב- 2.49%.

לסיכום, למרות העלייה המרשימה במדד הבנקים עדיין קיים פוטנציאל לרווח במניות הבנקים. משקיע המעונין להיחשף לסקטור הבנקים, יכול לעשות זאת ע"י החזקה של תעודות סל בנקים של חברות תעודות הסל השונות. 


 מדוע "סובלים" הבנקים הישראליים מתמחור נמוך? רפי כהן מנהל השקעות

מזה תקופה ארוכה נסחרים מכפילי ההון של הבנקים בישראל מתחת להון העצמי שלהם, כלומר השוק מתמחר את שווי הפעילות והנכסים של הבנקים בשווי נמוך מההון העצמי של הבנקים בספרים.

בשנה האחרונה חל שיפור בביצועי הבנקים כתוצאה ממספר גורמים עיקריים: המשך התייעלות באמצעות צמצום סניפים, הקטנת מצבת כוח אדם ומיזוג חטיבות, גידול גבוה בביקוש למשכנתאות והתייקרות הריביות בכל המסלולים, הקטנת הפרשה לחובות מסופקים, גידול בצריכה הפרטית ושיא בייבוא רכבים שהוביל לגידול באשראי הצרכני.

המדד המשולב המתפרסם מדי חודש ומבטא את מצב המשק, רשם ב- 11 החודשים הראשונים של השנה עלייה של 3.33%. זאת, בהמשך לעלייה של 3% בשנת 2015.

מניות הבנקים נחשבו מאז ומתמיד לברומטר של מצב הכלכלה. במצב של צמיחה, הבנקים מספקים אשראי גבוה יותר. כך, במצב של היום, בו הצמיחה הפרטית עולה והאבטלה בשפל, האשראי למשקי הבית גדל ואתו המשכנתאות. העלייה בביקוש למשכנתאות הובילה לעלייה בריביות ולהקשחת התנאים של הבנקים למתן הלוואות. הבנקים כבר לא נלחמים על כל משכנתא ומתמחרים אותה בהתאם. כל אלה תורמים לשיפור במאזן הבנק ולירידה בהפרשה לחובות מסופקים.

המשק העולמי: באוקטובר האחרון, עדכנה קרן המטבע הבינלאומית את התחזית להתפתחות הצמיחה בארה"ב ואירופה ל- 1.6% ו 1.7%, לעומת 2.6% ו 2% בהתאמה.

באירופה מצב הבנקים שונה, משום שהם שזורים זה בזה וחשופים לחובות של יוון ואיטליה, שם רמות החובות המסופקים גבוהות מאוד, החשיפה של הבנקים לנכסים רעילים גבוהה, הריבית שלילית, הצמיחה יחסית נמוכה, והגידול באשראי איטי. פגיעה בכל בנק עלולה להשפיע באופן רוחבי על בנקים נוספים באותה המדינה ובגוש כולו. כך, למשל מונטה פסקי, הבנק הוותיק בעולם ובין הגדולים באיטליה,  נקלע למשבר עקב כמות גבוהה של נכסים רעילים וחוסר תזרים, ביקש להמיר אג"ח ולהנפיק הון בסך 5 מיליארד אירו בדצמבר האחרון. מאחר וההנפקה נכשלה, הבנק ינסה לגייס סכום גבוה יותר בגובה 15 מיליארד אירו בערבות ממשלת איטליה. הבנק המרכזי באירופה אינו מעוניין בהגדלת המינוף של איטליה, ועד לאישור המתווה המוצע, הופסק המסחר במניית הבנק ב- 23.12.2016.

הסביבה הכלכלית המאתגרת באירופה, באה לידי ביטוי בשנת 2016 בתנודתיות גבוהה במדד היורו סטוקס 600 בנקים, שעד מחצית השנה איבד 35% מערכו,  וסיים את 2016 בעלייה של 40% מאותו שפל. רמות המכפילים אמנם השתפרו, אך התשואה על ההון נמוכה מאוד ביחס לישראל.

המכפילים הממוצעים בגוש האירו 

מדינה

מכפיל ממוצע

צרפת

0.77

איטליה

0.49

בריטניה

0.745

גרמניה

0.37

בארה"ב מכפילי ההון הממוצעים גבוהים יותר, בעיקר בעקבות הצפי לריביות גבוהות יותר ועקום תלול יותר. מנגד, התשואה על ההון נמוכה יותר באופן יחסי. עם זאת, יש לציין שככל שההון העצמי גבוה יותר, כך קשה להשיא תשואה גבוהה על ההון.                             

השוואה של כל הפרמטרים מעידה על כך שאין סיבה מוצדקת לפערי התמחור מול הבנקים בארץ. לאור הניתוח של המצב הכלכלי ושל נתוני המאקרו העיקריים, אין ספק שהבנקים בישראל "סובלים" מתמחור נמוך מדי ביחס למקביליהם בעולם.

אם נשווה את הסביבה העסקית ונתוני המאקרו בישראל, ביחס לאלו שבאירופה וארה"ב, נגלה שהסביבה בישראל נוחה מאוד. הבנקים הישראלים בעיקרם שמרנים יותר בניהול הנכסים שלהם, מאזנם קטן יותר וגמיש, ועיקר החשיפה היא לישראל, שכיום ממוצבת טוב יותר מרוב המדינות במערב. נתוני המאקרו בישראל טובים, האבטלה נמוכה ושיעור ההשתתפות בעבודה במגמת עלייה, קצב עליית השכר מתעצם מעלייה של  5% לקצב של 7% שנתי, וקצב גידול האשראי גבוה. לישראל עודף חזק ויציב במאזן התשלומים, שמביא למטבע חזק, צמיחה גבוהה יחסית ל OECD, יתרות מט"ח גבוהות ותגליות גז שמשנות את מפת ההכנסות ואת המצב הגיאופוליטי לשנים הבאות.  בנוסף, "נהנים" העסקים החשופים לישראל מגידול דמוגרפי גבוה ויציב, שכמעט ואינו קיים בעולם המערבי. מטבע מקומי חזק כמו שיש בישראל, אמור לספק כרית של תמיכה ויציבות, ולהפחית מהפרמיה שדורשים משקיעי חוץ. גם לסביבת האינפלציה יש השפעה משמעותית על הבנקים, שכן הבנקים מחזיקים בעודף נכסים צמודים בהיקף של עד 30 מיליארד ₪, ולאחר 3 שנים של אינפלציה שלילית, הצפי של האנליסטים בשוק לשנת 2017 הוא לאינפלציה שנעה בין 0.4% בגבול התחתון ל- 1% בגבול העליון, כאשר תחזית בנק ישראל היא לאינפלציה של 1%.

לאור התמונה המצטיירת, רמות המחירים בהן נסחרים הבנקים, ובפרט לאור מכפילי ההון הנמוכים שלהם, ייתכן כי הם מהווים הזדמנות השקעה טובה מאוד, גם למשקיעים שאינם מקומיים. כאמור, רמת המכפילים של הבנקים בישראל דומה לזו באירופה, כאשר התשואה על ההון בישראל גבוהה יותר, ונתוני המאקרו טובים יותר. לכן, החשיפה לסקטור הבנקים בארץ צפויה להניב תשואה גבוהה יחסית כאשר ייסגר פער התמחור.

מכפילי ההון עלו בשיעורים ניכרים, מ- 0.5 בממוצע בימי המשבר של 2011 ל- 0.84 כיום, הם אף עדיין רחוקים משיאם בשנת 2006, אז עמדו המכפילים על שיעור של כ- 1.5. בשנה האחרונה חלה עלייה במכפילי ההון מ- 0.67  ל- 0.84 כיום, ובשנת 2016 עלו מחירי המניות בשיעור כ- 17.81%, הרבה מעבר למדד ת"א 100 שירד ב- 2.49%.

לסיכום, למרות העלייה המרשימה במדד הבנקים עדיין קיים פוטנציאל לרווח במניות הבנקים. משקיע המעונין להיחשף לסקטור הבנקים, יכול לעשות זאת ע"י החזקה של תעודות סל בנקים של חברות תעודות הסל השונות. 

תקשורת ופרסום שוק ההון
כניסה לחדר הפרטי שלי
לקביעת פגישה אישית חינם עם מומחה אינפיניטי
מחקר ומידע
חינוך פיננסי TV
אינפיניטי דיגיטלי
לוח ארועים כלכליים
תגובה למידד המחירים לצרכן
ריבית בנק ישראל
אינפיניטי תקשורת ופרסום